KVALITETA, KONKURENTNOST I ODRŽIVOST, zbornik radova

11. Međunarodni Simpozij o kvaliteti

Grupa autora