RRIF-OV RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE - Naruči svoju knjigu

RRIF-OV RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE

XXVI. izdanje
Autor: Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2023
Broj stranica: 176
Uvez: Meki

12,60 

Ovo izdanje najkompletnijeg priručnika za praktično računovodstvo i knjigovodstvo sadržava promjene koje su primjenjive i u 2023. godini.

SKU: 13656 Kategorija:

Opis

O knjizi:

S protekom dvije godine od prethodnog izdanja u ovoj 26. nakladi RRiF-ovog Računskog plana za poduzetnike nisu sadržana samo usklađenja zbog uvođenja eura, nego su dopunjena mnoga analitička konta (računi) koji su nastali kao potreba obuhvaćanja imovine, obveza, troškova i prihoda a koji ranije nisu bili obuhvaćeni. Također je trebalo zbog poreznih potreba uvesti praćenje nekih troškova, državnih potpora i dr.

Naš računski plan jedinstven je po tome što se uz sve sintetičke račune upisane oznake na koje pozicije treba iskazati pojedine stavke u Bilanci ili u Računu dobitka i gubitka. Dane su i mnogobrojne napomene koje se odnose na sadržaj pojedinih računa.

Iz sadržaja:

RAZRED 0 – Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina 7

RAZRED 1 – Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja 26

RAZRED 2 – Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja 44

RAZRED 3 – Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 65

RAZRED 4 – Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi 69

RAZRED 5 – Mjesta i nositelji troškova 94

RAZRED 6 – Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji 97

RAZRED 7 – Pokriće rashoda i prihodi razdoblja 103

RAZRED 8 – Financijski rezultat poslovanja 116

RAZRED 9 – Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi 119

Odluka o usvajanju RRIF-ova računskog plana za poduzetnike 128

Zakon o računovodstvu (pročišćeni tekst) 129

Opći porezni zakon (izvadak – pročišćeni tekst) 168

Zakon o porezu na dobit (izvadak – pročišćeni tekst) 172

Dodatne informacije

Autor

,

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

Karakter

ISBN