REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EUROPSKE UNIJE - Naruči svoju knjigu

REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EUROPSKE UNIJE

Prilike i izazovi
Autor: Devčić, Anton; Šostar, Marko
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 237
Uvez: Tvrdi

202,00 Kn

Djelo koje popunjava praznine u domaćoj literaturi vezano za upravljanje apsorpcijskim kapacitetima u području privlačenja i implementacije fondova Europske unije. Koristit će stručnjacima, ali i građanima zainteresiranima za politike EU-a.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

O knjizi:

Djelo namijenjeno svim zainteresiranima za regionalni razvoj i mjesto fondova EU u njemu, posebice svim javnim tijelima i donositeljima ekonomske politike, znanstvenicima, nastavnicima i studentima ovoga područja. Konačno, radi se o zanimljivom štivu za svakoga građanina – poreznog obveznika, koji je sklon kritički promišljati o opravdanosti određenih mjera politike privlačenja sredstava fondova Europske unije.

Fondovi Europske unije sredstva su koja mogu doprinijeti regionalnom razvoju, no u kolikoj mjeri, to ponajprije ovisi o korisnicima sredstava, tj. donositeljima odluka u tom području. Naime, oni usmjeravaju svoje kapacitete ili u izgradnju infrastrukture, objekata, edukaciju ili nešto drugo i tako (in)direktno utječu na stupanj ostvarenog razvoja. Pritom, u procesu donošenja odluka različiti čimbenici utječu na same donositelje te oni svojim apsorpcijskim kapacitetima upravljaju inteligentno ili manje inteligentno. U ovoj je knjizi, stoga, naglasak stavljen na inteligentno upravljanje ograničenim apsorpcijskim sredstvima što je neophodno ako se pretendira da se privučenim sredstvima utječe na gospodarski rast regija, odnosno u konačnici na njihov razvoj. Dakle, nije primarno privlačenje što je moguće više sredstava, nego mogućnost postizanja što višeg stupnja regionalnog razvoja uz pomoć njih.

Iz sadržaja:

Predgovor

  1. OSNOVNE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA

Teorijski koncept ekonomskog razvoja

Pokazatelji ekonomskog razvoja

Financiranje ekonomskog razvoja

  1. TEORIJSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Definiranje regionalnog razvoja

Tradicionalni i suvremeni pristup regionalnom razvoju

Uloga nacionalne politike u regionalnom razvoju

Ljudski kapital kao ključ regionalnog razvoja

  1. REGIONALNA POLITIKA EUROPSKE UNIJE

Regionalni razvoj u europskom okruženju

Uloga fondova Europske unije u regionalnom razvoju

  1. REGIONALNA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Obilježja regionalne politike u Republici Hrvatskoj

Strateški okvir za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Regionalni ustroj Republike Hrvatske i fondovi Europske unije

Dostupnost fondova Europske unije u kontekstu Republike Hrvatske

Apsorpcijski kapaciteti Republike Hrvatske u kontekstu fondova Europske unije

  1. MODELI REGIONALNOGA RAZVOJA

Model inteligentne regije

Ostali modeli regionalnog razvoja temeljenog na fondovima Europske unije

  1. PERSPEKTIVE I IZAZOVI REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE BAZIRANOG NA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE
  2. LITERATURA
  3. ŽIVOTOPIS

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Karakter

Uvez

Autor

,

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka

EKONOMIKA PROJEKTA

udžbenik za studij poslovne ekonomije

Odobašić, Sandra; Vukičević, Milan

Nema na zalihi

EU PROJEKTI

Od ideje do realizacije

Kosor, Kristina; Maletić, Ivana

CBA – ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI + USB

Praktični priručnik za izradu CBA s uključenim primjerima dobre prakse u području poslovne, turističke i IRI infrastrukture

Korunić, Kristian

MENADŽMENT ESI FONDOVA

Priručnik s višemedijskim materijalima o pripremi i provedbi projekata koji se financiraju sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014.-2020.

Vela, Ariana