AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA - Naruči svoju knjigu

AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA

IV. dopunjeno i izmijenjeno izdanje
Autor: dipl. oec. Lukač, Dinko; dipl. oec. Slovinac, Irena; dipl. oec. Zaloker, Domagoj; mag. oec Bičanić, Nikolina
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2019
Broj stranica: 264
Uvez: Meki

39,82 

Opis

O knjizi

Postupci evidentiranja nabave, korištenja i prodaje službenih osobnih automobila, kao i postupci evidentiranja i obračuna službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu jedna su od najčešćih pitanja koja se postavljaju putem TEB-ovog savjetničkog servisa, ali i na našim mnogobrojnim seminarima i praktikumima.

U ovom najnovijem IV. dopunjenom i izmijenjenom izdanju našeg priručnika „Automobili i službena putovanja“, uz više od 90 praktičnih primjera, pišemo o računovodstvenim i poreznim aspektima nabave, korištenja i prodaje službenih osobnih automobila, kao i o računovodstvenom i poreznom aspektu obračuna službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu kod trgovačkih društava, obrtnika, neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika.

U nastavku izdvajamo neke od tema koje na više od 90 praktičnih primjera obrađujemo u priručniku:

 • Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija
 • Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila
 • Evidentiranje prodaje osobnih automobila
 • Računovodstveno evidentiranje osobnih automobila u proračunskom računovodstvu
 • Obračun poreza na dohodak po osnovi korištenja službenog osobnog automobila u privatne svrhe
 • Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu
 • Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika
 • Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
 • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD

 

Iz sadržaja

1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija 9

2. Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila 62

3. Evidentiranje prodaje službenih osobnih automobila 106

4. Računovodstveno evidentiranje osobnih automobila u proračunskom računovodstvu 121

5. Obračun poreza na dohodak po osnovi korištenja službenog osobnog automobila u privatne svrhe 139

6. Korištenje privatnog automobila u službene svrhe 163

7. Službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu 165

8. Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika 212

9. Službena putovanja kod neprofitnih organizacija 228

10. Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 236

11. Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje 238

12. Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD 239

PRILOG 1. Uputa Porezne uprave Klasa: 410-10/18-01/01, Ur. broj: 513-07-21-01/18-01 od 27.03.2018. o poreznom tretmanu prijevoznih sredstava za osobni prijevoz 255

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

, , ,

Karakter

Uvez