ZNANSTVENA, ZNANSTVENOSTRUČNA I STRUČNA PISANA DJELA - Naruči svoju knjigu

ZNANSTVENA, ZNANSTVENOSTRUČNA I STRUČNA PISANA DJELA

Autor: Zelenika, Ratko
Područje: Ostalo
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 450
Uvez: Tvrdi

53,09 

SKU: 956 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

U prvom dijelu, UVODU, formuliran je znanstveni problem istraživanja, projektni zadatak i objekti istraživanja, postavljena je znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze, navedeni su svrha i ciljevi istraživanja, ocjena dosadašnjih istraživanja, navedene su znanstvene metode te obrazložena struktura znanstvene knjige i sveučilišnoga udžbenika.

TEMELJNE ODREDNICE PISANIH DJELA naslov je drugoga dijela. U dvije tematske jedinice predstavljeni su rezultati istraživanja, i to: pojam i temeljne odrednice pisanih djela te klasifikacija pisanih djela.

Nakon teorijske platforme o najvažnijim pisanim djelima, u trećem dijelu naslova ZNANSTVENA PISANA DJELA – INTELIGENTNA ARHITEKTURA OBRAZOVNE I ZNANSTVENE INDUSTRIJE,  tajne o znanstvenim djelima elaborirane su u dvije tematske jedinice: pojam, obilježja i važnost znanstvenih djela te klasifikacija znanstvenih djela.

Ciljano je posebna pozornost posvećena četvrtome dijelu: ZNANSTVENOSTRUČNA PISANA DJELA – MOZAIK GLOBALNE RIZNICE ZNANJA. U ovome dijelu nakon definicije pojma, značajki i važnosti znanstvenostručnih pisanih djela i njihove klasifikacije, osobita je pozornost posvećena sveučilišnim udžbenicima kao temelju izvrsnosti obrazovnih industrija i obrazovnih sustava.

STRUČNA PISANA DJELA – PLATFO-RMA OBRAZOVANJA I OPISMENJAVANJA INTELEKTUALACA naslov je petoga dijela. U tome se dijelu definira pojam stručnoga djela, dokazuje važnost stručnih djela te obrazlažu najvažnija djela koja je primjereno klasificirati u skupinu stručnih pisanih djela. Namjerno je osobita pozornost posvećena recenzijama.

Na kraju svakoga dijela navedena su sva važnija  Pitanja za raspravu i ponavljanje na koja su dani odgovori u dotičnome dijelu. Takvih je pitanja u ovoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnome udžbeniku navedeno 555.

Da bi se određene postavke što zornije ilustrirale, u tekst ovoga dijela inkorporirano je: 5 tablica, 6 grafikona, 8 shema, 15 različitih primjera i više stotina pravila, modela, rješenja, prijedloga i savjeta. Svi ti primjeri, pravila, modeli … mogu mladim i neiskusnim istraživačima, znanstvenicima, nastavnicima, intelektualcima … pružiti dragocjenu intelektualnu logistiku pri kreiranju i pisanju znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

Karakter

znanstvena – udžbenik

Autor

Zelenika, Ratko

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN