Akcija!

MOTIVIRANI ZA USPJEH

Tehnike menadžerske motivacije

Denny, Richard

Akcija!

SUPER PRODAVAČ

Psihologija prodaje

Denny, Richard