SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - Naruči svoju knjigu

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Propisi i objašnjenja
Autor: Biluš, Marijana; Dominiković, Nikolina; Dremel, Nada; Masnjak, Boris; Šakić, Tadija
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 333
Uvez: Meki

37,63 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1089 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja: 

I. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ 1. Uvod/ 2. Definiranje obveznika i osnovnih pojmova/ 3. Mjere za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma/ 4. Ograničenja u poslovanju sa strankama/ 5. Obavješćivanje o gotovinskim i sumnjivim transakcijama/ 6. Ostale zadaće obveznika/ 7. Uloga Ureda za sprječavanje pranja novca/ 8. Uloga drugih nadležnih državnih tijela/ 9. Tajnost, čuvanje podataka prekršajne sankcije/ II. Smjernice za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ 1. Opće smjernice/ 2. Računovođe, revizori i porezni savjetnici/ 3. Odvjetnici i javni bilježnici/ 4. Priređivači igara na sreću/ III. Dubinske analize stranaka/ 1. Vrste dubinskih analiza stranaka/ 2. Uobičajena dubinska analiza stranke/ IV. Interni akt (pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ 1. Uvod/ 2. Interni akt za računovođe, revizore i porezne savjetnike – predložak/ 3. Interni akt za odvjetnike i javne bilježnike – predložak/ 4. Interni akt ostali (neprofesionalni) obveznici – predložak/ 5. Interni akt za priređivače igara na sreću-predložak/ 6. Poslovi životnog osiguranja/ 7. Društva za izdavanje elektronskog novca/ V. Neprofitne organizacije u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ 1. Uvod/ 2. Mjere za sprječavanje pranja novca koje se odnose na neprofitne organizacije/ VI. Odnos obveznika primjene zakona i ureda za sprječvanje pranje novca/ 1. Uvod/ 2. O čemu obveznik treba izvijestiti ured/ 3. Zahtjevi ureda prema obveznicima/ 4. Koje se informacije ne smiju dati stranci ili trećoj osobi/ VII. Obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca/ 1. Sumnjive transakcije/ 2. Gotovinske transakcije od 200.000,00 kn i više – obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca/ 3. Prijenos gotovine preko granice/ VIII. Praksa nadležnih tijela/ 1. Nadzorna praksa financijskog inspektorata u područj u provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ 2. Uloga ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ 3. Praktična primjena zakonskih i podzakonskih propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u financijskom nebankarskom sektoru/ IX. Zakon o prječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ Glava I. Opće odredbe/ Glava II. Mjere koje poduzimaju obveznici radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma/ Glava III. Zadaće odvjetnika, odvjetničkih društava i javnih bilježnika te revizorskih društava i samostalnih revizora, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja/ Glava IV. Zadaće i nadležnosti ureda za sprječavanje pranja novca/ Glava V. Zaštita i čuvanje podataka/ Glava VI. Nadzor nad obveznicima/ Glava VII. Prekršajne odredbe/ Glava VIII. Prijelazne i završne odredbe/ Podzakonskipropisi i lista indikatora

O knjizi (riječ izdavača):

Ovo je prvo izdanje knjige kojom se prati važeći sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u nas. Knjiga je namijenjena svim obveznicima primjene i prikladna je za sustavno obrazovanje u ovom području koje je zakonski propisano jer uz neizostavni teoretski dio, sadrži i obilje praktičnih primjera i uputa za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma.Po prvi put objavili smo u našem izdanju knjigu kojom se prati sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u okviru  Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 87/08. i 25/12.) i njegovih provedbenih propisa. Ova knjiga, stoga što cjelovito pojašnjava sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ne samo teoretski već ponajprije praktično, prikladna je literatura kojom se obveznici ovog zakona mogu educirati u sklopu zakonski propisanog obrazovanja u ovom području. U knjizi je poseban naglasak dan na profesionalne djelatnosti (računovođe, odvjetnike, revizore, i dr.)Uz prethodno navedene sastavnice knjige, posebno poglavlje objašnjava i nadzornu praksu tijela koja provode nadzor nad provedbom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma: Financijskog inspektorata, Ureda za sprječavanje pranja novca te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.Kao završni dio knjige objavljen je urednički pročišćeni tekst Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja novca sa poveznicom na taj zakon i ostali pravni okvir (pravilnici, smjernice).

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, , , ,