IZAZOVI I UMIJEĆA UČENJA I POUČAVANJA - Naruči svoju knjigu

IZAZOVI I UMIJEĆA UČENJA I POUČAVANJA

Hrvatski jezik i inkluzivni pristup
Autor: Češi, Marijana; Ivančić, Đurđica
Područje: Odgoj i obrazovanje
Karakter: znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 346
Uvez: Meki

19,78 

Vrlo važna knjiga koja nas uvodi u kvalitetnije promišljanje o učinkovitijim pristupima poučavanju, ali i učenju

SKU: ddd37a154801 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga je vrstan pregled teorijskih spoznaja, hrvatskih i svjetskih, u interdisciplinarnomu području koje obuhvaća poglavito kroatistiku, glotodidaktiku, odgojno-obrazovne znanosti. Daje i stručne spoznaje proizašle iz primijenjenolingvističkih istraživanja. Napisana je tako da je mogu čitati i zainteresirani koji nisu iskusni u području kojim se ona bavi jer objašnjava i oprimjeruje pojmove i kategorizacije. Knjiga je namijenjena svima koji poučavaju hrvatski, ali i druge jezike, a dijelom i druge predmete jer je jezik jedna od bitnih dijelova većine predmeta, što znači učiteljima i profesorima, ali i stručnim suradnicima i ostalima koji se bave sustavnim odgojem i obrazovanjem. Može poslužiti i roditeljima za rad s vlastitom djecom. Djelo bi moglo biti korisno i za diplomske i poslijediplomske studente filoloških studija.

Dodatak na kraju knjige donosi primjere početnih procjena od 5. razreda osnovne škole do 2. razreda gimnazije i primjer razlikovne pripreme za Hrvatski jezik.

Iz recenzije:

Metodičko-didaktičku i znanstvenu vrijednost knjige autorica dr. sc. Marijane Češi i dr. sc. Đurđice Ivančić u skladu sa znanstvenim spoznajama, stručnim iskustvom te potrebom za uključivanjem novina u hrvatski sustav odgoja i obrazovanja daje sustavan pregled bitnoga dijela istraživanja i primjera dobre prakse koja je nužno potrebna odgojno-obrazovnim stručnjacima koji s njima nisu dovoljno upoznati, što se posebno odnosi na inkluzivno obrazovanje i nastavu hrvatskoga jezika. U tomu je smislu ovo znanstveno referentno djelo. Na temelju znanstvenih obilježja ona će moći u hrvatskomu školstvu olakšati prihvaćanja pristupa u kojima pojedini učenici trebali razvijati svoje jezične sposobnosti prema vlastitim razvojnim mogućnostima, koje su tek dijelom opće. Stručnu vrijednost ovomu priručniku daju smjernice za praćenje, procjenu i podršku u nastavi, a posebno nove strategije, kao i inkluziju, te primjeri, objašnjenja i dodatci. Knjiga će biti važan, nezaobilazan tekst u promišljanjima o učinkovitijim pristupima poučavanju, ali i učenju.

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iz sadržaja:

Proslov 9
UVOD 11
1. PROCESI UČENJA I POUČAVANJA 22
1.1. Procjena sposobnosti, znanja i interesa učenika 23
1.2. Ovladavanje jezično-komunikacijskom kompetencijom na standardnom hrvatskom jeziku 25
1.3. Obilježja jezičnog razvoja 31
1.4. Sastavnice i mogućnosti podrške na jezično-govornom području 35
1.4.1. Rječnik (leksik) 36
1.4.2. Usmeno izražavanje – govorenje, razgovaranje 38
1.4.3. Čitanje 41
1.4.4. Pisanje 49
1.4.4.1. Kako pristupiti procesu poučavanja i učenja pisanja? 51
1.4.4.1.1. Pripremanje za pisanje 53
1.4.4.1.2. Stvaranje teksta (sastavljanje) 54
1.4.4.1.3. Prepravljanje (korekcija i uređivanje) teksta 58
1.4.4.1.4. Predstavljanje teksta 58
2. STRATEGIJE UČENJA 59
2.1. Podjela strategija učenja 61
2.1.1. Kognitivne strategije učenja 63
2.1.1.1. Strategije ponavljanja 65
2.1.1.2. Strategije elaboracije 68
2.1.1.3. Organizacijske strategije 81
2.2. Metakognitivne strategije učenja 85
2.2.1. Strategije planiranja 88
1.2.2. Strategije nadgledanja 90
2.2.3. Strategije samoregulacije 94
2.3. Društveno-afektivne strategije 96
3. TEKST ZA UČENJE 102
3.1. Opće određenje teksta 103
3.2. Podjela tekstova u odgojno-obrazovnom sustavu 105
3.3. Obilježja i namjena teksta za učenje 111
3.3.1. Leksičko-semantička obilježja teksta za učenje 113
3.3.2. Morfosintaktička obilježja teksta za učenje (gramatička) 116
3.3.3. Stilska obilježja teksta za učenje 117
4. VREDNOVANJE 123
4.1. Procjena znanja, sposobnosti, vještina i stavova 126
4.2. Oblikovanje ishoda učenja i poučavanja 130
4.3. Vrste zadataka 136
4.3.1. Postupci oblikovanja zadataka 137
4.3.2. Struktura zadatka i njegovo grafičko oblikovanje 138
4.3.3. Primjeri zadataka zatvorenog i otvorenog tipa 139
4.3.3.1. Zadaci za provjeru razumijevanja i stvaranja teksta prema Barrettovoj taksonomiji 141
5. INKLUZIJA I RAZLIČITOST 152
5.1. Svi smo mi različiti 152
5.2. Inkluzivni pristup različitosti 154
5.3. Inkluzivnost u nastavi 156
5.3.1. Inkluzivna kultura u nastavi 156
5.3.2. Individualizirano kurikulsko planiranje i programiranje 162
6. INKLUZIVNA PROCJENA 165
6.1. Osobitosti u sposobnostima i procjena potreba učenika 166
6.1.1. Osobitosti na području osjeta sluha i slušne percepcije 167
6.1.2. Osobitosti na području osjeta vida i vidne percepcije 169
6.1.3. Osobitosti na području zapamćivanja i pamćenja 171
6.1.4. Osobitosti na području mišljenja 173
6.1.5. Osobitosti na području koncentracije i pažnje 174
6.1.6. Osobitosti na području jezika, govora i komunikacije 176
6.1.7. Osobitosti na području motorike 178
6.1.8. Osobitosti na području ponašanja 179
6. 2. Osobitosti školskog učenja i početna procjena potreba učenika 182
6. 3. Timska suradnja u procjenjivanju potreba učenika u nastavi 187
7. INKLUZIVNO UČENJE I POUČAVANJE 190
7.1. Pristupi podrške u učenju i poučavanju 190
7.2. Podrška u postavljanju očekivanih ishoda učenja 191
7.3. Podrška u predstavljanju sadržaja učenja 193
7.3.1. Strategije prilagodbe sadržaja učenja i poučavanja 193
7.3.1.1. Određivanje opsega i dubine sadržaja (razine sadržaja) 194
7.3.1.2. Razlaganje složenih pojmova 195
7.3.1.3. Semantičko pojednostavljivanje u sadržajima učenja i poučavanja 197
7.3.1.4. (Re)strukturiranje sadržaja učenja i poučavanja 198
7.3.2. Primjena kognitivnih strategija učenja u predstavljanju sadržaja 199
7.3.2.1. Isticanje bitnog u sadržajima učenja i poučavanja 199
7.3.2.2. Sažimanje sadržaja učenja i poučavanja 201
7.3.2.3. Doziranje sadržaja učenja i poučavanja 202
7.3.2.4. Predočavanje sadržaja učenja i poučavanja 202
7.3.2.4.1. Razine predočavanja 203
7.3.2.4.2. Predočavanje pojmova 205
7.3.2.4.3. Predočavanje struktura i odnosa 207
7.3.2.5. Isticanje sadržajnog plana učenja i poučavanja 210
7.4. Podrška učeniku u ovladavanju aktivnostima scenarija učenja i poučavanja 214
7.5. Podrška učeniku u ovladavanju jezičnim djelatnostima 218
7.5.1. Podrška učeniku u usmenom izlaganju i razgovaranju 220
7.5.2. Podrška učeniku u čitanju 223
7.5.3. Podrška učeniku u pisanju 228
7.6. Podrška učeniku u ovladavanju kognitivnim i metakognitivnim strategijama 231
7.6.1. Podrška učeniku u ovladavanju kognitivnim strategijama 232
7.6.2. Podrška učeniku u ovladavanju metakognitivnim strategijama 237
8. AFEKTIVNA PODRŠKA U UČENJU I POUČAVANJU 241
8.1. Utjecaj podrške na zadovoljavanje potreba u učenju i poučavanju učenika 241
8.2. Utjecaj podrške na motivaciju u učenju i poučavanju učenika 247
8.2.1. Mogućnosti motivacijske podrške u procesu učenja i poučavanja 250
8.2.1.1. Podrška poticanjem i održavanjem interesa za učenje 251
8.2.1.2. Podrška u vidu pozitivnih očekivanja učitelja od učenika 252
8.2.1.3. Podrška u provođenju zajedničkih aktivnosti 253
9. INKLUZIVNO VREDNOVANJE
9.1. Usklađenost podrške u vrednovanju s učenjem i poučavanjem 255
9.2. Podrška u planiranju i provođenju procesa vrednovanja 261
9.3. Podrška u pripremama učenika za vrednovanje 262
9.4. Podrška u postavljanju zadataka za vrednovanje ishoda učenja i poučavanja 263
9.5. Podrška u provođenju uvjeta ispitnih aktivnosti 265
9.6. Povratne informacije 0 ishodima učenja i poučavanja 266
9.7. Evaluacija individualiziranog kurikula 267
10. DODATAK: PRIMJERI POČETNIH PROCJENA
10.1. Opis početne procjene za V. razred (Vesna Čondić, prof., učitelj mentor) 269
10.2. Opis početne procjene za VI. razred (Lidija Sykora Nagy, prof., učitelj savjetnik) 282
10.3. Opis početne procjene za VII. razred (Višnja Jakim, prof., učitelj savjetnik) 289
10.4. Opis početne procjene za VIII. razred (Mila Galić, prof., učitelj mentor) 293
10.5. Opis početne procjene za I. razred srednje strukovne škole (Ingrid Lončar, prof., profesor savjetnik) 299
10.6. Opis početne procjene za II. razred gimnazije (Dinka Tomašković-Presečki, prof., profesor savjetnik) 305
10.7. Primjer razlikovne pripreme za Hrvatski jezik
(s dodatkom za rad s učenicom s oštećenjima vida) u srednjoj strukovnoj školi (Sanela Đurdević, prof., profesor savjetnik) 314
Literatura
Predmetno kazalo
Popis tablica, prikaza i slika
O autoricama

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka