SKLADIŠTENJE PODATAKA - Naruči svoju knjigu

SKLADIŠTENJE PODATAKA

Put do znanja i poslovne inteligencije
Autor: Ćurko, Katarina; Španić Kezan, Maja
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 160
Uvez: Meki

14,47 

SKU: 1291 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Donošenje ispravnih poslovnih odluka nikada nije bilo važnije no što je danas, u uvjetima sve zahtijevnijega tržišta, osobito u ova krizna vremena. A da bi se mogle donijeti odgovarajuće poslovne odluke, potrebno je imati poslovno znanje o samome poduzeću, ali i o okruženju u kojem ono djeluje. Za poslovno znanje potrebno je, pak, imati i analizirati odgovarajuće informacije temeljene na podacima iz različitih izvora. S obzirom na sve veću turbulentnost tržišta i sve češće promjene na njemu, podataka je sve više, a vremena za njihovo prikupljanje i analizu te donošenje poslovnih odluka sve manje. Stoga prikupljanje podataka i dobivanje potrebnih informacija treba trajati što kraće i biti što učinkovitije. Prikupljeni podaci moraju biti kvalitetni i pouzdani jer se samo na temelju takvih mogu dobiti uvjerljive informacije i donositi primjerene poslovne odluke.

Kako bi se olakšalo dobivanje kvalitetnih informacija iz dostupnih podataka koristi se skladištenje podataka uz pomoć informatičke tehnologije, tj. potrebne podatkovne infrastrukture koja uključuje sveobuhvatne, relevantne, istinite, pravodobne i integrirane podatke, transformirane u oblik koji je pogodan za dobivanje potrebnih informacija.

S obzirom na to da je nastala prije svega kao udžbenik za kolegij „Skladištenje podataka“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, knjiga pokušava dati odgovore na neka često postavljana pitanja studenata diplomskoga i poslijediplomskoga studija, ali može poslužiti i studentima drugih fakulteta i svima onima koji žele steći uvid u koncepciju  skladištenja podataka i poslovne inteligencije te saznati nešto više o mogućnostima  praktične primjene te koncepcije. Detaljnije se opisuju pojedini razvojni koraci za stjecanje odgovarajuće praktične vještine.

Knjiga nastoji opisati, objasniti i sistematizirati karakteristike skladištenja podataka te ponuditi konkretne prijedloge za to kako od nepregledne mase podataka dospjeti do poslovnoga znanja i inteligentnog poslovanja (poslovne inteligencije) i time pomoći u upravljanju korporativnim učincima.

Iz sadržaja: 

UVOD / DEFINIRANJE POJMOVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Razlozi pojave i poticaji razvoja skladištenja podataka / Što je skladištenje, a što skladište podataka? / Obilježja skladišta podataka / Dimenzijski model skladišta podataka / Arhitektura sustava skladištenja podataka / Izvori i vrste podataka za skladište podataka / Analitičke obrade – pristup podacima, prezentacija i analize / Poslovna inteligencija / Sustavi za upravljanje poslovnim učincima / Veliki podaci / RAZVOJ SUSTAVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Kada ići u izgradnju sustava skladištenja podataka? / Preduvjeti kvalitete izgradnje sustava skladištenja podataka / Pristupi u razvoju sustava skladištenja podataka / Faze razvoja sustava skladištenja podataka / Planiranje sustava skladištenja podataka / Dizajniranje modela skladišta podataka / Kreiranje strukture skladišta podataka / Punjenje skladišta podataka – ETL / Razvoj prezentacijskog dijela / Obuka korisnika sustava skladištenja podataka / Verifikacija rezultata / PRIMJERI PRIMJENE I RAZVOJA SUSTAVA SKLADIŠTENJA PODATAKA / Primjena sustava skladištenja podataka u analizi maloprodaje – OLAP obrada / Primjena sustava skladištenja podataka u pojedinim aktivnostima lanca vrijednosti / Analiza slijedom klikanja / Primjer izgradnje sustava skladištenja podataka za poslovni proces prodaje / Primjer izgradnje sustava skladištenja podataka za poslovni proces nabave / Primjer višegodišnjeg projekta / Završna razmišljanja / Literatura / Dodatni izvori / Popis oznaka i kratica / Popis slika i tablica / Pojmovnik/kazalo / O autorima

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

,

ISBN

Izdavač