MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA 2006/2007 - Naruči svoju knjigu

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA 2006/2007

Autor: Domazet, Tihomir
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2006
Broj stranica: 700
Uvez: Tvrdi

13,94 

Ovaj opsežni rječnik pojmova sadrži definicije na hrvatskom i engleskom jeziku, a služi i kao vodič kroz MSFI/MRS.
Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima, poreznim savjetnicima, managerima, članovima uprave, profesorima i studentima.

SKU: 344 Kategorija: Oznake: ,

Opis

O knjizi:

Zakonom o računovodstvu propisana je primjena svakog MSFI i MRS koji su tek nedavno donijeti i objavljeni kao obvezni za primjenu. Ovo je prva knjiga nakon donošenja Zakona koja daje glavne odredbe s objašnjenjima MSFI.
Mali i srednji poduzetnici također koriste ovu knjigu za pripremu svojih financijskih izvještaja.
Cjeloviti prijevod IV. Smjernice EU-a, propis o računovodstvu, važan je za Hrvatsku kao buduću članicu EU, a propisane sheme bilance i računa dobiti i gubitka od ogromne su koristi za poduzetnike u Hrvatskoj.
Paralelni rječnik glavnih izraza na hrvatskom, engleskom i njemačkom.

Sadržaj:

OKVIR KORPORATIVNOG IZVJEŠĆIVANJA/ Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja korporativnom izvješćivanju/ Opće prihvaćena računovodstvena načela/ Osnove mjerenja/ Elementi financijskih izvještaja/ 1. Imovina/ 2. Obveze/ 3. Glavnica/ 4. Prihodi i rashodi, uključujući dobitke i gubitke/ 5. Ostale promjene glavnice/ 6. Novčani tijekovi/ OKVIR ZA SASTAVLJANJE I PREZENTIRANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA/ MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA/ Međunarodni računovodstveni standardi
MSFI 1: Prvi puta prihvaćanje Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja
MSFI 2: Plaćanje temeljeno na dionici
MSFI 3: Poslovna spajanja
MSFI 4: Ugovori o osiguranju
MSFI 5: Dugotrajna imovina koja se drži za prodaju i prekinuta poslovanja
MSFI 6: Istraživanje i vrednovanje mineralnih resursa
MSFI 7: Financijski instrumenti: objavljivanje
MRS 1: Prezentiranje financijskih izvještaja
MRS 2: Zalihe
MRS 7: Izvještaji o novčanom tijeku
MRS 8: Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške
MRS 10: Događaji nakon datuma bilance
MRS 11: Ugovori o izgradnji
MRS 12: Porez na dobit
MRS 14: Izvješćivanje o dijelovima – segmentima
MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema
MRS 17: Najmovi
MRS 18: Prihod
MRS 19: Primanja zaposlenih
MRS 20: Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći
MRS 21: Učinci promjena inozemnih tečajeva
MRS 23: Troškovi posudbi
MRS 24: Objavljivanje povezanih stranaka
MRS 26: Računovodstvo i izvješćivanje mirovinskih planova
MRS 27: Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji
MRS 28: Računovodstvo ulaganja u povezana društva
MRS 29: Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim gospodarstvima
MRS 30: Objavljivanja u financijskim izvještajima banaka i sličnim financijskim institucijama
MRS 31: Udjeli u zajedničkim pothvatima
MRS 32: Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje
MRS 33: Zarade po dionici
MRS 34: Financijsko izvješćivanje za razdoblja u tijeku godine
MRS 36: Umanjenje imovine
MRS 37: Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina
MRS 38: Nematerijalna imovina
MRS 39: Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
MRS 40: Ulaganja u nekretnine
MRS 41: Poljoprivreda
4. ČETVRTA SMJERNICA VIJEĆA EU O GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ODREĐENIH VRSTA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
(pročišćeni tekst)/ 5. RJEČNIK HRVATSKIH, ENGLESKIH I NJEMAČKIH GLAVNIH POJMOVA/ 6. RJEČNIK POJMOVA (GLOSSARY OF TERMS)
Pojmovi Definicije Vodič kroz MSFI/MRS/ 7. ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

stručna

Uvez

Tvrdi

Autor

Domazet, Tihomir

Broj stranica

ISBN

Izdavač