Prikazuje se jedan rezultat

VODSTVO (LEADERSHIP)

Osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati

Chapman Elwood