PLAĆANJE I OSIGURANJE PLAĆANJA - Naruči svoju knjigu

PLAĆANJE I OSIGURANJE PLAĆANJA

Autor: Briški, Dalibor; Milčić, Ivica
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 492
Uvez: Meki

34,51 

SKU: 1025 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

PLATNI PROMET/ Pružanje platnih usluga prema Zakonu o platnom prometu / Platni promet s inozemstvom u skladu s novim propisima / Devizni sustav i devizno poslovanje / Korištenje kreditnih kartica u poslovanju – porezni i računovodstveni aspekt/ Internet u funkciji plaćanja

GOTOVINSKA I OBRAČUNSKA PLAĆANJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU / Gotovinsko poslovanje / Tržište strane gotovine u Republici Hrvatskoj / Obračunska plaćanja u zemlji / Obračunska plaćanja s inozemstvom / Faktoring i njegov računovodstveni tretman / Usluge faktoringa u sustavu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost

PLAĆANJA U SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE / Plaćanja u sustavu državne riznice / Unapređenja u sustavu državne riznice / Postupci i način izvršavanja državnog proračuna / Knjigovodstvene evidencije plaćanja u sustavu državne riznice ovisno o izvorima financiranja / Povrat sredstava s računa riznice

OSIGURANJE PLAĆANJA/ Mjenica /Ček /Zadužnica /Jamstvo i bankarska garancija kao instrumenti osiguranja izvršenja obveza/ Carinska garancija

OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA / Ovrha na novčanim sredstvima

OBVEZE RAČUNOVOĐA I REVIZORA PO ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA/ Zadaće računovođa, revizora i poreznih savjetnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

POPIS RELEVANTNIH PROPISA IZ PODRUČJA OBRAĐENIH U KNJIZI/ Zakonska regulativa obrađena u priručniku

O knjizi:

Republika Hrvatska kao jedna od budućih članica Europske unije u obvezi je uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. U tom smislu postavljeni su zahtjevi prema RH za usklađivanjem i liberalizacijom platnog prometa u tuzemstvu i inozemstvu. Upravo iz tog razloga donesen je i na snagu stupio 01. siječnja 2011. novi Zakon o platnom prometu. Počeci transformacije platnog prometa u RH sežu još u 1993. godinu. Prethodnim propisom je obavljanje poslova platnog prometa preneseno iz bivšeg Zavoda za platni promet u banke, što je otvorilo put za razvoj platnog prometa u skladu sa suvremenim standardima platnog prometa u svijetu.

U novi Zakon ugrađene su odredbe Direktive 2007/64/EZ o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu. Tom se Direktivom u Europskoj uniji uređuju platne usluge i postavljaju pravila za cijelo europsko gospodarsko područje.

Cilj Direktive, je:

  • omogućiti da izvršenje prekograničnih plaćanja između zemalja članica Europske unije, bude jednostavno, učinkovito i sigurno kao izvršenje domaćih plaćanja,
  • poticanje konkurentnosti radi povećanja efikasnosti i sniženja troškova i
  • stvaranje pravne osnove za uspostavu jedinstvene platne eurozone (SEPA – Single Euro Payment Area).

U platni sustav uvodi se nova kategorija pružatelja platnih usluga – institucija za platni promet.

Važna je novina novog Zakona da objedinjuje domaći platni promet i platni promet s inozemstvom, propisuje rokove izvršenja između pružatelja platnih usluga kod nacionalnih, prekograničnih odnosno međunarodnih platnih transakcija.

Budući da novi Zakon o platnom prometu više ne uređuje pitanja gotovinskih i obračunskih plaćanja, ovim izdanjem obuhvaćena su i obrađena najčešća pitanja koja se javljaju na tom području. Također, uz navedena, obrađuju se i područja iz sustava plaćanja državne riznice, te instrumenti osiguranja plaćanja i provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Kao posebno poglavlje obrađuje se problematika vezana uz Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Priručnik je koncipiran na način da predstavi sve relevantne aspekte plaćanja u zemlji i inozemstvu te osiguranja plaćanja. Prije svega, namijenjen je financijskim djelatnicima – praktičarima, računovođama čiji se opseg poslova, posebice u malim poslovnim subjektima znatno proširio i na područje financija i financijskog prava.

Na izradi priručnika sudjelovali su autori koji su svojom stručnošću na područjima koja su obrađivali doprinijeli kvaliteti i primjenjivosti ovoga izdanja.

(iz predgovora)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Izdavač

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

Uvez

Meki

Karakter

stručna

Autor

,

ISBN

Izdavač