PDV U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013. - Naruči svoju knjigu

PDV U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SRPNJA 2013.

Autor: Javor, Ljubica
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2013
Broj stranica: 462
Uvez: Meki

53,09 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 1129 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

1. Pravna stečevina Europske unije o PDV-u/ 1.1. Direktive o PDV-u/ 1.2. Sistematizacija poreznog prava o PDV-u/ 1.3. Uredbe o PDV-u/ 1.4. Paralelne direktive/ 1.5. Propisi o administrativnoj suradnji na području PDV-a/ …/ 2. Ubiranje PDV-a na području Europske unije/ 2.1. Načela na kojima se temelji ubiranje PDV-a na području EU-a/ 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost/ 3.1. Područje primjene Zakona o PDV-u/ 3.2. Predmet oporezivanja/ 3.3. Stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava unutar EU-a/ 3.4. Uvoz dobara na području EU-a/ 3.5. Porezni obveznik/ … / PRILOZI/ Zakon o porezu na dodanu vrijednost/ Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost/ Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije/ Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja/ Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011.

O knjizi:

U knjizi se na praktičnim primjerima obrazlaže primjena novog Zakona i Pravilnika o PDV-u.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Javor, Ljubica

Uvez

Meki

Karakter

stručna