ZNANOST – POLUGA ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA - Naruči svoju knjigu

ZNANOST – POLUGA ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA

Autor: Zelenika, Ratko
Područje: Ostalo
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 213
Uvez: Tvrdi

39,15  (294,98 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 955 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

U prvom dijelu, UVODU, formuliran je problem istraživanja, projektni zadatak i objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te obrazložena struktura znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika.
U drugom dijelu, naslova TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I ZNANOSTI O ZNANOSTI, elaborirane su dvije tematske jedinice: pojam, značajke i važnost znanosti te pojam i važnost znanosti o znanosti.
Posebna je pozornost posvećena trećem dijelu naslovljenom KLASIFIKACIJA ZNANOSTI – ZNANSTVENA PARADIGMA SUVREMENE OBRAZOVNE I ZNANSTVENE INDUSTRIJE. U njemu su rezultati istraživanja predočeni u osam tematskih jedinica: pojam, razvoj i važnost klasifikacije znanosti, klasifikacija znanosti u Republici Hrvatskoj, međuodnos klasifikacije znanosti i obrazovne industrije, međuodnos klasifikacije znanosti i znanstvene industrije, korelacija klasifikacije znanosti i metodologije znanstvenoga istraživanja, korelacija klasifikacije znanosti i tehnologije znanstvenoga istraživanja, međuodnos klasifikacije znanosti, eksplicitnoga, implicitnoga, disciplinarnoga i višedisciplinarnoga znanja te promišljanje klasifikacije znanosti, metodologije i tehnologije znanstvenoga istraživanja u 21. stoljeću.
OBRAZOVNA INDUSTRIJA U FUNKCIJI ODRŽIVE OPSTOJNOSTI ČOVJEČA-NSTVA naslov je četvrtoga dijela. U tri tematske jedinice predstavljeni su rezultati istraživanja, i to: pojam, važnost i značajke obrazovne industrije, obrazovni sustavi – sofisticirane tvornice  proizvodnje znanja i obrazovna industrija u funkciji stvaranja društava blagostanja.
Peti dio ima naslov ZNANSTVENA INDUSTRIJA U FUNKCIJI ODRŽIVE EGZISTE-NCIJE ČOVJEČANSTVA. U tome se dijelu elaboriraju tri tematske jedinice: pojam, važnost i značajke znanstvene industrije, znanstveni sustavi – inteligentne tvornice proizvodnje znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela te znanstvena industrija u funkciji stvaranja društava blagostanja.
U šestom dijelu koji ima naslov METODOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽI-VANJA U FOKUSU ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA koncizno je obrazloženo pet tematskih jedinica, i to: pojam metodologije znanstvenoga istraživanja, važnije značajke znanstvenoga istraživanja, klasifikacija metodologije znanstvenoga istraživanja, znanstvene metode u funkciji stvaranja društava blagostanja i modeli znanstvenoga istraživanja u fokusu društava blagostanja.
U sedmom dijelu naslova TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI ODRŽIVE OPSTOJNOSTI ČOVJEČANSTVA  elaborirano je šest prevažnih tematskih jedinica, i to: važnije odrednice tehnike i tehnologije, pojam tehnologije znanstvenoga istraživanja, važnija obilježja tehnologija znanstvenoga istraživanja, važnost i misija tehnologija znanstvenoga istraživanja, racionalni modeli tehnologije znanstvenoga istraživanja i tehnologija znanstvenih istraživanja u funkciji stvaranja društava blagostanja.
Na kraju svakoga dijela navedena su sva važnija  Pitanja za raspravu i ponavljanje na koja su dani odgovori u dotičnome dijelu. Takvih je pitanja u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku navedeno 150. U tekst ove edicije inkorporirane su 22 sheme.

O knjizi:

Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik s naslovom Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela ZNANOST – POLUGA ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA , peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga treća, nije samo knjiga za učenje nego je to knjiga koja uči učiti, uči znanstveno misliti, uči znanstveno istraživati, uči kako sebe i druge motivirati u obrazovanju, znanstvenom usavršavanju i permanentnom osposobljavanju i osvještavanju, uči kako upravljati svojim umom, svojim sposobnostima i svojim potencijalima, uči kako se postaje uspješan, zadovoljan i sretan, uči kako postati i ostati etičan, moralan i pošten prema drugima. Stoga će u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku svaki intelektualac pronaći vlastiti put koji izravno, sigurno, uspješno, racionalno i dostojanstveno vodi od starta do cilja, od ideje do djela, od plana do uspjeha … bez obzira na svoje zvanje, zanimanje, struku i bez obzira u kojemu se znanstvenom području, polju, grani i ogranku znanosti obrazuje, usavršava, osposobljava itd.

Znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak i objekti istraživanja odredili su znanstvenu paradigmu za postavljanje temeljne znanstvene hipoteze:
Znanstvene spoznaje, zakonitosti, teorije … o znanosti, znanosti o znanosti, klasifikaciji znanosti, obrazovnoj industriji i obrazovnim sustavima, znanstvenoj industriji i znanstvenim sustavima, o metodologiji znanstvenoga istraživanja i tehnologiji znanstvenoga istraživanja, koji su predočeni u ovoj ediciji, predstavljaju conditio sine qua non o znanosti kao najvažnijoj polugi održive egzistencije i opstojnosti čovječanstva.
Prema svojoj koncepciji, kompoziciji, broju novih pojmova, novih spoznaja, novih načela, novih pravila, novih primjera, novih modela… koji su sustavno, koncizno, jednostavno i znanstveno elaborirani te metodičkoj, metodološkoj i didaktičkoj opremljenosti i prezentaciji, ta je knjiga prva takve vrste objavljena ne samo u Hrvatskoj nego i općenito.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

Karakter

znanstvena – udžbenik

Autor

Zelenika, Ratko

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN