VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST - Naruči svoju knjigu

VODIČ ZA PRIMJENU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Domagoj Bakran, mr. sc. Miljenka Cutvarić, dr. sc. Ivan Čevizović, mr. sc. Ljubica Javor, Renata Kalčić, mr. sc. Kornelija Sirovica
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 737
Uvez: Meki

42,47  (319,99 kn)

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje sadržava sve izmjene propisa o PDV-u u prethodnim godinama te uključuje i najnovije izmjene Zakona objavljene u Narodnim novinama 106/18., te Pravilnika objavljene u Narodnim novinama 1/19. a koje su u primjeni od 1. siječnja 2019. godine.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 3377 Kategorija: Oznaka:

Opis

O knjizi

Priručnik „Vodič za primjenu poreza na dodanu vrijednost“ podijeljen je u XVII. poglavlja u kojima su dani brojni praktični primjeri obračuna PDV-a vezano za predmet oporezivanja, poreznog obveznika, mjesto oporezivanja, nastanak porezne obveze, poreznu osnovicu i porezne stope, zatim vezano za primjenu poreznih oslobođenja s pravom i bez prava na odbitak pretporeza, uvjete za odbitak pretporeza, povrat poreza, sadržaj računa, prijenos porezne obveze na primatelja isporuke, porezne evidencije te sastavljanje poreznih prijava. U posebnom poglavlju obrađuju se posebni postupci oporezivanja za male porezne obveznike i putničke agencije. Posebna poglavlja odnose se na oporezivanje nekretnina te porezni status javnopravnih tijela kao obveznika u sustavu PDV-a.

Poseban dio priručnika jesu redakcijski pročišćeni tekstovi Zakona o PDV-u, Pravilnika o PDV-u, Provedbene Uredbe Vijeća 282/2011. te dva provedbena propisa vezano za primjenu poreznih oslobođenja kod uvoza dobara u putničkom prometu te kod primjene poreznih oslobođenja za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije. Priručnikom su obuhvaćene sve izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u zaključno sa zadnjim izmjenama koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine pa su i autorski tekstovi usklađeni s ovim izmjenama.

 

Iz sadržaja

I. UVOD (I. Čevizović) …………………………………………………………………………………………. 1 II. PODRUČJE PRIMJENE ZAKONA O PDVͳu (I. Čevizović) …………………………………….. 5 1. Tuzemstvo ……………………………………………………………………………………………… 6 2. Područje Europske unije i treće područje ………………………………………………….. 6 3. Treće zemlje ……………………………………………………………………………………………. 8 III. PREDMET OPOREZIVANJA ……………………………………………………………………………. 9 1. Osnovne odredbe kojima je definiran predmet oporezivanja (M. Cutvarić) ….. 9 2. Isporuke dobara u tuzemstvu (M. Cutvarić) ……………………………………………….. 10 2.1. Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga ………………………………………… 12 2.1.1. Unos dobara u društvo …………………………………………………………. 12 2.1.2. Promjena oblika društva, spajanje, pripajanje i podjela ……………. 12 2.1.3. Prijenos imovine poreznog obveznika – prijenos gospodarske cjeline ………………………………………………………………………………… 13 2.1.4. Isporuke u postupku likvidacije i stečaja …………………………………. 15 2.1.5. Isporuke u postupku ovrhe ……………………………………………………. 16 2.1.6. Nasljeđivanje ………………………………………………………………………. 19 2.1.7. Korištenje i prodaja založnog dobra ……………………………………….. 19 2.1.8. Članski doprinos ………………………………………………………………….. 19 2.1.9. Odšteta ………………………………………………………………………………. 20 2.2. Izuzimanje dobara i usluga – manjkovi ……………………………………………….. 21 2.3. Isporuke bez naknade u poslovne svrhe …………………………………………….. 23 2.3.1. Isporuka bez naknade u svrhu promidžbe ……………………………….. 24 2.3.2. Uvoz i stjecanje dobara za promidžbu ……………………………………. 27 2.3.3. Dobra koja se koriste u promidžbene svrhe na sajmovima i sličnim priredbama …………………………………………………………….. 27 2.3.4. Reprezentacija …………………………………………………………………….. 28 2.3.5. Donacije …………………………………………………………………………….. 29 2.3.6. Donacija hrane i hrane za životinje ………………………………………… 29 3. Isporuke dobara unutar Europske unije (M. Cutvarić) …………………………………. 32 3.1. Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije ………………………. 32 3.1.1. Primjena poreznog oslobođenja uz dokaz o otpremi ………………… 35 3.1.2. Prag isporuke ……………………………………………………………………… 36 3.2. Premještanje dobara u drugu državu članicu ……………………………………… 38 3.2.1. Premještanje dobara u drugu državu članicu kao isporuka dobara unutar EU ………………………………………………………………… 38 3.2.2. Premještanje dobara u svrhu smještaja tih dobara u skladištu kupca (primjena čl. 12. Pravilnika o PDV-u) ……………………………… 40 3.2.3. Premještanje dobara iz jedne države članice u drugu, koje se ne smatra isporukom dobara unutar Europske unije ………………… 41 3.2.3.1. Isporuka dobara na daljinu ……………………………………….. 42 3.2.3.2. Isporuka dobara na brodu, u zrakoplovu ili u vlaku …….. 44 IV 3.2.3.3. Isporuke dobara unutar EU koje su oslobođene PDV-a prema čl. 41. st. 1. te čl. 45., 46., 47. i 48. Zakona ………………………………………………………………….. 44 3.2.3.4. Otprema dobara u drugu državu članicu radi obavljanja procjene ili rada na tim dobrima ……………………………… 45 3.2.3.5. Privremeno korištenje dobara u drugoj državi članici u svrhu pružanja usluga …………………………………………… 47 3.2.3.6. Isporuka plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području EU ili bilo koje mreže priključene na takav sustav, isporuka električne energije, grijanja ili hlađenja preko mreže za grijanje ili hlađenje, pod uvjetom iz čl. 15. Zakona …………………………………………. 47 3.2.3.7. Isporuka dobara u svrhu njihovog sastavljanja ili postavljanja u drugoj državi članici ………………………… 48 4. Stjecanje dobara unutar Europske unije (M. Cutvarić) ………………………………… 49 4.1. Stjecanje dobara kao predmet oporezivanja PDV-om ………………………….. 49 4.2. Porezni obveznik kod stjecanja dobara ……………………………………………… 51 4.3. “Prag” stjecanja ……………………………………………………………………………… 55 4.4. Stjecanje dobara koje nije predmet oporezivanja PDV-om …………………… 56 4.5. Stjecanje dobara oslobođeno PDV-a …………………………………………………. 57 4.6. Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara …………………………………………………………………………………………. 58 4.7. Porezna osnovica i primjena poreznih stopa kod stjecanja dobara ……….. 60 4.8. Sastavljanje poreznih prijava i izmjene kod naknadnih odobrenja/terećenja ……………………………………………………………………….. 62 4.9. Trostrani posao (Lj. Javor) ………………………………………………………………… 63 4.9.1. Definicija trostranog posla ……………………………………………………. 63 4.9.2. Uvjeti za pojednostavljenje u okviru trostranog posla ……………….. 67 5. Stjecanje i isporuka prijevoznih sredstava (D. Bakran) ………………………………… 75 5.1. Stjecanje novih prijevoznih sredstava………………………………………………… 77 5.1.1. Porezna osnovica pri stjecanju novih prijevoznih sredstava ……….. 78 5.1.2. Prijava za stjecanje novih prijevoznih sredstava ………………………. 80 5.2. Isporuka novih prijevoznih sredstava ………………………………………………… 80 5.2.1. Obvezni elementi računa kod prodaje novih prijevoznih sredstava ……………………………………………………………………………. 82 5.2.2. Prijava za isporuke novih prijevoznih sredstava ……………………….. 83 5.2.3. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava ……………………………………………………………………………. 84 5.3. Stjecanje rabljenih prijevoznih sredstava …………………………………………… 86 6. Stjecanje i isporuka dobara koja podliježu trošarinama (M. Cutvarić) ………….. 90 7. Uvoz dobara (K. Sirovica) ………………………………………………………………………….. 92 7.1. Nastanak porezne obveze kod uvoza ………………………………………………… 93 7.2. Pravo na odbitak PDV-a plaćenog pri uvozu ……………………………………….. 95 7.3. Porezna osnovica kod uvoza …………………………………………………………….. 96 7.4. Oslobođenja pri uvozu dobara …………………………………………………………. 98 V 7.4.1. Oslobođenje pri uvozu robe koja je namijenjena primatelju u drugoj državi članici – carinski postupak 42 i 63 …………………….. 98 7.4.1.1. Uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja pri uvozu …….. 99 7.4.1.2. Isprave koje se prilažu uz carinsku deklaraciju …………….. 99 7.4.1.3. Porezne evidencije ………………………………………………….. 101 7.4.2. Oslobođenje za usluge čija je vrijednost uključena u poreznu osnovicu pri uvozu dobara…………………………………………………….. 101 8. Vrijednosni kuponi (M. Cutvarić) ………………………………………………………………. 102 IV. POREZNI OBVEZNIK, REGISTRIRANJE ZA POTREBE PDVͳA I POREZNI ZASTUPNIK (R. Kalčić) ……………………………………………………………………………………. 105 1. Porezni obveznik i gospodarska djelatnost ………………………………………………… 105 2. Početak i prestanak djelovanja poreznog obveznika………………………………….. 111 3. Registriranje za potrebe PDV-a ………………………………………………………………… 112 3.1. Zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja …………………………………. 112 3.2. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a stranog poreznog obveznika …. 116 3.3. Ukidanje PDV identifikacijskog broja …………………………………………………. 121 3.4. Suspendiranje PDV identifikacijskog broja …………………………………………. 123 4. Identifikacija za potrebe PDV-a, razmjena podataka kroz VIES (VAT Information Exchange Sistem) ………………………………………………………….. 124 5. Porezni zastupnik ……………………………………………………………………………………. 128 V. MJESTO OPOREZIVANJA ………………………………………………………………………………. 131 1. Mjesto isporuke dobara (I. Čevizović) ………………………………………………………… 131 1.1. Mjesto isporuke dobara bez prijevoza ……………………………………………….. 131 1.2. Mjesto isporuke dobara s prijevozom ……………………………………………….. 131 1.3. Mjesto isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima ……. 135 1.4. Mjesto isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje i hlađenje ……………………………………………………………… 135 2. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije (I. Čevizović) ………………………. 136 3. Mjesto uvoza dobara (I. Čevizović) ……………………………………………………………. 137 4. Mjesto obavljanja usluga (M. Cutvarić) ……………………………………………………… 138 4.1. Opće odredbe o mjestu obavljanja usluga …………………………………………. 138 4.1.1. Oporezivanje usluga obavljenih poreznom obvezniku sa sjedištem u inozemstvu ………………………………………………………… 139 4.1.2. Obveza obračuna PDV-a na usluge poreznog obveznika sa sjedištem u inozemstvu …………………………………………………….. 142 4.2. Posebne odredbe o mjestu obavljanja usluga (izuzeća od općeg načela oporezivanja) ……………………………………………………………………….. 143 4.2.1. Posredničke usluge ………………………………………………………………. 143 4.2.1.1. Posredničke usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici (B2C) ……………………………………… 144 4.2.1.2. Posredničke usluge obavljene poreznim obveznicima (B2B) ……………………………………………………………………… 145 4.2.1.3. Posredničke usluge oslobođene PDV-a ……………………… 147 VI 4.2.2. Usluge u vezi s nekretninama ………………………………………………… 147 4.2.3. Usluge prijevoza dobara i prijevoza putnika…………………………….. 151 4.2.3.1. Prijevoz putnika ………………………………………………………. 153 4.2.3.2. Prijevoz dobara ……………………………………………………….. 158 4.2.3.3. Usluge prijevoza dobara oslobođene PDV-a ………………… 160 4.2.3.4. Napomene na računu i iskazivanje u Obrascu PDV ……….. 165 4.2.3.5. Obveza obračuna PDV-a na prijevozne usluge koje tuzemnom poduzetniku obavi prijevoznik sa sjedištem u inozemstvu ……………………………………………. 166 4.2.4. Usluge u vezi s pokretnim dobrima ………………………………………… 166 4.2.5. Usluge u kulturi i njima slične usluge …………………………………….. 167 4.2.6. Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem …………………………………………………………………… 168 4.2.7. Iznajmljivanje prijevoznih sredstava ……………………………………….. 168 4.2.8. Ostale usluge – oporezivanje prema mjestu primatelja ako se u VII 5.3. Primjena preračunanih poreznih stopa ……………………………………………… 197 5.4. Obveze poreznih obveznika kod promjene stope PDV-a ………………………. 198 5.5. Porezna osnovica te preračunane stope PDV-a i poreza na potrošnju u ugostiteljstvu ………………………………………………………………………………. 199 6. Porezna osnovica kod usluga najma i posebnog zaračunavanja režijskih troškova …………………………………………………………………………………………………. 201 VIII. OSLOBOĐENJA OD PDVͳa ……………………………………………………………………………… 203 1. Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (M. Cutvarić)……………………….. 203 1.1. Porezna oslobođenja za djelatnosti od javnog interesa (članak 39. Zakona o PDV-u) …………………………………………………………….. 203 1.1.1. Univerzalne poštanske usluge i isporuka poštanskih maraka ……….. 205 1.1.2. Usluge u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom ………. 205 1.1.3. Usluge dentalnih tehničara i doktora dentalne medicine te isporuka dentalnih nadomjestaka ………………………………………. 208 1.1.4. Usluge i isporuke povezane sa socijalnom skrbi ……………………….. 209 1.1.5. Usluge u vezi zaštite djece i mladeži ……………………………………….. 209 1.1.6. Usluge obrazovanja ……………………………………………………………… 209 1.1.7. Usluge stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije u okviru raznih obrazovnih programa …………………………………………………. 211 1.1.8. Usluge u kulturi …………………………………………………………………… 212 1.1.8.1. Djelatnost muzeja………………………………………………….. 213 1.1.8.2. Djelatnost kazališta ……………………………………………….. 213 1.1.8.3. Djelatnost knjižnica ……………………………………………….. 214 1.1.9. Usluge udruženja osoba ……………………………………………………….. 214 1.1.10. Usluge neprofitnih organizacija …………………………………………….. 215 1.1.11. Usluge usko vezane uz sport ili tjelesni odgoj…………………………… 215 1.1.12. Organizacija priredbi ……………………………………………………………. 215 1.1.13. Djelatnost javnog radija i televizije ………………………………………… 216 1.1.14. Porezni status javnih ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu ……. 216 1.1.14.1. Djelatnost ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koja je oslobođena PDV-a ………………………………………. 217 1.1.14.2. Oporeziva djelatnost ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu ………………………………………………………………. 217 1.2. Oslobođenja za ostale djelatnosti (članak 40. Zakona o PDV-u) …………….. 218 1.2.1. Financijske usluge ………………………………………………………………… 219 1.2.2. Isporuka poštanskih maraka i državnih biljega ………………………… 225 1.2.3. Priređivanje igara na sreću ……………………………………………………. 225 1.2.4. Isporuka nekretnina …………………………………………………………….. 226 1.2.5. Najam stambenih prostorija …………………………………………………. 226 1.2.6. Isporuka dobara nabavljenih za djelatnosti oslobođene PDV-a ….. 226 2. Oslobođenja s pravom na odbitak pretporeza …………………………………………… 227 2.1. Oslobođenja pri izvozu (K. Sirovica) …………………………………………………… 228 2.1.1. Oslobođenje za isporuku dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije …………………………………………………… 228 VIII 2.1.2. Oslobođenje za isporuku dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac ili neka druga osoba za njegov račun ………………………………………………… 229 2.1.3. Oslobođenje za isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije …………………………………………………………….. 229 2.1.4. Oslobođenje za usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge, izravno povezane s izvozom dobara ………………. 230 2.2. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu (K. Sirovica) ……………………………………………………………………………………. 231 2.2.1. Slobodne zone ……………………………………………………………………. 232 2.2.2. Porezna skladišta…………………………………………………………………. 233 2.3. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (R. Kalčić)……………………………………………………………………………………….. 235 2.3.1. Diplomatska predstavništva i međunarodne organizacije …………. 236 2.3.2. Institucije i tijela Europske unije ……………………………………………. 240 2.3.3. Oružane snage država članica NATO saveza …………………………… 241 2.3.4. Otuđenje dobara nabavljenih uz oslobođenje …………………………. 242 2.4. Oslobođenje u okviru putničkog prometa – povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja (M. Cutvarić) …………………………………………………………. 242 2.4.1. Uvjeti i način ostvarivanja poreznog oslobođenja ……………………. 243 2.4.2. Obračun povrata poreza u putničkom prometu ……………………….. 245 2.4.3. Evidentiranje povrata PDV-a ………………………………………………… 247 2.4.4. Obrasci PDV-P i PDV-F …………………………………………………………. 248 2.5. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom (M. Cutvarić) ……………. 250 2.6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini (M. Cutvarić) …. 255 IX. ODBITAK PRETPOREZA (M. Cutvarić) ……………………………………………………………… 257 1. Pravo na odbitak pretporeza ……………………………………………………………………. 257 2. uvjeti za odbitak pretporeza…………………………………………………………………….. 259 2.1. Uvjeti za odbitak pretporeza na početku obavljanja djelatnosti ……………. 261 2.2. Nastanak prava na odbitak pretporeza ……………………………………………… 261 3. Ograničenje prava na odbitak pretporeza …………………………………………………. 263 3.1. Ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila …………………………………………………………………………………….. 263 3.2. Ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije ………………………………………………………………… 264 4. Podjela pretporeza ………………………………………………………………………………….. 264 4.1. Podjela pretporeza prema udjelu oporezivih u ukupnim isporukama („pro rata”) ……………………………………………………………………………………. 264 4.2. Podjela pretporeza „prema ključu” …………………………………………………… 270 5. Ispravak odbitka pretporeza ……………………………………………………………………. 272 5.1. Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara ……………………….. 273 IX 5.1.1. Ispravak odbitka pretporeza zbog promjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza (ulazak/izlazak iz sustava PDV-a) …………… 274 5.1.2. Ispravak odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara .. 275 5.1.3. Ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu zbog promjene postotka prava za odbitak pretporeza ……………………………………. 276 6. Ispravak odbitka pretporeza za zalihe dobara ……………………………………………. 277 X. POVRAT PDVͳa (M. Cutvarić) ………………………………………………………………………….. 279 1. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a …………………………………………………………………. 279 2. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU …… 279 3. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici ……………………………………………………………………………………. 282 4. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim državama članicama ……………………………………………………………………………………………….. 285 XI. RAČUNI ZA ISPORUKE DOBARA I USLUGA (M. Cutvarić) …………………………………. 289 1. Obveza izdavanja računa …………………………………………………………………………. 289 2. Obvezan sadržaj računa …………………………………………………………………………… 290 2.1. Sadržaj računa izdanih poreznim obveznicima i drugim pravnim osobama ……………………………………………………………………………………….. 290 2.2. Pojednostavljeni račun ……………………………………………………………………. 294 2.3. Sadržaj računa izdanih krajnjim potrošačima ……………………………………… 294 2.4. Odredbe Zakona o fiskalizaciji …………………………………………………………. 295 2.5. Računi prema Zakonu o porezu na dohodak ………………………………………. 295 3. Samoizdavanje računa …………………………………………………………………………….. 296 4. Rok izdavanja računa ……………………………………………………………………………. 297 5. Račun u elektroničkom obliku ………………………………………………………………. 297 6. Obveza iskazivanja iznosa u kunama ………………………………………………………… 298 7. Vjerodostojnost računa i obveza potpisivanja …………………………………………… 299 8. Izdavanje računa za primljeni predujam ……………………………………………………. 299 9. Interni računi …………………………………………………………………………………………. 300 10. Prometi za koje nije propisana obveza izdavanja računa …………………………….. 300 11. Računi kao vjerodostojne isprave za odbitak pretporeza ……………………………. 301 12. Računi poreznih obveznika koji nemaju sjedište u tuzemstvu ……………………… 302 13. Obveza čuvanja računa ……………………………………………………………………………. 302 XII. PRIJENOS POREZNE OBVEZE (M. Cutvarić) ……………………………………………………… 305 1. Tuzemni prijenos porezne obveze prema članku 75. stavku 3. Zakona o PDV-u …………………………………………………………………………………… 305 1.1. Prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga ………………………………. 306 1.2. Prijenos porezne obveze kod isporuke betonskog željeza, čelika i armatura …………………………………………………………………………….. 312 1.3. Prijenos porezne obveze za isporuke otpada ……………………………………… 312 1.4. Obveza sastavljanja i podnošenja Prijave o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO) ……………………………………… 313 X 2. Prijenos porezne obveze kada isporuku obavlja porezni obveznik koji nema sjedište u tuzemstvu i nije u Hrvatskoj registriran za potrebe PDVͳa Έčl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u) ……………………….. 316 XIII. OBRAČUNAVANJE POREZA, POREZNE EVIDENCIJE I SASTAVLJANJE POREZNIH PRIJAVA (M. Cutvarić) …………………………………………………………………… 319 1. Obveza vođenja knjigovodstva, propisane knjige i evidencije ……………………… 319 1.1. Knjiga izdanih (izlaznih) računa …………………………………………………………. 320 1.2. Knjiga primljenih (ulaznih) računa……………………………………………………… 320 1.3. Čuvanje evidencija ………………………………………………………………………….. 321 2. Razdoblje oporezivanja ……………………………………………………………………………. 321 3. Podnošenje poreznih prijava i rokovi plaćanja PDV-a …………………………………. 322 3.1. Sastavljanje prijave PDV-a (Obrazac PDV)…………………………………………… 322 3.2. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) ………………………………………………………………………… 344 3.3. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u drugu državu članicu EU (Obrazac ZP) …………………………………………………………………………………… 344 XIV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA (M. Cutvarić) …………………………………………. 347 1. Posebni postupak oporezivanja za “male porezne obveznike” ……………………. 347 1.1. Prava i obveze „malog poreznog obveznika“ ………………………………………. 348 1.2. Prag za ulazak u sustav PDV-a …………………………………………………………… 349 1.3 XI 2.5. Porezna osnovica i porezna stopa …………………………………………………….. 361 2.5.1. Porezna osnovica – kada je u paketu uključena i vlastita usluga („mješovite“ usluge) …………………………………………………………….. 363 2.6. Pravo na odbitak pretporeza ……………………………………………………………. 366 2.7. Organizacija jednodnevnih izleta ………………………………………………………. 366 2.8. Usluge putničke agencije obavljene izvan EU (primjena poreznog oslobođenja) ………………………………………………………………………………….. 367 2.9. Organizacija kongresa ……………………………………………………………………… 370 2.10. Posredničke usluge agencije – poslovanje u ime i za račun pružatelja usluge ……………………………………………………………………………………………. 371 2.11. Posredovanje u prodaji prijevoznih karata …………………………………………. 373 2.12. Usluge putničkih agencija oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza …………………………………………………………………………………….. 376 2.13. Porezne evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu PDV ……………………. 376 2.14. Obveze agencije kod prodaje usluga smještaja iznajmljivača stranca …….. 377 3. Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete …………………………………………………. 378 3.1. Tko može primijeniti posebni postupak oporezivanja marže ………………… 379 3.2. Uvjeti za primjenu posebnog postupka oporezivanja ………………………….. 380 3.3. Porezna osnovica – marža ………………………………………………………………… 381 3.4. Propisane evidencije o nabavi i prodaji dobara uz primjenu posebnog postupka oporezivanja marže …………………………………………………………… 383 3.5. Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod oporezivanja marže …………………….. 386 3.6. Specifičnosti primjene posebnog postupka kod otkupa i prodaje rabljenih motornih vozila …………………………………………………………………. 386 4. Posebni postupak za prodaju putem javne dražbe……………………………………… 389 5. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata …………………………………… 391 5.1. Što se smatra investicijskim zlatom …………………………………………………… 391 5.2. Primjena poreznog oslobođenja ……………………………………………………….. 392 5.3. Pravo izbora za oporezivanje ……………………………………………………………. 392 5.4. Pravo na odbitak pretporeza ……………………………………………………………. 392 5.5. Izdavanje računa i čuvanje dokumentacije …………………………………………. 393 6. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničke obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici ………………………………………………………… 394 6.1. Mjesto obavljanja telekomunikacijskih, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga ………………………………………………………. 394 6.2. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici koji nemaju sjedište u Europskoj uniji (Program ne Unije) ………………………….. 397 6.3. Telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge koje obavljaju porezni obveznici sa sjedištem u EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (Program Unije) ………………………………………………………………………………. 397 XII 6.4. Pojam telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljenih usluga za potrebe oporezivanja PDV-om …………………………………………………………………………………………. 398 6.5. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i usluge obavljene elektroničkim putem – program oporezivanja na jednom mjestu (Mini One Stop Shop – MOSS) …………………………………………………………………………………. 401 6.6. Država članica identifikacije …………………………………………………………….. 402 6.6.1. Podnošenje prijave PDV-a za posebni postupak oporezivanja ……. 402 6.6.2. Izdavanje računa …………………………………………………………………. 403 6.6.3. Pravo na odbitak pretporeza …………………………………………………. 404 6.6.4. Vođenje evidencije i čuvanje podataka …………………………………… 404 6.7. Država članica potrošnje………………………………………………………………….. 404 6.8. Pojednostavljenje uvođenjem praga isporuke 77.000 kn ……………………… 405 6.9. Utvrđivanja mjesta oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički obavljenih usluga obavljenih krajnjim korisnicima …………………………………………………………………………………….. 405 XV. OBRAČUN PDVͳa PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA (M. Cutvarić) ………………. 409 1. Obveznici koji mogu primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama …………………………………………………………………………… 409 2. Isporuke na koje se ne primjenjuje plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama …………………………………………………………………………………………….. 411 3. Sadržaj računa o isporuci dobara i usluga ………………………………………………….. 412 4. Prijava načina plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama ……………………. 413 5. Osiguravanje podataka za plaćanje poreza prema naplaćenim naknadama …. 414 6. Promjena načina obračuna PDV-a …………………………………………………………….. 415 XVI. OPOREZIVANJE NEKRETNINA POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST (Lj. Javor) .. 417 1. Usklađivanje oporezivanja prometa nekretnina ……………………………………….. 417 2. Oporezivanje isporuka nekretnina PDV-om od 1. siječnja 2015. godine ……….. 418 2.1. Isporuke građevina i njihovih dijelova i zemljišta na kojem stoje …………… 419 3. Ispravak pretporeza za gospodarska dobra – nekretnine …………………………….. 424 4. Izbor za oporezivanje isporuka građevina i njihovih dijelova i zemljišta na kojem stoje ………………………………………………………………………………………… 425 4.1. Prijenos porezne obveze kod isporuka nekretnina temeljem izbora za oporezivanje ………………………………………………………………………………. 427 5. Prijenos porezne obveze kod prodaje nekretnina u postupku ovrhe ……………. 428 6. Isporuke renoviranih, odnosno rekonstruiranih građevina i njihovih dijelova ………………………………………………………………………………………………….. 430 7. Prodaja nedovršene zgrade ……………………………………………………………………… 431 8. Prodaja nekretnina koje su dovršene, a neprodane na dan 31. prosinca 2014. godine, odnosno za koje su sklopljeni ugovori o prodaji do tog datuma ………. 432 9. Oporezivanje isporuka nekretnina nakon 1. siječnja 2015. koje su prvi put isporučene prije 31. prosinca 2014. ………………………………………………………….. 433 XIII 10. Isporuke zemljišta …………………………………………………………………………………… 434 11. Isporuke zemljišta na kojem se nalaze objekti predviđeni za rušenje …………… 436 12. Iznajmljivanje nekretnina ………………………………………………………………………… 441 XVII. TIJELA S JAVNIM OVLASTIMA KAO OBVEZNICI PDVͳA ͳ TIJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, TIJELA I JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE ΈREGIONALNEΉ SAMOUPRAVE I KOMORE (M. Cutvarić) ……………… 443 1. Osobe koje nisu porezni obveznici ……………………………………………………………. 443 2. Javnopravna tijela obveznici PDV-a …………………………………………………………… 444 3. Obveze javnopravnih tijela kao obveznika PDV-a ………………………………………. 445 4. Pravo na odbitak pretporeza ……………………………………………………………………. 449 4.1. Gospodarska i negospodarska djelatnost javnopravnih tijela i podjela pretporeza …………………………………………………………………………………….. 449 4.2. Podjela pretporeza prema udjelu oporezivih u ukupnim isporukama (utvrđivanje „pro rate“) …………………………………………………………………… 451 5. Porezna osnovica ……………………………………………………………………………………. 454 6. Najamnina bez naknade ili niža od tržišne vrijednosti ………………………………… 455 7. Obveza plaćanja PDV-a kod tuzemnog prijenosa porezne obveze ……………….. 457 8. Obveze javnopravnih tijela po osnovu transakcija s drugim državama članicama ………………………………………………………………………………………………. 457 PROPISI • Zakon o porezu na dodanu vrijednost ………………………………………………………………. 461 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ……………………………………………………………. 548 • Provedbena Uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 …………………………………………………….. 694 • Pravilnik oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja ………………………………………………………… 732 • Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, insƟ tucije i Ɵ jela Europske unije te međunarodne organizacije ……………………………………………………………………………………………………. 737

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Karakter

Uvez

Autor