HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA – HSFI - Naruči svoju knjigu

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA – HSFI

Autor: Zgombić, Hrvoje
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2008
Broj stranica: 400
Uvez: Meki

23,89 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 371 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

OKVIR ZA PRIMJENU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA/ HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA/ HSFI 1. Financijski izvještaji/ HSFI 2. Konsolidirani financijski izvještaji/ HSFI 3. Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške/ HSFI 4. Događaji nakon datuma bilance/ HSFI 5. Dugotrajna nematerijalna imovina/ HSFI 6. Dugotrajna materijalna imovina/ HSFI 7. Ulaganja u nekretnine/ HSFI 8. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja/ HSFI 9. Financijska imovina/ HSFI 10. Zalihe/ HSFI 11. Potraživanja/ HSFI 12. Kapital/ HSFI 13. Obveze/ HSFI 14. Vremenska razgraničenja/ HSFI 15. Prihodi/ HSFI 16. Rashodi/ HSFI 17. Poljoprivreda/ PRILOZI

O knjizi:

Prema odredbama novog Zakona o računovodstvu koji je na snazi od 1. siječnja 2008. godine svi poduzetnici moraju primjenjivati HSFI-ove, osim velikih poduzetnika i poduzetnika čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na burzu, koji moraju primjenjivati MSFI-ove.

Nacrt prijedloga HSFI izradila je Radna grupa koji je imenovao Odbor za standarde financijskog izvješćivanja u RH (OSFI), a temeljni principi prilikom izrade su:

-jednostavnost i razumljivost;

– kao temelj za izradu bili su MRS-ovi jer u nedostatku nacionalnih standarda oni su u RH primjenjivani od 1993. godine;

– puna implementacija prve, četvrte i sedme direktive EU;

– brojevi standarda slijede povezanost s pozicijama financijskih izvjetaja, posebno bilance i računa dobiti i gubitka.

Ono što je posebno važno jest da su konačno izrađeni financijski izvještaji koji će biti jednaki za namjenu statističkih istraživanja, izradu porezne prijave za porez na dobit te za izradu revizijskog izvještaja.

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač

Autor