TERMINSKA TRGOVINA NA ROBNIM BURZAMA - Naruči svoju knjigu

TERMINSKA TRGOVINA NA ROBNIM BURZAMA

Autor: Baković, Tomislav; Lazibat, Tonći; Štulec, Ivana
Područje: Investiranje i osiguranje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 296
Uvez: Tvrdi

22,43 

Udžbenik koji popunjava jaz između domaće i strane literature u pitanjima robne burze i robnih terminskih tržišta. Inicijalno namijenjen znanstvenoj i stručnoj javnosti te studentima, ali i svima koji žive hrvatsku gospodarsku praksu.

SKU: 2025 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Svjedoci smo sve turbulentnijeg gospodarskog okruženja zbog čega su poslovni subjekti svakim danom izloženi sve većem broju rizika. Usporedno s rastom neizvjesnosti poslovanja raste i nužnost primjene instrumenata upravljanja rizikom. Jedan od najčešćih i najstarijih rizika s kojim se brojna poduzeća susreću jest robni rizik odnosno rizik nepovoljne promjene cijene roba. Naime, gotovo pa da ne postoji poduzeće izolirano od robnog rizika. Kako se robni rizik s vremenom intenzivirao tako su se razvijali sve sofisticiraniji alati upravljanja njime. Danas robna terminska tržišta omogućuju učinkovito upravljanje robnim rizikom što podrazumijeva ne samo zaštitu od rizika u pogledu hedginga, već i svjesno izlaganje riziku s namjerom da se zaradi na kretanju cijena roba.

Robne burze i robna terminska tržišta nisu novog datuma, i vuku korijene još iz prvih oblika organizirane trgovine prije nove ere. Moderna povijest robne terminske trgovine počinje u Chicagu sredinom 19. stoljeća od kuda se proširila u sve dijelove svijeta, a unatrag nekoliko godina prisutna je i u našoj zemlji. Iz tog razloga javila se potreba za kreiranjem rukopisa koji će sveobuhvatno predstaviti terminsku trgovinu na robnim burzama i odgovoriti na sva pitanja zainteresiranih subjekata.

Iz sadržaja:

PREDGOVOR 13

1. OSNOVE ROBNE TERMINSKE TRGOVINE 15
 CILJEVI POGLAVLJA 16
 1.1. OSNOVNI POJMOVI 16
 1.2. POVIJESNI RAZVOJ ROBNE TERMINSKE TRGOVINE 19
 Od Grčke i Rima do srednjeg vijeka: rani oblici organizirane trgovine 20
 Od srednjeg vijeka do 19. stoljeća: rani oblici trgovanja s isporukom u budućnosti 21
 Chicago 19. stoljeća: suvremena povijest terminske trgovine 22
 Od unaprijednih ugovora do budućnosnica 24
 Revolucija u terminskoj trgovini: pojava financijskih izvedenica i opcija 27
 Terminska trgovina danas 28
 1.3. VRSTE BURZI 30
 1.4. STRUKTURA TERMINSKE TRGOVINE U SVIJETU 32
 1.5. VRSTE ROBA KOJIMA JE MOGUĆE TRGOVATI NA TERMINSKIM BURZAMA 35
 1.6. VRSTE SUDIONIKA NA ROBNIM TERMINSKIH TRŽIŠTIMA 38
 STUDIJA SLUČAJA: OSNIVANJE I POSLOVANJE OSJEČKE ROBNE BURZE 41
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 46
 KLJUČNI POJMOVI 47
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 47
 ZADATAK ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 48
 ZADATAK ZA PROVJERU ZNANJA 48

2. ROBNI TERMINSKI UGOVORI I TERMINSKE CIJENE ROBA 49
 CILJEVI POGLAVLJA 50
 2.1. ROBNI TERMINSKI UGOVOR 50
 2.1.1. Razlika između unaprijednih i budućih ugovora 51
 2.1.2. Primjer robnog terminskog ugovora 55
 2.2. TERMINSKE CIJENE ROBA 57
 2.2.1. Odnos između promptnih i terminskih cijena 58
 2.2.2. Contango i backwardation 62
 2.3. BAZA I ZNAČAJKE BAZE 66
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 72
 KLJUČNI POJMOVI 73
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 73
 ZADACI ZA SAMOSTALNO RJEŠAVANJE 74
 ZADACI ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 74

3. TEHNIKA TRGOVANJA NA ROBNIM TERMINSKIM TRŽIŠTIMA 77
 CILJEVI POGLAVLJA 78
 3.1. ORGANIZACIJA ROBNIH BURZI 78
 3.2. MEHANIZAM TRGOVANJA NA ROBNIM BURZAMA 79
 3.3. OTVARANJE I ODRŽAVANJE TERMINSKE POZICIJE 85
 3.3.1. Otvaranje računa kod burzovnoga posrednika 85
 3.3.2. Trgovanje na marginu i dnevno poravnanje prema tržišnoj cijeni 86
 3.3.3. Primjer funkcioniranja sustava trgovanja na marginu 89
 3.4. OBRAČUNSKA BLAGAJNA I KLIRINŠKI PROCES 93
 3.5. ZATVARANJE TERMINSKE POZICIJE 99
 3.6. VRSTE NALOGA U TERMINSKOJ TRGOVINI 103
 3.7. PREDUVJETI I FUNKCIJE ROBNOG TERMINSKOG TRŽIŠTA 113
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 118
 KLJUČNI POJMOVI 119
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 119
 SPOJITE POJAM I DEFINICIJU 120
 ZADATAK ZA SAMOSTALNO RJEŠAVANJE 120
 ZADATAK ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 121

4. STRATEGIJE TRGOVANJA ROBNIM TERMINSKIM UGOVORIMA 123
 CILJEVI POGLAVLJA 124
 4.1. TERMINSKE ŠPEKULACIJE 124
 4.1.1. Jednostrane špekulacije 125
 Primjer bikove špekulacije 126
 Primjer medvjeđe špekulacije 128
 4.1.2. Rasponske špekulacije 129
 Primjer unutar-robne rasponske špekulacije: očekivanje suženja raspona 132
 Primjer među-robne rasponske špekulacije: očekivanje proširenja raspona 135
 4.1.3. Leptirova rasponska špekulacija 137
 Primjer duge leptirove rasponske špekulacije 137
 Primjer kratke leptirove rasponske špekulacije 140
 4.1.4. Što svaki špekulant mora znati: prednosti i nedostaci trgovanja robnim terminskim ugovorima u odnosu na fizičku trgovinu robom 143
 4.2. HEDGING 144
 4.2.1. Vrste hedginga 145
 4.2.2. Utjecaj baze na rezultat hedginga 148
 4.2.3. Primjer dugog hedginga 151
 4.2.4. Primjer kratkog hedginga 155
 4.3. ARBITRAŽA 159
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 163
 KLJUČNI POJMOVI 165
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 165
 ZAOKRUŽITE: TOČNO ILI NETOČNO 166
 ZADACI ZA SAMOSTALNO RJEŠAVANJE 166
 ZADACI ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 168

5. OPCIJE NA ROBNE TERMINSKE UGOVORE 169
 CILJEVI POGLAVLJA 170
 5.1. DEFINICIJA I BITNA OBILJEŽJA OPCIJA 170
 5.2. VRSTE OPCIJA 174
 5.3. SUBJEKTI U TRGOVANJU OPCIJAMA 175
 5.3.1. Prava, obveze i očekivanja subjekata u trgovanju opcijama 175
 5.3.2. Alternative subjekata u trgovanju opcijama 179
 5.4. PREMIJA I VRIJEDNOST OPCIJE 181
 Primjer izračuna stvarne i vremenske vrijednosti opcije 185
 5.5. JEDNOSTAVNE STRATEGIJE TRGOVANJA OPCIJAMA 187
 5.5.1. Kupnja call opcije 187
 5.5.2. Prodaja call opcije 190
 5.5.3. Kupnja put opcije 192
 5.5.4. Prodaja put opcije 194
 5.6. SLOŽENE STRATEGIJE TRGOVANJA OPCIJAMA 197
 5.7. PREDNOSTI I NEDOSTACI TRGOVANJA OPCIJAMA NASPRAM TRGOVANJA TERMINSKIM UGOVORIMA 199
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 205
 KLJUČNI POJMOVI 207
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 207
 ZAOKRUŽITE: TOČNO ILI NETOČNO 208
 DOPUNITE PRAZNA POLJA 208
 ZADACI ZA SAMOSTALNO RJEŠAVANJE 208

6. ANALIZA CIJENA NA ROBNIM TERMINSKIM TRŽIŠTIMA 210
 CILJEVI POGLAVLJA 211
 6.1. FUNDAMENTALNA ANALIZA CIJENA ROBA 211
 6.1.1. Fundamentalna analiza cijena poljoprivrednih proizvoda 213
 6.1.2. Fundamentalna analiza cijena plemenitih i industrijskih metala 219
 Fundamentalna analiza plemenitih metala 219
 Fundamentalna analiza industrijskih metala 222
 6.1.3. Fundamentalna analiza cijena energenata 224
 6.2. TEHNIČKA ANALIZA CIJENA ROBA 228
 6.2.1. Grafikoni cijena 230
 6.2.2. Obujam trgovanja i otvoreni interes 236
 6.2.3. Koncept trenda cijena 240
 6.2.4. Potporna i otporna razina cijena 243
 6.2.5. Linija kanala 246
 6.2.6. Tehnički indikatori 247
 6.2.7 Indeks relativne snage 249
 6.2.8. Pomični prosjeci 251
 6.3. RAZLIKE IZMEĐU FUNDAMENTALNE I TEHNIČKE ANALIZE CIJENA 258
 LITERATURA
 SAŽETAK POGLAVLJA 265
 KLJUČNI POJMOVI 267
 PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 267
 ZAOKRUŽITE: TOČNO ILI NETOČNO 268
 ZADACI ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 269

7. ROBE KAO ALTERNATIVNI OBLIK ULAGANJA 270
 CILJEVI POGLAVLJA 271
 7.1. ROBE KAO ZASEBNA KATEGORIJA IMOVINE 271
 7.2. KAKO ULOŽITI U ROBE? 272
 7.2.1. Fizička kupovina robe 272
 7.2.2. Kupnja dionica kompanija čije je poslovanje vezano uz robe 274
 7.2.3. Kupnja ili prodaja robnih terminskih ugovora i opcija 275
 7.2.4. Robni indeksi 276
 7.3. ZAŠTO ULOŽITI U ROBE? 280
 7.3.1. Prinos na ulaganje 280
 7.3.2. Diverzifikacija portfelja 283
 7.3.3. Zaštita od inflacije 285
 
LITERATURA 287
SAŽETAK POGLAVLJA 289
KLJUČNI POJMOVI 290
PITANJA ZA PONAVLJANJE I DISKUSIJU 290
ZAOKRUŽITE: TOČNO ILI NETOČNO 291
ZADATAK ZA SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE 291

POPIS TABLICA 292

POPIS SLIKA 296

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

, ,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka