STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA - Naruči svoju knjigu

STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

Autor: Gutić, Dragutin
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 207
Uvez: Tvrdi

31,85 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

Opis

Predgovor:

Operativne funkcije upravljanja ljudskim potencijalima uglavnom su dobro poznate i većim dijelom znanstveno i stručno obrađene. Ono što se smatra da još uvijek nije dovoljno, još manje sustavno, eksplorirano je područje strateškog upravljanja ljudskim potencijalima. Ova knjiga je, stoga, nastala kao pokušaj da se prikažu dosadašnji ključni rezultati publiciranih istraživanja, a potom da se ponude razmišljanja autora knjige koja mogu biti koristan putokaz za buduća istraživanja.Ona je i nastojanje da se ljudskim potencijalima dade adekvatna strateška dimenzija, vrijednost i značenje.

Ljudski potencijali i ljudski kapital su prihvaćeni s visokom ljestvicom slaganja brojnih autora u svijetu kao primarni potencijali i primarni kapital suvremenih i uspješnih organizacija. Te organizacije svoju opstojnost, razvoj i konkurentsku sposobnost izgrađuju kroz strateško planiranje i korporativno strateško upravljanje. Ni strateški planovi, a ni korporativno strateško upravljanje nisu realno mogući bez implementiranog strateškog upravljanja ljudskim potencijalima. Isto tako strateško upravljanje ljudskim potencijalima neće biti izvodivo bez implementiranog korporativnog strateškog upravljanja. Sve ovo upućuje da je strateško upravljanje ljudskim potencijalima krucijalno područje menadžmenta koje je konceptualno dobrim dijelom otvoreno, izazovno.

Strateško upravljanje ljudskim potencijalima je okvir bez kojeg nije moguće uspješno operativno upravljati ljudskim potencijalima. Organizacije koje nastoje upravljati ljudskim potencijalima u operativnim sadržajima, a da nemaju strateški ustrojeno upravljanje istim neće postići postavljene ciljeve. Izlažu se velikom riziku od neuspješne implementacije. Još i više-izlažu se riziku kratkovidnosti.

Nastojalo je se u knjizi ponuditi samo neke segmente strateškog promišljanja ljudskim potencijalima za koje se može smatrati da su primarnog značenja i karaktera. Vjeruje se da će kao takva knjiga biti vrlo korisna i kao štivo, ali i kao putokaz čitateljima unutar kojeg će dalje nastojati iznaći odgovore na pitanja koja su izuzetno značajna za opstojnost i razvoj njihovih organizacija.

Knjiga je primarno zamišljena kao priručnik koji treba biti koristan putokaz i alat menadžerima u strateškom upravljanju kako na korporativnoj, tako i funkcijskoj razini. Namijenjena je i brojnim studentima dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija poslovne ekonomije koji izučavaju kolegije iz oblasti menadžmenta ljudskih potencijala. Očekuje se da će barem neki od njih kontaktirati autora i svojim primjerenim sugestijama, prijedlozima i konstruktivnim kritikama pomoći da iduće izdanje ove knjige bude opsežnije, temeljitije, usmjerenije i time kvalitetnije.

Iz sadržaja

Predgovor (9)
A. Uvodne teme (11)
1. Pojam ljudskih potencijala (11)
2. Upravljanje ljudskim potencijalima (12)
3. Sadržaji upravljanja (14)
B. Uvod u strateško upravljanje ljudskim potencijalima (17)
4. Pojam, značenje i vrijednost strateškog upravljanja ljudskim potencijalima (17)
5. Prednosti strateškog upravljanja ljudskim potencijalima (18)
6. Koncept strateškog upravljanja ljudskim potencijalima (20)
7. Ljudski potencijali kao element kreiranja korporativne konkurentnosti (21)
C. Strateški plan ljudskih potencijala (23)
8. Pojmovno određenje (23)
9. Sastavnice plana (23)
10. Metodologija planiranja (27)
D. Misija ljudskih potencijala (29)
11. Pojmovni aspekt i sadržaji (29)
12. Proces kreiranja misije (31)
12.1. Samo percepcija zaposlenih (31)
12.2. Percepcija zaposlenih od strane menadžera (35)
12.3. Percepcija zaposlenih od strane klijenata (37)
13. Upravljanje misijom ljudskih potencijala (37)
E. Vizija ljudskih potencijala (39)
14. Pojmovni aspekt i sadržaji (39)
15. Analiza temeljnih vrijednosti zaposlenih (39)
16. Analiza identifikacije zaposlenih s tvrtkom (47)
16.1. Pojam i značenje identifikacije zaposlenih (47)
16.2. Analiza identifikacije zaposlenih s organizacijom (51)
17. Metoda anticipativnog produbljivanja vremenskog horizonta u kreiranju vizije (53)
F. Okruženje ljudskih potencijala (58)
18. Pojam, vrste i značenje okruženja (58)
19. Karakter okruženja (59)
19.1. Unutarnje okruženje (60)
19.2. Vanjsko okruženje (62)
20. Skeniranje okruženja (65)
21. Ranjivost ljudskih potencijala (66)
22. Benchmarking (68)
22.1. Konkurentske pozicije ljudskih potencijala (68)
22.2. Smisao i proces benchmarkinga ljudskih potencijala (73)
22.3. Indikatori usporedbe konkurentske pozicije ljudskih potencijala (77)
23. SWOT analiza ljudskih potencijala (83)
23.1. Pojmovni i sadržajni aspekt (83)
23.2. Proces SWOT analize ljudskih resursa (85)
23.3. Metode utvrđivanja matričnih elemenata (88)
23.3.1. Brainstorming (88)
23.3.2. Morfologija (89)
23.3.3. Zapisivanje misli (90)
23.3.4. Grupna analiza (91)
23.3.5. Psihodrama (92)
23.3.6. Mentalne mape (94)
G. Upravljanje stavovima – ključnom odrednicom ponašanja zaposlenih (97)
24. Pojam stavova (97)
25. Elementi stavova (98)
26. Komponente stavova (99)
27. Stavovi u ponašanju zaposlenih (100)
28. Mape stavova zaposlenih (101)
H. Strategije ljudskih potencijala (107)
29. Opće strategije (107)
29.1. Globalna strategija (107)
29.2. Strategija prilagodbe (108)
29.3. Konkurentska strategija (109)
30. Funkcijske strategije (111)
30.1. Strategije pribavljanja ljudstva (111)
30.2. Strategije izbora kandidata (114)
30.3. Strategija isticanja branda tvrtke (115)
30.4. Strategije pribavljanja i zadržavanja talenata (117)
30.4.1. Strategija korištenja društvenih medija (117)
30.4.2. Strategija privlačenja talenata (118)
30.5. Strategije razvitka karijere (121)
30.5.1. Strategija etapnog pristupa (121)
30.5.2. Strategija izvrsnosti (124)
30.5.3. Strategija imitacije (126)
30.5.4. Strategija fleksibilnosti (127)
30.5.5. Strategija sljedbenika (130)
30.5.6. Strategija tuđih pogrešaka (131)
30.5.7. Strategija izgradnje imidža (131)
30.5.8. Strategija organizacijskih niša (133)
30.5.9. Strategija otklanjanja neodlučnosti (135)
30.6. Strategije organizacijskog učenja (138)
30.6.1. Smisao i značenje organizacijskog učenja (138)
30.6.2. Strategije u analizi potreba za učenjem (139)
30.6.3. Strategije analize sposobnosti učenja (140)
30.6.4. Procjena učinkovitosti izabrane strategije u usvajanju znanja (142)
30.6.5. Mjerenje motivacije usvajanja znanja (145)
30.7. Strategije motivacije zaposlenih (149)
30.7.1. Strategija identifikacije motiva (149)
30.7.2. Strategija segmentacije zaposlenih prema motivima (151)
30.7.3. Strategija motivacije kroz preferiranje poslova (154)
30.7.4. Strategija motivacije kroz obogaćivanje posla (157)
30.7.5. Strategija motivacije postignuća (159)
30.7.6. Strategija kreiranja osjećaja svrhe i odgovornosti (161)
30.7.7. Strategija motivacije kroz percepciju razmjene (165))
30.8. Strategije upravljanja inventivnošću i kreativnošću (168)
30.8.1. Smisao i značenje (168)
30.8.2. Vrste kreativnosti zaposlenih (169)
30.8.3. Strategije kreativnosti i inovativnosti zaposlenih (171)
30.9. Strategije upravljanja odgovornošću (174)
30.9.1. Strategija fleksibilnog radnog vremena (174)
30.9.2. Strategija poticanja zaposlenih na društvene aktivnosti (175)
30.10. Strategije upravljanja zadovoljstvom zaposlenih (176)
30.10.1. Strategija izgradnje čvrste osnove (176)
30.10.2. Strategija stalnog praćenja mišljenja zaposlenih (1746
30.10.3. Strategija stalne razmjene dobre prakse (178)
30.10.4. Strategija cjeloživotnog učenja (179)
30.11. Strategije upravljanja stresom (180)
30.11.1.Strategija duhovne inteligencije (180)
30.11.2. Strategija informiranja i komuniciranja (189)
30.11.3 Strategija prilagodbe rada i uvjeta rada (190)
30.11.4 Strategija osnaživanja fizičkih sposobnosti zaposlenih (190)
30.11.5 Strategija promoviranja i podržavanja zdravog života (191)
30.11.6 Strategija kreiranja empatije (192)
30.11.7 Strategija kreiranja kulture smijeha (197)
Popis slika i grafikona (201)
Popis tablica (202)
Literatura (203)
Podaci o autoru (207)

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka