OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

2. izmijenjeno i nadopunjeno izdanje

Čuveljak, Jelena