FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EU - Naruči svoju knjigu

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EU

Autor: Kolikovac, A.
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2009
Broj stranica: 242
Uvez: Meki

27,87 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 733 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Jedinstveno europsko tržište i harmonizacija financijskog izvještavanja/ Računovodstvena regulativa u EU/ Harmonizacija financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća u EU/ Financijsko izvještavanja u EU- pregled po zemljama/ Regulativa financijskog izvještavanja u RH/ Model financijskog izvještavanja u RH s osvrtom na mala i srednja poduzeća

O knjizi:

Knjiga Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji nastala je kao rezultat istraživanja o harmonizaciji
financijskog izvještavanja u svijetu, a posebice u Europskoj uniji. Proces harmonizacije
financijskog izvještavanja u Europskoj uniji posebno je značajan u odnosu na financijsko izvještavanje
u Republici Hrvatskoj, obzirom da je Republika Hrvatska službeni kandidat za članstvo
u Europskoj uniji. Obveza je Republike Hrvatske uskladiti svoje zakonodavstvo s propisima Europske
unije, a to znači da treba uskladiti računovodstvenu i revizijsku regulativu s regulativom
Europske unije. Prvenstveno se to odnosi na usklađivanje Zakona o računovodstvu s Četvrtom
i Sedmom direktivom Europske unije, kao i na primjenu Međunarodnih standarda financijskog
izvještavanja (MSFI).
Zbog potrebe usklađivanja računovodstvene regulative Republike Hrvatske s računovodstvenom
regulativom Europske unije, donesen je novi Zakon o računovodstvu koji se primjenjuje
od 1.1.2006. godine. Zakon o računovodstvu propisuje obveznu primjenu MSFI samo za velika
poduzeća i poduzeća koja kotiraju na burzi, dok preostalim poduzećima u Hrvatskoj (koji čine
veliku većinu svih računovodstvenih subjekata i sastoje se od malih i srednjih poduzeća) ostavlja
na izbor da odluče žele li primjenjivati MSFI ili druge standarde koje donese Odbor za standarde
financijskog izvještavanja. Stoga se u ovoj knjizi posebno razmatraju moguća rješenja za
računovodstvenu regulativu malih i srednjih poduzeća. Pri tome su razmatrani modeli financijskog
izvještavanja u svih 27 zemalja članica Europske unije te je dana usporedba s postojećim
stanjem u Republici Hrvatskoj.
Posebno se u ovoj knjizi istražuje praksa financijskog izvještavanja za mala i srednja poduzeća
u zemljama članicama Europske unije, radi prijedloga modela financijskog izvještavanja za mala
i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj. Također su u ovoj knjizi prikazani rezultati istraživanja
provedenog u Republici Hrvatskoj o tome treba li za mala i srednja poduzeća razviti posebne
računovodstvene standarde te jesu li prikladni za primjenu Međunarodni standardi financijskog
izvještavanja za mala i srednja poduzeća koji su trenutno u izradi ili je potrebno razviti hrvatske
računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća.
Navedeno istraživanje provedeno je prilikom izrade magistarskog rada te je i sama ova knjiga
nastala iz istog rada. Magistarski rad dopunjen je i izmijenjen za potrebe objavljivanja u obliku
knjige te je s datumom predaje u uredništvo usklađen sa svom važećom računovodstvenom
regulativom u Republici Hrvatskoj.
Na ovako definiranim polaznim osnovama utemeljena je cjelokupna struktura ovog istraživanja.
Knjiga je podijeljena u šest poglavlja, a sadržava i popis literature, popis pojmova te popis slika
i tablica. U nastavku se daje kratak pregled sadržaja po pojedinim poglavljima.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Kolikovac, A.

Uvez

Meki

Karakter

stručna