FINANCIJE ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA - Naruči svoju knjigu

FINANCIJE ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA

Autor: Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2020
Broj stranica: 496
Uvez: Meki

52,43  (395,03 kn)

Upravo spoj različitih viđenja i stavova stručnjaka i znanstvenika iz različitih dijelova Hrvatske pružit će objektivan uvid u temu

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13427 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Udžbenik je namijenjen studentima ekonomskih i srodnih fakulteta na kojima se u okviru pojedinih kolegija izučavaju javne financije, stručnjacima zaduženima za financije u sektoru lokalne države, političarima, novinarima i široj zainteresiranoj javnosti.

Kroz 12 poglavlja obrađene su teme vezane uz strukturu javnog sektora, proračune lokalnih jedinica vlasti, fiskalni federalizam, ovlasti i odgovornosti lokalnih jedinica, komunalno gospodarstvo u Hrvatskoj, izvore prihoda lokalnih jedinica vlasti, porez na nekretnine, fiskalne nejednakosti i fiskalnu neravnotežu, dug i zaduživanje lokalnih jedinica vlasti, alternativne modele nabave, upravljanje imovinom i regionalnu politiku i fondove EU.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR XI

POPIS KRATICA XV

UVOD 1

1. STRUKTURA JAVNOG SEKTORA 9

Nikša NIKOLIĆi Paško BURNAĆ 9

1.1. Opća država 10

1.2. Javna poduzeća 15

1.3. Hrvatski javni sektor 17

1.4. Javna poduzeća u RH 32

2. PRORAČUNI LOKALNIH JEDINICA VLASTI

Dubravka JURLINA ALIBEGOVIĆ 41

2.1. Proračun 42

2.2. Proračunsko računovodstvo 50

2.3. Tehnike izrade proračuna 56

2.4. Višegodišnji proračun 66

2.5. Proračunski proces JLP(R)S 68

2.6. Sustav informiranja o proračunu 76

2.7. Vanjska i unutarnja revizija proračuna JLP(R)S 77

PRILOG 86

3. FiSKALNl FEDERALIZAM

Anto BAJO , Marko PRIMORAC, Saša DREZGIĆ 89

3.1. Pojam i temeljna obilježja fiskalnog federalizma 90

3.2. Fiskalni federalizam u zemljama članicama Europske unije 105

3.3. Obilježja hrvatskog sustava fiskalnog federalizma 111

4. OVLASTI I ODGOVORNOSTI LOKALNIH JEDINICA

Sandra KRTALIĆ, Meri ŠUMAN-TOLIĆ i Marko PRIMORAC 127

4.1. Raspodjela javnih funkcija između različitih razina vlasti 128

4.2. Ovlasti i odgovornosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj 137

SADRŽAJ VII

5. KOMUMUNALNO GOSPODARSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Domagoj KARAČIĆ i Sandra KRTALIĆ 171

5.1. Povijesni pregled komunalnog gospodarstva 172

5.2. Komunalno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj 176

5.3. Komunalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj 185

5.4. Izvori financiranja komunalnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj 192

5.5. Ostali izvori financiranja komunalnih djelatnosti 201

6. IZVORI PRIHODA LOKALNIH JEDINICA VLASTI

Meri ŠUMAN TOLIĆjAnto BAJOji Marko PRIMORAC 209

6.1. Teorijske preporuke za raspodjelu javnih prihoda između različitih jedinica vlasti 210

6.2. Sustav financiranja lokalnih jedinica u Hrvatskoj 228

6.3. Analiza strukture prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 238

7. POREZ NA NEKRETNINE

Helena BLAŽIĆ i Marko IGNJATOVIĆ 251

7.1. Oporezivanje nekretnina 252

7.2. Oporezivanje nekretnina u Europskoj uniji 256

7.3. Oporezivanje nekretnina u Republici Hrvatskoj 257

7.4. Uvođenje poreza na nekretnine u Republici Hrvatskoj 263

poreza na nekretnine 264

7.5. Potrebni koraci za uvođenje poreza na nekretnine 269

7.6. Koristi od uvođenja poreza na nekretnine za

lokalnu zajednicu 270

8. FISKALNE NEJEDNAKOSTI I FISKALNA NERAVNOTEŽA

Marko PRIMORAC 287

8.1. Okomite fiskalne neravnoteže 288

8.2. Dijeljenje poreznih prihoda 292

8.3. Vodoravne fiskalne nejednakosti 300

8.4. Vodoravno fiskalno izravnanje 309

8.5. Fiskalno izravnanje u Hrvatskoj 312

8.6. Financiranje decentraliziranih funkcija i minimalni financijski standardi 319

9. DUG I ZADUŽIVANJE LOKALNIH JEDINICA VLASTI

Anto BAJO i, Marko PRIMORAC i Davor GALINEC 329

9.1. Zaduživanje lokalne i regionalne vlasti 330

9.2. Jamstva za zaduživanje lokalnih jedinica 333

9.3. Struktura duga lokalnih jedinica vlasti 335

9.4. Ograničenja zaduživanja lokalnih jedinica 340

9.5. Financijski položaj JLP(R)S u Hrvatskoj 345

9.6. Kretanje i struktura duga JLP(R)S u EU i Republici Hrvatskoj 346

9.7. Rizici zaduživanja JLP(R)S i njihovih korisnika 354

9.8. Problemi i izazovi zaduživanja JLP(R)S u Hrvatskoj te mogući prijedlozi za poboljšanje 355

10. ALTERNATIVNI MODELI NABAVE

Anto BAJO , Damir JURICIC i Domagoj DODIG 367

10.1. Alternativni modeli nabave 368

10.2. Modeli nabave i modeli financiranja 369

10.3. Vrste alternativnih modela nabave lokalnih javnih projekata 372

10.4. Ekonomika alternativnih modela nabave 379

10.5. Alternativni modeli nabave u Republici Hrvatskoj 387

11. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Marko PRIMORAC i Marko IGNJATOVIĆ 403

11.1. Vrijednost i struktura imovine 404

11.2. Financijska imovina 407

11.3. Obuhvat i važnost učinkovitog upravljanja nefinancijskom imovinom 410

11.4. Osnovna obilježja nekretnina u vlasništvu JLP(R)S 417

11.5. Pregled inozemnih primjera upravljanja nekretninama 422

11.6. Upravljanje nekretninama 425

12. REGIONALNA POLITIKA S FONDOVI EU

Jakša PULJIZ 439

12.1. Regionalne nejednakosti u Hrvatskoj 440

12.2. Regionalna politika Hrvatske 441

12.3. Kohezijska politika EU i regionalni razvoj Republike Hrvatske …. 448

PRILOG 464

POJMOVNIK 468

KAZALO POJMOVA 481

POPIS TABLICA 483

POPIS GRAFIKONA 486

POPIS SLIKA 489

O AUTORIMA 490

IN MEMORIAM PROFESOR DR. SC. ANTO BAJO

(2.7.1970.-25.11.2019.) 494

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka