Showing all 6 results

IDEJA U LABIRINTU

Kako izgleda dobra ideja za reklamu? Postoje li zajedničke karakteristike dobrih ideja? Ideja između tradicije, zahtjeva naručitelja, želja publike i novog medijskog konteksta

Belak, Boris

VJEŠTINA RAZGOVORA

Kako razgovarati sa svakim u svakoj situaciji

Fearon, Tim; Sargent, Emma