ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE - Naruči svoju knjigu

ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE

Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, knjiga deseta
Autor: Zelenika, Ratko
Područje: Ostalo
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 1224
Uvez: Tvrdi

99,75 

SKU: 1201 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

PREDGOVOR/ KAZALO/ 1. UVOD/ 2. TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI/ 3. METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI/ 4. ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA/ 5. ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE

Iz knjige:

U znanstvenoj knjizi Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela: ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE, knjiga deseta rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u pet međusobno povezanih dijelova (poglavlja).

U prvom dijelu, UVODU, definiran je znanstveni problem istraživanja, znanstveni projektni zadatak, navedeni su objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne (parcijalne) hipoteze, određeni su svrha i ciljevi istraživanja, dana je ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene upotrebljavane znanstvene metode te je obrazložena struktura znanstvene knjige.

U drugom dijelu naslova TEORIJSKE ODREDNICE ZNANOSTI I KLASIFIKACIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTIrezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni su u dvije tematske jedinice, i to: temeljne značajke znanosti i znanosti o znanosti te klasifikacija znanosti i umjetnosti – intelektualna arhitektura suvremene obrazovne i znanstvene industrije. Treći dio ima naslov METODOLOGIJA I TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA – INTELEKTUALNA LOGISTIKA SUVREMENE ZNANOSTI. U tome su dijelu elaborirane dvije veoma važne tematske jedinice, i to: suvremena znanost temeljena na metodologiji znanstvenoga istraživanja te tehnologija znanstvenoga istraživanja – inteligentni navigator u suvremenoj znanosti.

Rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja predstavljeni u drugom i trećem dijelu ove edicije predstavljaju znanstveni temelj na koji se logično nadograđuju rezultati istraživanja predočeni u četvrtom dijelu naslova ZNANSTVENE METODE U FOKUSU VISOKOSOFISTICIRANIH OBRAZOVNIH I ZNANSTVENIH INDUSTRIJA. U njemu su rezultati istraživanja predstavljeni u osam tematskih jedinica, i to: pojam i važnost znanstvenih metoda, temeljne značajke znanstvenih metoda, klasifikacija znanstvenih metoda, uloga znanstvenih metoda u obrazovnim industrijama i obrazovnim sustavima, važnost znanstvenih metoda u znanstvenim industrijama i znanstvenim sustavima, posebnosti znanstvenih metoda u znanstvenim područjima, primjena znanstvenih metoda u umjetničkom području i značenje znanstvenih metoda u višedisciplinarnim znanstvenim istraživanjima.

Ciljano je najviše pozornosti i prostora posvećeno stožernom dijelu ove edicije – petom dijelu naslova ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE. U sedam dijelova predstavljeni su najvažniji rezultati znanstvenih i razvojnih istraživanja, i to: pojam, obilježja i važnost znanstvenih međusobno povezanih metoda, znanstvene metode analize i sinteze, induktivne i deduktivne znanstvene metode, znanstvene metode apstrakcije i konkretizacije, znanstvene metode generalizacije i specijalizacije, znanstvene metode dokazivanja i opovrgavanja te ostale znanstvene međusobno povezane metode.

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Zelenika, Ratko

Uvez

Tvrdi

Karakter

znanstvena – udžbenik

Izdavač

Zelenika Ratko

ISBN