AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE - Naruči svoju knjigu

AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE

Autor: Bičanić, Nikolina; Đurica, Ivana; Jelinović, Vedran; Marinković Drača, Dubravka
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 147
Uvez: Meki

13,14 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1086 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

I. DIO: RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI/ Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja/ 1. Dokumentacija za knjiženje/ 2. Propisane poslovne knjige/ 3. Načela priznavanja prihoda i rashoda/ 4. Kontrolni postupci/ Godišnji popis/ 1. Obveza obavljanja popisa/ 2. Sudionici popisa/ 3. Organizacija popisa/ 4. Obavljanje popisa/ 5. Izvještaj (elaborat) o obavljenom popisu/ 6. Odlučivanje o popisnim razlikama i njihovo knjiženje/ 7. Nepravilnosti utvrđene revizijom/ Novine u upitniku o fiskalnoj odgovornosti / II. DIO: POREZNE AKTUALNOSTI/ Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada/ 1. Obveznici sastavljanja godišnjeg obračuna/ 2. Kada se godišnji obračun mora sastaviti?/ 3. Dobrovoljno sastavljanje godišnjeg obračuna/ 4. Uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna/ 5. Izračun godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada/ 6. Popunjavanja propisanih poreznih izvješća/ Božićnice i darovi djeci// Osiguranje učenika/studenata za vrijeme obavljanja praktične nastave/stručne prakse/ 1. Prijava učenika/studenata na obvezna osiguranja/ 2. Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa za učenike/studente za vrijeme obavljanja praktične nastave/ 3. Izvješćivanje na propisanim obrascima/ Poticaji zapošljavanja/ 1. Mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Zavod za zapošljavanje/ 2. Poticaji zapošljavanja – Zakon o doprinosima/ 3. Poticaji zapošljavanja – Zakon o poticanju zapošljavanja/ 4. Pregled ostalih izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja / III. DIO: PRIMANJA ZAPOSLENIH/ Primjena novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i dodatka I. kolektivnom ugovoru/ 1. Plaće/ 2. Naknada plaće/ 3. Ostala materijalna prava/ 4. Troškovi prijevoza/ 5. Pomoć obitelji/ 6. Pomoć djeci/ 7. Pomoći službeniku-namješteniku i članovima obitelji/ 8. Ostale izmjene u odnosu na raniji Kolektivni ugovor/ 9. Tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora/ Otkaz temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama/ Nova odluka o materijalnim pravima za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima/ 1. Područje primjene Odluke/ 2. Prava / IV. DIO: OVRHA/ Ovrha na plaći prema novom ovršnom zakonu/ 1. Osnove za provedbu ovrhe na plaći/ 2. Prednosni red/ 3. Ograničenja ovrhe (iznosi plaće izuzeti od ovrhe)/ 4. Primjer provedbe ovrhe na plaći (prednosni red i izuzeća)/ 5. Odgovornosti poslodavca u provedbi ovrhe na plaći/ Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca/ 1. Osnove za provedbu izrvne naplate/ 2. Postupak izravne naplate/ 3. Pravna sredstva ovršenika / V. DIO: ROKOVI ISPUNJENJA NOVČANIH OBAVEZA/ 1. Granice vremenskog važenja Zakona/ 2. Obveznici primjene rokova plaćanja/ 3. Rokovi ispunjenja novčanih obaveza/ 4. Posebna naknada/ 5. Prekršajne odredbe zakona

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, , ,

Izdavač