PRAKTIČNA PRIMJENA POSLOVNE INFORMATIKE - Naruči svoju knjigu

PRAKTIČNA PRIMJENA POSLOVNE INFORMATIKE

Priručnik
Autor: Ćurlin, Tamara; Jaković, Božidar; Medić, Tomislav
Područje: Digitalne tehnologije
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 276
Uvez: Meki

49,11 

Priručnik je namijenjen studentima integriranog studija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kako bi poslužio kao nastavna literatura iz vježbi na kolegiju Informatika.

Opis

O knjizi

Svrha je priručnika omogućiti studentima postizanje znanja i vještina neophodnih u poslovanju kroz primjenu informacijske tehnologije. Zbog toga je priručnik prvenstveno namijenjen studentima koji će u budućnosti imati priliku znanja stečena tijekom studiranja primjenjivati u praksi. Kako bi bio što više prilagođen studentima, priručnik je pisan jednostavnim i razumljivim jezikom i kroz teorijska poglavlja koja su potkrijepljena mnoštvom primjera te kroz zadatke.

U izradi priručnika sudjelovao je dio nastavnog osoblja Katedre za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Priručnik je podijeljen u osam poglavlja. Prvo poglavlje prikazuje osnove korištenja računala čiji je cilj prikazati efikasno korištenje operacijskog sustava Windows. Drugo poglavlje opisuje internetske servise u poslovanju s ciljem prikaza Google alata i društvenih mreža. Treće poglavlje predstavlja Word kao jedan od najkorištenijih alata za obradu teksta. Četvrto poglavlje objašnjava programski alat PowerPoint koji služi za izradu prezentacija te nudi smjernice za javni nastup. Peto poglavlje prikazuje različite načine izrade poslovnih publikacija u poslovnom okruženju. Šesto poglavlje predstavlja uporabu Excela kroz različite načine primjene proračunskih tablica prilikom financijskih analiza i izrade izvještaja. Sedmo poglavlje opisuje program Access i njegovu primjenu u izradi i uporabi relacijskih baza podataka. Osmo poglavlje sadrži primjere zadataka za sva navedena teorijska poglavlja i opisane programske alate.

Iz sadržaja

1 OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNALA 1

1.1 RAČUNALO 1

1.2 OPERATIVNI SUSTAV WINDOWS 10 3

1.3 OSNOVNI ELEMENTI RADNOG OKRUŽENJA WINDOWS 10 3

1.4 MAPE I DATOTEKE 11

1.4.1 Kreiranje i spremanje novih mapa i datoteka 12

1.4.2 Preimenovanje mapa i datoteka 16

1.4.3 Brisanje mapa i datoteka 17

1.4.4 Kopiranje i premještanje mapa i datoteka 18

1.4.5 Komprimiranje mapa i datoteka 22

1.5 VIRTUALIZACIJA RAČUNALA I RADNOG OKRUŽENJA 27

2 INTERNETSKI SERVISI U POSLOVANJU 29

2.1 KARAKTERISTIKE I MOGUĆNOSTI WORLD WIDE WEBA 29

2.2 WEB-PREGLEDNIK – GOOGLE CHROME 30

2.3 RAČUNARSTVO U OBLAKU I GOOGLE APLIKACIJE 36

2.3.1 Elektronička pošta – Gmail usluga 36

2.3.2 Google kalendar 39

2.3.3 Google Keep 40

2.3.4 Google Disk 41

2.3.5 Google Učionica 49

2.3.6 Google obrasci 51

2.3.7 Google web-lokacije 53

2.4 KOMUNIKACIJSKI KANALI PUTEM INTERNETA 56

2.5 POTENCIJALNI IZAZOVI U PRIMJENI INTERNETSKIH MOGUĆNOSTI 58

3 OBRADA TEKSTA 59

3.1 OSNOVE KORIŠTENJA PROGRAMA MICROSOFT WORD 2019 59

3.1.1 Uvod u Microsoft Word 2019 59

3.1.2 Pokretanje programa Microsoft Word 2019 59

3.1.3 Korisničko sučelje programa Microsoft Word 2019 59

3.1.4 Stvaranje novog dokumenta 64

3.2 UNOS, OBLIKOVANJE I UREĐIVANJE TEKSTA 64

3.2.1 Unos teksta u dokument 64

3.2.2 Brisanje, kopiranje, premještanje, oblikovanje i uređivanje teksta 65

3.3 OBLIKOVANJE STRANICE 80

3.3.1 Postavljanje stranice 80

3.3.2 Zaglavlje i podnožje 83

3.3.3 Numeriranje stranica 86

3.3.4 Prijelomi i sekcije 86

3.3.5 Umetanje stranica 88

3.3.6 Dizajn i teme dokumenta 89

3.4 UMETANJE ELEMENATA U DOKUMENT 90

3.5 REFERENCE 100

3.6 PREGLED DOKUMENTA 109

3.7 SKUPNA PISMA 113

3.8 TIPKOVNI PREČACI 116

4 JAVNO IZLAGANJE 118

4.1 OSNOVE KORIŠTENJA POWERPOINTA 2019 118

4.1.1 Pokretanje PowerPointa 2019 118

4.1.2 Korisničko sučelje PowerPointa 2019 118

4.1.3 Vrste pogleda na prezentaciju 120

4.2 IZGLED I DIZAJN PREZENTACIJE 121

4.2.1 Stvaranje nove prezentacije 121

4.2.2 Dodavanje novog slajda i brisanje slajda prezentacije 122

4.2.3 Dizajn prezentacije 123

4.2.4 Unos i oblikovanje teksta prezentacije 123

4.2.5 Umetanje slika u prezentaciju 124

4.2.6 Umetanje ilustracija u prezentaciju 128

4.2.7 Umetanje medijskih isječaka u prezentaciju 129

4.2.8 Umetanje ostalih objekata u prezentaciju 130

4.2.9 Spremanje i izmjena prezentacije 130

4.3 ANIMACIJE I EFEKTI U PREZENTACIJI 131

4.3.1 Dodavanje animacija u prezentaciju 131

4.3.2 Umetanje prijelaza između slajdova 132

4.4 UMETANJE PREDLOŽAKA 132

4.5 PROVJERA PRAVOPISA 133

4.6 KORIŠTENJE DOVRŠENIH PREZENTACIJA 133

4.6.1 Izvođenje prezentacije 133

4.6.2 Ispis prezentacije 134

4.7 JAVNI NASTUP I PREZENTACIJA 135

4.7.1 Priprema sadržaja prezentacije 135

4.7.2 Preporuke za dobar vizualni izgled prezentacije 135

4.7.3 Javno izlaganje i prezentacije – izvrsnost ili strah 136

4.7.4 Upute za javni nastup 137

5 POSLOVNE PUBLIKACIJE 138

5.1 OSNOVE KORIŠTENJA MS PUBLISHEROM 2019 138

5.1.1 Pokretanje MS Publishera 2019 138

5.1.2 Korisničko sučelje MS Publishera 2019 138

5.1.3 Alatne trake MS Publishera 2019 140

5.1.4 Postavljanje stranice 141

5.2 PRIMJER KREIRANJA PUBLIKACIJE U MS PUBLISHERU 2019 142

5.2.1 Kreiranje publikacije 142

5.2.2 Umetanje slika i ilustracija u publikaciju 142

5.2.3 Umetanje sastavnih blokova u publikaciju 144

5.2.4 Oblikovanje teksta publikacije 147

5.2.5 Poslovne informacije publikacije 147

5.2.6 Skupna pisma publikacije 149

5.3 IZVEZ I ISPIS POSLOVNE PUBLIKACIJE 149

5.3.1 Spremanje poslovne publikacije 149

5.3.2 Ispis poslovne publikacije 150

5.3.3 Pomoć MS Publishera 2019 152

6 TABLIČNI KALKULATOR 153

6.1 KORISNIČKO SUČELJE I OSNOVNI ELEMENTI PRORAČUNSKIH TABLICA 153

6.1.1 Korisničko sučelje MS Excela 2019 153

6.1.2 Unos podataka i rad s ćelijama, stupcima i recima radnog lista 155

6.1.3 Tipovi podataka u programu proračunskih tablica 161

6.2 FORMULE I FUNKCIJE 165

6.2.1 Razlika između formule i funkcije 165

6.2.2 Kopiranje formula i funkcija te vrste adresiranja ćelija 168

6.2.3 Funkcija IF 171

6.2.4 Funkcija COUNTIF 175

6.2.5 Funkcija SUMIF 177

6.2.6 Funkcija VLOOKUP 178

6.2.7 Financijske funkcije 180

6.2.8 Traženje rješenja pomoću alata Što-ako analiza 184

6.3 FILTRIRANJE, SORTIRANJE I UVJETNO OBLIKOVANJE 186

6.4 VODIČ ZA IZRADU GRAFIKONA 191

6.4.1 Slučaj 1: Skup podataka odmah je do naslovnog stupca 192

6.4.2 Slučaj 2: Skup podataka nije odmah do naslovnog stupca 193

6.4.3 Slučaj 3: Više skupova podataka 195

6.4.4 Oblikovanje elemenata grafikona 196

6.5 ZAOKRETNE TABLICE 200

7 BAZE PODATAKA 206

7.1 POČETAK RADA I KORISNIČKO SUČELJE MS ACCESSA 2019 206

7.1.1 Stvaranje i otvaranje baza podataka 206

7.1.2 Korisničko sučelje MS Accessa 2019 208

7.2 OBJEKTI BAZE PODATAKA MS ACCESSA 2019 209

7.2.1 Tablica (engl. Table) 210

7.2.2 Upit (engl. Query) 215

7.2.3 Obrazac (engl. Form) 224

7.2.4 Izvješće (engl. Report) 228

8 ZADACI 232

8.1 OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNALA 232

Zadatak 1. Radna površina 232

Zadatak 2. Mapa i datoteka 233

Zadatak 3. Aplikacije 234

Zadatak 4. Elektronička pošta 234

8.2 INTERNETSKI SERVISI U POSLOVANJU 235

Zadatak 1. Radna površina 235

Zadatak 2. Pretraživanje web-sadržaja i multimedija 236

Zadatak 3. Google obrazac 237

Zadatak 4. Google web-lokacije 238

Zadatak 5. Dodatni zadatak: Kreiranje profila na LinkedInu 239

8.3 OBRADA TEKSTA 240

Zadatak 1. Osnove obrade teksta 240

Zadatak 2. Uređivanje poslovnog izvještaja 242

Zadatak 3. Skupna pisma 244

Zadatak 4. Životopis 245

8.4 JAVNO IZLAGANJE 246

Zadatak 1. Osnovni zadatak 246

Zadatak 2. Dodatni zadatak 247

8.5 POSLOVNE PUBLIKACIJE 248

Zadatak 1. Izrada brošure 248

Zadatak 2. Izrada posjetnice 249

Zadatak 3. Izrada pozivnice 250

8.6 TABLIČNI KALKULATOR 251

Zadatak 1. Osnovno oblikovanje, formule, funkcije i grafikoni 251

Zadatak 2. Rad s više radnih listova 252

Zadatak 3. Filtri i uvjetno oblikovanje 253

Zadatak 4. Funkcija IF 254

Zadatak 5. Funkcije SUMIF, COUNTIF i VLOOKUP 255

Zadatak 6. Problem izračuna mjesečne plaće zaposlenika 256

Zadatak 7. Alat Što-ako analiza – Traženje rješenja 257

Zadatak 8. Financijske funkcije – KREDIT 258

Zadatak 9. Zaokretna tablica 260

8.7 BAZE PODATAKA 261

Zadatak 1. Baze podataka i objekti baza podataka 261

Zadatak 2. Projektni menadžment 263

Dodatne informacije

Autor

Broj stranica

Godina izdanja

Karakter

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka