PISANA DJELA NA STRUČNIM I SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA - Naruči svoju knjigu

PISANA DJELA NA STRUČNIM I SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA

5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga peta
Autor: Zelenika, Ratko
Područje: Ostalo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 365
Uvez: Tvrdi

53,09 

SKU: 972 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

Rezultate je istraživanja autor, red.prof.dr.sc. Ratko Zelenika, u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnom udžbeniku, predočio u sedam međusobno povezanih dijelova (poglavlja).

U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.

U drugom dijelu naslova VAŽNIJE ZNAČAJKE PISANIH DJELA U SUSTAVU VISOKOGA OBRAZOVANJA predstavljeni su rezultati istraživanja u dvije tematske jedinice, i to: pojam, obilježja i važnost djela u sustavu visokoga obrazovanja te klasifikacija djela u sustavu visokoga obrazovanja.

U trećem djelu – DJELA NA KLASIČNO-ME STRUČNOM STUDIJU – rezultati istraživanja predočeni su u šest tematskih jedinica, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na klasičnome stručnom studiju, program na stručnome studiju, referat na stručnome studiju, pristupni rad na stručnome studiju, seminarski rad na stručnome studiju i završni rad na stručnome studiju. Posebna je pozornost posvećena završnim radovima na klasičnim stručnim studijima, o kojima su elaborirana sva bitna pravila, elementi, primjeri … koji imaju posebnu vrijednost za studente takvih studija.

DJELA NA SPECIJALISTIČKOME DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU  je naslov četvrtoga djela. U ovome dijelu po prvi put su eleborirane ove tematske  jedinice: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na specijalističkome diplomskom stručnom studiju, program na specijalističkome diplomskom stručnom studiju, referat na specijalističkome diplomskom stručnom studiju, pristupni rad na specijalističkome diplomskom stručnom studiju,  seminarski rad na specijalističkome diplomskom stručnom studiju te specijalistički završni rad na specijalističkome diplomskom stručnom studiju. O specijalističkim završnim radovima predstavljena su najvažnija pravila, modeli, primjeri … koji imaju aplikativnu vrijednost studentima takvih studija.

Posebna je pozornost posvećena petom dijelu koji ima naslov DJELA NA PRIJEDIPLOMSKOME SVEUČILIŠNOM STUDIJU, a u njemu su rezultati istraživanja elaborirani u šest posebno važnih tematskih jedinica, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na prijediplomskome sveučilišnom studiju, referat na prijediplomskome sveučilišnom studiju, pristupni rad na prijediplomskome sveučilišnom studiju, seminarski rad na prijediplomskome sveučilišnome studiju. Pravila, modeli, procedure, primjeri … elaborirani o završnim radovima imaju posebno važnu vrijednost studentima prijediplomskih sveučilišnih studija.

U šestom dijelu naslova DJELA NA DIPLOMSKOME SVEUČILIŠNOM STUDIJU posebna je pozornost posvećena sljedećim temama: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na diplomskome sveučilišnom studiju, seminarski rad na diplomskome sveučilišnom studiju te diplomski rad na diplomskome sveučilišnom studiju. O diplomskome radu elaborirana su najvažnija pravila, modeli, procedure, postupci, reprezentativni primjeri … koji za studente diplomskih sveučilišnih studija imaju posebnu aplikativnu vrijednost.

Sedmi dio ima naslov DIJELA NA POSLIJE-DIPLOMSKOME SPECIJALISTIČKOM STUDIJU. U ovome dijelu rezultati istraživanja predočeni su u četiri tematske jedinice, i to: pojam, obilježja, važnost i vrste djela na poslijediplomskome specijalističkom studiju, pristupni rad na poslijediplomskome specijalističkom studiju, seminarski nad na poslijediplomskome specijalističkom studiju te poslijediplomski specijalistički rad. Pravila, modeli, procedure, postupci, primjeri … elaborirani o poslijediplomskim specijalističkim radovima imaju posebno važnu misiju za studente na poslijediplomskim specijalističkim sveučilišnim studijima.
Na kraju svakoga djela navedena su sva važnija Pitanja za raspravu i ponavljanje na koja su dani odgovori u određenome dijelu. Takvih je pitanja u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnom udžbeniku navedeno 220. U tekst ove edicije inkorporirano je 9 shema i 123 primjera.
Nakon predočenih rezultata istraživanja, na kraju ove knjige nalaze se sažeci na hrvatskom (sažetak), slovenskom (povzetak) i engleskom (summary) jeziku, a zatim slijede: literatura, pogovor, popis shema, popis primjera, kazalo imena kazalo pojmova, kazalo kratica te bilješke o autoru.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

Karakter

stručna

Autor

Zelenika, Ratko

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN