PETZOVA STATISTIKA - Naruči svoju knjigu

PETZOVA STATISTIKA

Osnovne statističke metode za nematematičare
Autor: Ivanec, Dragutin; Kolesarić, Vladimir; Petz, Boris
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2012
Broj stranica: 700
Uvez: Tvrdi

55,19 

Objašnjavajući svoj pristup statistici, profesor Petz ističe kako je i sam nematematičar i kako je “metodom vlastite kože” stjecao iskustva s osnovnim teškoćama s kojima se nematematičari susreću u najvećem broju statističkih tekstova. Kasnije je, kao profesor, u nastavi imao prilike godinama pratiti kod drugih ljudi različite vrste teškoća s kojima se bore nematematičari u susretu sa statistikom!

SKU: 1080 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja: 

Predgovor/ 1. Uvod/ 2. O temeljnim pojmovima vjerojatnosti/ 3. Središnje vrijednosti/ 4. Mjere varijabilnosti/ 5. Normalna distribucija i neke druge distribucije/ 6. Grafičko prikazivanje rezultata/ 7. Skale mjerenja/ 8. Teškoće i “opasnosti” pri radu s postocima/ 9. Položaj pojedinog rezultata u grupi/ 10. Uzorci/ 11. Razlika između dvije aritmetičke sredine/ 12. Dvosmjerno ili jednosmjerno testiranje razlike/ 13. Testiranje razlika među proporcijama/ 14. Hi-kvadrat test/ 15. Standardna pogreška standardne devijacije i granice pouzdanosti standardne devijacije/ 16. Uvod u analizu varijance/ 17. Analiza kovarijance/ 18. Korelacija/ 19. Prognoza iz jedne varijable u drugu/ 20. Veličina učinka, snaga statističkog testa i samoizvlačenje/ 21. Izbor iz neparametrijskih testova/ 22. Zaključivanje u statistici//  STATISTIČKA OBRADA PODATAKA U RAČUNALNOM PROGRAMU SPSS/ Uvodna riječ/ Upisivanje prikupljenih podataka i priprema za statističku obradu/ 1. Otvaranje nove datoteke/ 2. Definiranje varijabli i njihovih karakteristika/ 3. Upisivanje podataka i njihovo priređivanje za statističku obradu/ Statističke analize/ 4. Deskriptivna statistika/ 5. Testiranje statističke značajnosti razlike između dviju aritmetičkih sredina/ 6. Testiranje razlika između više od dvije aritmetičke sredine – analiza varijance/ 7. Neparametrijski testovi/ 8. Korelacije// Rješenja zadataka za vježbu/ Literatura/ Dodatak/ Kazalo

O knjizi:

Kako je profesor Petz shvaćao statistiku samo kao sredstvo kojim se u nekoj struci dolazi do sažetih podataka i kako se zaključuje na temelju statističkih podataka, izvrsno pokazuje njegovo poglavlje o zaključivanju u statistici (u ovom udžbeniku to je 22. poglavlje). Svatko tko koristi statistiku, bilo u stručnom bilo u znanstvenom radu, trebao bi dobro proučiti i to poglavlje.
Statistika, čak i ova temeljna, razvija se i ima inovacija, pa je bilo korisno dopuniti Petzovu knjigu tim novijim sadržajima, ali pritom zadržati što je najviše moguće sve odlike Petzova načina prezentiranja statističkog materijala.
NOVO: dodatak knjizi! SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) jedan je od najčešće korištenih računalnih programa u društvenim znanostima. Upoznajte se s osnovnim statističkim postupcima koji se mogu provesti tim programom.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Tvrdi

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Autor

, ,