UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, Studija slučajeva - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, Studija slučajeva

Autor: Broz Tominac, Sanja; Dragija, Martina; Hladika, Mirjana; Mićin, Marina
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 480
Uvez: Meki

42,47 

SKU: 1241 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

I. TROŠKOVNI
KONCEPTI ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE

1. ULOGA I ZNAČAJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA
U POSLOVNOM

UPRAVLJANJU

2. TEMELJNA KLASIFIKACIJA TROŠKOVA ZA POTREBE
UPRAVLJANJA

3. ANALIZA OPĆIH TROŠKOVA PROIZVODNJE

4. VREDNOVANJE ZALIHA PROIZVODNJE I GOTOVIH
PROIZVODA

5. PRIMJENA SUSTAVA OBRAČUNA TROŠKOVA PO
RADNOM NALOGU

6. PRIMJENA PROCESNOG SUSTAVA OBRAČUNA
TROŠKOVA

7. RAČUNOVODSTVO POVEZANIH PROIZVODA I
SPOREDNIH PROIZVODA

8. ABC METODA

II.
INFORMACIJE I KONCEPTI DONOŠENJA ODLUKA

1. ANALIZA MODELA TOČKE POKRIĆA

2. KONCEPT RELEVANTNIH INFORMACIJA I INKREMENTALNA
ANALIZA

3. ODREĐIVANJE CIJENA

III.
PLANIRANJE I KONCEPTI KONTROLE U PODUZEĆU

1. PRIMJENA SUSTAVA STANDARDNIH TROŠKOVA I
ANALIZA ODSTUPANJA

2. ULOGA I ZNAČAJ POSLOVNOG PLANIRANJA U
PODUZEĆU

3. FLEKSIBILNI PRORAČUN, KONTROLA IZVRŠENJA I
RAČUNOVODSTVO

ODGOVORNOSTI

4. METODE ZA DONOŠENJE ODLUKA O KAPITALNIM
INVESTICIJAMA – KAPITALNI

PRORAČUN

O knjizi:

Svrha knjige je upoznavanje čitatelja s temeljnim kategorijama
upravljačkog računovodstva te prezentiranje primjene metoda i instrumenata
upravljačkog računovodstva. Knjiga nije opterećena teorijskim aspektima
upravljačkog računovodstva budući su isti detaljno obrađeni u knjizi
„Upravljačko računovodstvo”, već se u njoj kroz brojne slučajeve ukazuje na
primjenu različitih metoda i instrumenata upravljačkog računovodstva koji se
temelje na suvremenim dostignućima računovodstvene znanosti. S obzirom na
brojne slučajeve primjene metoda i instrumenata upravljačkog računovodstva,
knjiga predstavlja skroman doprinos autora u uvođenje čitatelja u problematiku
korištenja računovodstvenih informacija u svrhu poslovnog odlučivanja te
važnost donošenja kvalitetnih poslovnih odluka u cilju povećanja efikasnosti i
profitabilnosti poduzeća. Razumijevanje kategorija upravljačkog računovodstva
te primjena metoda i instrumenata upravljačkog računovodstva kojima se
menadžment koristi važne su pretpostavke budućeg uspješnog rada diplomiranih
studenata ekonomskih fakulteta i visokih poslovnih škola.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Meki

Autor

, , ,

ISBN

Izdavač