PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM MAGISTARSKIM STUDIJIMA - Naruči svoju knjigu

PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM MAGISTARSKIM STUDIJIMA

peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga šesta
Autor: Zelenika, Ratko
Područje: Ostalo
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 270
Uvez: Tvrdi

53,09 

SKU: 980 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.
U drugom dijelu naslova TEMELJNA OBILJEŽJA PISANIH DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKOM ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU  rezultati istraživanja predstavljeni su  u četiri tematske jedinice, i to: pojam djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, osnovna obilježja djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, važnost djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju i vrste djela na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju.
U trećem djelu – PRISTUPNI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU – u sedam tematskih jedinica predstavljeni su rezultati istraživanja, i to: pojam pristupnoga rada, svrha i ciljevi izrade pristupnoga rada, bitni elementi i dijelovi pristupnoga rada, dokumentacijska osnova rukopisa pristupnoga rada, dizajniranje teksta pristupnoga rada, obrana pristupnoga rada i reprezentativni primjer pristupnoga rada na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju.
Četvrti dio ima naslov KRITIČKI PRIKAZ NA POSLIJEDIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU. U tome su dijelu elaborirane četiri tematske jedinice, i to: pojam kritičkoga prikaza, svrha i ciljevi izrade kritičkoga prikaza, bitni elementi i dijelovi kritičkoga prikaza i reprezentativni primjer kritičkoga prikaza.
SEMINARSKI RAD NA POSLIJEDIPLOMSKOME ZNANSTVENOM MAGISTARSKOM STUDIJU  je naslov petoga djela. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u sljedećih devet tematskih jedinica, i to: pojam seminarskoga rada, svrha i ciljevi izrade seminarskoga rada, bitni elementi i dijelovi seminarskoga rada, dokumentacijska osnova rukopisa seminarskoga rada, dizajniranje teksta seminarskoga rada, obrana seminarskoga rada, reprezentativni primjeri seminarskih radova na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, posebnosti metodološkoga seminarskog rada na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju te analiza i ocjena seminarskih radova na poslijediplomskim znanstvenim magistarskim studijima sa stajališta metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja.
Ciljano je osobita pozornost posvećena šestom dijelu naslova ZNANSTVENI MAGISTARSKI RAD – TEMELJNA POLUGA ZNANSTVENOGA OPISMENJAVANJA INTELEKTUALACA  u kojemu su rezultati istraživanja elaborirani u dvadeset i tri tematske jedinice, i to: pojam i misija znanstvenoga magistarskog rada, planiranje poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, ustanove za organiziranje i izvođenje poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, nastavni planovi i program poslijediplomskih znanstvenih magistarskih studija, upis pristupnika na poslijediplomske znanstvene magistarske studije, nastavnici na poslijediplomskome znanstvenom magistarskom studiju, polaganje ispita i izvršavanje drugih obveza na studiju, izbor i prijava teme znanstvenoga magistarskoga rada, ocjena podobnosti magistranda i  pogodnosti teme znanstvenoga magistarskog rada, svrha i ciljevi izrade, struktura ili kompozicija, dokumentacijska osnova rukopisa, izrada, dizajniranje i predaja teksta rada, ocjena znanstvenoga magistarskog rada, uporaba titule akademskoga stupnja magistra znanosti, dostavljanje znanstvenih magistarskih radova, promocija magistara znanosti, oduzimanje magisterija znanosti, objavljivanje znanstvenoga magistarskog rada kao znanstvene knjige (monografije), životni vijek stjecanja magisterija znanosti, reprezentativni primjeri znanstvenih magistarskih radova te analiza i ocjena obranjenih znanstvenih magistarskih radova s motrišta metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

Karakter

znanstvena – udžbenik

Autor

Zelenika, Ratko

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN