EU PROJEKTI - Naruči svoju knjigu

EU PROJEKTI

Od ideje do realizacije
Autor: Kosor, Kristina; Maletić, Ivana
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 476
Uvez: Meki

39,82  (300,02 kn)

Prvo izdanje u RH gdje se na jednom mjestu može pronaći sve o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1267 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republika Hrvatska ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova). Prijavljivati projekte mogu korisnici državnog, lokalnog/regionalnog proračuna, javne ustanove, javna trgovačka društva, nevladine i neprofitne organizacije, privatne obrazovne institucije, mikro, mali i srednji poduzetnici, start-upovi, poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, vjerske zajednice, zadruge, udruge i dr. Korisnici koji su do sada uspješno aplicirali i povlačili sredstva kažu da je ključ u pravovremenoj pripremi projekta i dokumentacije.

U priručniku se na jednom mjestu nalaze sve informacije o EU projektima: Strateški dokumenti za korištenje ESI fondova (Europa 2020, Partnerski sporazum, Operativni programi), Pregled svih izvora financiranja (EFRR, ESF, EPFRR, EFPR, ETS), Sažeti prikaz usvojenih operativnih programa za ESI fondove (prihvatljivi korisnici, aktivnosti, financijske alokacije), Pregled otvorenih natječaja i natječaja u najavi, Kako napisati projekt i pripremiti projektnu dokumentaciju? Kako planirati i pripremiti proračun projekta (od aktivnosti do kategorije troška u proračunu)? Osiguravanje revizorskog traga, Javna nabava i podugovaranje u EU projektima, Praćenje projekata u sustavu proračuna, Izvještavanje i praćenje provedbe.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / UVOD / STRATEŠKI OKVIR ZA
KORIŠTENJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA / Strategija Europa
2020 /Zajednički strateški okvir
/Partnerski sporazum / Operativni programi /
EUROPSKE POLITIKE 2014. – 2020. /Kohezijska politika /nuts klasifikacija /integrirani
pristup teritorijalnom razvoju /Zajednička poljoprivedna politika /politika
ruralnog razvoja europske unije /europska mreža za ruralni razvoj /Zajednička
ribarstvena politika /EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI
FONDOVI U RH 2014. – 2020. / Operativni program konkurentnost i kohezija
/prihvatljive aktivnosti za financiranje za ministarstva i druge korisnike državnog,
korisnike lokalnih/regionalnih proračuna, javne ustanove i javna trgovačka
društva /prihvatljive aktivnosti za financiranje u okviru efrr za mikro, male i
srednje poduzetnike /sadržaj projektne aplikacije za prijavu na natječaje u
okviru efrr-a/Operativni program učinkoviti ljudski potencijali /načela op
uljp-a /aktivnosti namijenjene promicanju zapošljavanja /aktivnosti u okviru op
uljp-a namijenjene socijalnom uključivanju /aktivnosti u okviru op uljp-a
namijenjene obrazovanju i cjeloživotnom učenju /aktivnosti u okviru op uljp-a
namijenjene dobrom /natječaji u najavi u okviru opuljp /integrirana
teritorijalna ulaganja (itu) i esf /odabir operacija i vrste postupaka unutar
op uljp-a /Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske /pregled mjera koje su
usmjerene na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne
institucije u području strukovnog obrazovanja, privatne i javne institucije,
udruge civilnog društva i lokalne akcijske grupe./ mjere u kojima su
potencijalni korisnici poljoprivrednici upisani u upisnik poljoprivrednika
/proces podnošenja zahtjeva za potporu /izrada poslovnog plana /Operativni
program za pomorstvo i ribarstvo /pregled specifičnih ciljeva, mjera, područja
ulaganja u okviru oppr-a /intenziteti potpore /provedba mjera i podnošenje
prijave /Institucionalni okvir za provedbu ESI fondova 2014. – 2020. /PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE /Dostupna sredstva str.
/Partnerstvo /Tijela u sustavu upravljanja /Programi prekogranične suradnje
/Programi transnacionalne suradnje /Programi međuregionalne suradnje /PROGRAMI UNIJE /Erasmus+ /Obzor 2020 /PROJEKTNI
CIKLUS I PCM METODLOGIJA /Upravljanje projektnim ciklusom /Logička matrica
/Izrada proračuna projekta /UPRAVLJANJE PROJEKTOM I
PODUGOVARANJE /Tko je tko u provedbi EU projekata?/Prvi koraci nakon potpisivanja
ugovora /Pravila podugovaranja /pravila podugovaranja prema prag-u – dobra
međunarodna praksa /zakon o javnoj nabavi republike hrvatske /OSIGURAVANJE REVIZORSKOG TRAGA U PROVEDBI EU PROJEKATA /Računovodstveni
zahtjevi /Prihvatljivost troškova /opći uvjeti prihvatljivosti /neprihvatljivi
i/ili uvjetno prihvatljivi troškovi /Dokumentiranje troškova /kategorija
troška: troškovi osoblja /kategorija troška: urdski i administrativni
troškovi/kategorija troška: putnitrškov i itroškovi smještaja / kategorija troška:
troškovi vanjskih usluga /kategorije troškova: troškovi opreme i ulaganja u
infrastrukturu /Primjena pojednostavljenih metoda obračuna troškova /vrste
pojednostavljenih metoda obračuna troškova /revizija projekata u kojima su
korištene pojednostavljene metode izračuna troškova /najčešće nepravilnosti
prilikom primjene pojednostavljenih metoda izračuna troškova /primjeri
korištenja različitih metoda obračuna troškova u projektima eu /Revizija
projekta /PRAĆENJE PROJEKATA EU-A U SUSTAVU PRORAČUNA /Izvori
financiranja /Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda iz EU
sredstava u dr- žavnom proračunu /izvor financiranja 51 pomoći eu /izvor
financiranja 55 refundacije iz pomoći eu /izvori financiranja 56 fondovi eu i
57 ostali programi /Planiranje, izvršavanje i evidentiranje prihoda i rashoda
iz EU sredstava kod 6 JLP(R)S /jlp(r)s kao direktni primatelj eu sredstava
jlp(r)s prima eu sredstva iz državnog proračuna /Planiranje, izvršavanje i
evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava kod proračunskog korisnika
JLP(R)S /proračunski korisnik jlp(r)s kao direktni primatelj eu sredstava str. /proračunski
korisnik jlp(r)s prima eu sredstva iz državnog proračuna /IZVJEŠTAVANJE
I PRAĆENJE PROVEDBE /Opisni dio izvješća /Financijski dio izvješća /POJMOVNIK
/Popis
slika /Popis tablica

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

,

ISBN

Izdavač