Akcija!
TEORIJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA - Naruči svoju knjigu

TEORIJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA

Autor: Bilas, Vlatka; Grgić, Mato
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 262
Uvez: Meki

229,00 Kn 89,00 Kn

Zemlje se međusobno razlikuju glede razine ekonomskog razvoja, ključnih ekonomskih pitanja, političko-ekonomskog režima, kulture, povijesti, geografije, ekologije, jezika, tehnoloških standarada, infrastrukture i slično. Međutim, bez obzira na navedene razlike, danas su zemlje međusobno povezanije nego ikad!

SKU: 1048 Kategorija: Oznaka:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi: 

Tematika regionalnih ekonomskih integracija u knjizi je obrađena kroz devet poglavlja: 1. Multilateralizam i trendovi regionalizacije 2. Regionalizam današnjice i motivi regionalnog integriranja 3. Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija 4. Efekti stvaranja monetarnih unija 5. Regionalne ekonomske integracije, efekti liberalizacije kretanja kapitala i inozemna izravna ulaganja 6. Efekti liberalizacije kretanja rada 7. Regionalne ekonomske integracije i zemlje u razvoju 8. Regionalne integracije i siromaštvo 9. Monitoring i upravljanje regionalnim integracijama. Knjiga Teorija regionalnih ekonomskih integracija primarno je namijenjena studentima preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao udžbenik za kolegij Regionalne ekonomske integracije, ali će biti korisna svima koji se bave problematikom regionalnog integriranja.

Recenzije:

Knjiga «Teorija regionalnih ekonomskih integracija» predstavlja sveobuhvatno djelo u kojem su sintetizirana različita teorijska obilježja regionalizacije, ali istodobno ono je prožeto aktualnim primjerima regionalizma među zemljama različitog stupnja razvoja. Prof.dr.sc. Ines Kersan Škabić U odnosu na druga djela sličnog sadržaja i namjene ovo djelo daje cjeloviti teorijski prikaz: motiva regionalnog integriranja, učinaka regionalnih ekonomskih integracija na međunarodnu razmjenu roba i usluga, veličinu outputa, međunarodne tokove rada i kapitala, koristi i troškove stvaranja monetarnih unija, kao i učinke regionalnih integracija na kretanje socijalnih fenomena uključujući blagostanje i siromaštvo građana. Prof.dr.sc. Marijana Ivanov

Iz sadržaja: 

MULTILATERALIZAM I TRENDOVI REGIONALIZACIJE/ Globalizacija i regionalizam/ Proliferacija trgovinskih sporazuma/ Multilateralni trgovinski sustav i Svjetska trgovinska organizacija/ REGIONALIZAM DANAŠNJICE I MOTIVI REGIONALNOG INTEGRIRANJA/ Stari i novi regionalizam/ Modeli i tipovi regionalnih ekonomskih integracija/ Motivi stvaranja regionalnih ekonomskih integracija/ Regionalni trgovinski sporazumi i ciljevi vlade/ Male i velike zemlje u regionalnoj integraciji/ Preklapanje članstava u više regionalnih integracija/ Uključenost privatnog sektora/ Preduvjeti za uspješno regionalno integriranje/ EFEKTI STVARANJA REGIONALNIH EKONOMSKIH INTEGRACIJA/ Statički efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija/ Regionalne ekonomske integracije i trgovina/ Dinamički efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija/ Širi pristup regionalizmu/ Regionalne ekonomske integracije i ukidanje monopola/ Regionalne ekonomske integracije i komparativna prednost/ Regionalne ekonomske integracije i globalno poslovanje/ Regionalne ekonomske integracije, regionalna suradnja i razvoj ljudskih potencijala/ Opskrbljenost resursima i regionalne ekonomske integracije/ Regionalne ekonomske integracije, kredibilitet i reforme/ EFEKTI STVARANJA MONETARNIH UNIJA/ Teorija optimalnog valutnog  područja/ Teorija endogenosti optimalnog valutnog područja/ Prednosti i nedostaci formiranja monetarne unije/ Uvođenje zajedničke valute ili nacionalne valute u monetarnoj uniji/ Ekonomske politike u monetarnoj uniji/ Izazovi proširenja i produbljenja monetarne unije/ Konvergencija kao nužan uvjet funkcioniranja monetarne unije/ REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE, EFEKTI LIBERALIZACIJE KRETANJA KAPITALA I INOZEMNA IZRAVNA ULAGANJA/ Analiza efekta međunarodne mobilnosti kapitala/ Utjecaj stvaranja regionalnih ekonomskih integracija na alokaciju, akumulaciju i lokaciju/ Mjerenje stupnja mobilnosti kapitala/ Karakteristike i učinci inozemnih izravnih ulaganja/ Utjecaj stvaranja regionalnih ekonomskih integracija na tijekove inozemnih izravnih ulaganja/ EFEKTI LIBERALIZACIJE KRETANJA RADA/ Analiza efekata međunarodne mobilnosti rada/ Troškovi trgovinske reforme i dinamika rada/ Problem odljeva visokoobrazovane radne snage/ Međunarodna mobilnost i fleksibilnost tržišta rada/ Kretanje kapitala nasuprot kretanju rada/ Zajedničko tržište rada/ Regionalne ekonomske integracije i migracije/ REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE I ZEMLJE U RAZVOJU/ Razvojni regionalizam/ Regionalne ekonomske integracije među zemljama u razvoju/ Troškovi prilagodbe trgovinskoj reformi/ REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE I SIROMAŠTVO/ Regionalne ekonomske integracije, trgovina i siromaštvo/ Regionalne ekonomske integracije, inozemna izravna ulaganja i siromaštvo/ Regionalne ekonomske integracije, migracije i siromaštvo/ Regionalne ekonomske integracije i ostali kanali utjecaja na siromaštvo/ MONITORING I UPRAVLJANJE REGIONALNIM EKONOMSKIM INTEGRACIJAMA/ Monitoring regionalnih ekonomskih integracija/ Upavljanje procesom regionalnoga ekonomskog integriranja u svrhu razvoja/ Indikatori regionalne ekonomske integracije

 

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač

Autor

,