EMOCIONALNOM INTELIGENCIJOM DO POSLOVNOG USPJEHA - Naruči svoju knjigu

EMOCIONALNOM INTELIGENCIJOM DO POSLOVNOG USPJEHA

Autor: Gutić, Dragutin; Peterschik, Azra
Područje: Ljudski potencijali
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 250
Uvez: Tvrdi

31,85 

Stvarajući i razvijajući pozitivnu emocionalnu klimu u organizaciji, stvara se i jedna šira društvena funkcija, kako pomoći zaposlenicima u oslobađanju negativnih emocija koje ih sputavaju u postizanju boljih radnih učinaka te najvažnije, u stvaranju zadovoljstva zaposlenih radom koji obavljaju?

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 2320 Kategorija:

Opis

 

O knjizi:
Knjiga je koncipirana tako da u prvom poglavlju daje osnovna saznanja o emocijama, njihovom nastajanju i značenju. U drugom dijelu obrađuje se koncept emocionalne inteligencije i upravljanja istom. Treći dio je fokusiran na implementaciju znanja i vještina emocionalne inteligencije u brojnim sferama i područjima menadžmenta, kako bi se postigao poslovni uspjeh. U četvrtom dijelu donosimo više korisnih instrumenata pomoću kojih se mjere različite dimenzije i sadržaji emocionalne inteligencije, a u petom dijelu se prikazuje nekoliko primjera u kojima su poznati gospodarski sustavi uspješno primijenili emocionalnu inteligenciju. Oni su svjedoci vrijednosti i snage ovog suvremenog pristupa poslovnom upravljanju i odlučivanju. U knjizi je citirano preko 300 autora koji su u ovom relativno kratkom vremenu naglasili, istražili i zagovarali primjenu ovog koncepta.

Iz sadržaja:
Predgovor (9)

 1. Emocije (13)
 2. Pojam emocija (15)
 3. Vrste emocija (15)
 4. Neurofiziologija emocija (17)

3.1. Amigdala (18)

3.2. Hormoni (19)

 1. Teorije emocija (22)

4.1. Teorija Watter B. Cannona i Philipa Barda (22)

4.2. Teorija Jamesa Langea (22)

4.3. Teorija Ronalda de Sousa (23)

4.4. Teorija Jesse Prinz (24)

4.5. Terorija Josepha E. Le Douxa (24)

4.6. Teorija Richarda Lazarusa (25)

4.7. Teorija Singer-Schachter (25)

4.8. Freudova teorija emocija (26)

4.9. Teorija Melanie Klein (27)

4.10. Teorija Roberta Plutchika (27)

4.11. Teorija Paule Ekman (29)

4.12. Teorija Klausa Scherera (31)

4.13. Teorija Paula Broce (31)

4.14. Teorija Richarda Davidsona (32)

4.15. Teorija Bud Craiga (33)

4.16. Teorija Arlie Russell Hochschild (33)

 1. Emocije i ostali psihički procesi (34)

5.1. Inteligencija (34)

5.2. Karakter (35)

5.3. Temperament (36)

5.4. Pažnja (37)

5.5. Pamćenje (37)

5.6. Mišljenje (38)

 1. Emocije i zdravlje (40)

 

 1. Emocionalna inteligencija (45)
 2. Pojmovni aspekti (47)
 3. Razvoj koncepta emocionalne inteligencije (48)
 4. Podjela emocionalne inteligencije (52)
 5. Modeli emocionalne inteligencije (53)
 6. Identifikacija emocija (54)

11.1. Smisao identifikacije (54)

11.2. Tehnike identifikacije (55)

 1. Potiskivanje i oslobađanje emocija (58)

12.1. Smisao potiskivanja i oslobađanja (58)

12.2. Tehnike oslobađanja emocija (60)

 1. Facijalna ekspresija u identifikaciji emocija (64)
 2. Identifikacija emocija pomoću informatičke tehnologije (65)
 3. Identifikacija emocija pomoću dostignuća u neuroznanosti (67)
 4. Prijenos individualnih emocija na grupu (68)

16.1. Značenje i smisao transfera (68)

16.2. Tijek transfera (69)

16.3. Emocionalna temperatura (70)

16.4. Emocionalna zaraza (73)

 1. Identifikacija emocija kod zaposlenih (77)

17.1. Emocije na radu (77)

17.2. Spolne razlike u emocijama (82)

17.3. Upravljanje negativnim emocijama (83)

17.4. Upravljanje pozitivnim emocijama (87)

17.5. Utjecaj emocija na poslovno upravljanje (88)

17.6. Model upravljanja emocionalnom inteligencijom u organizacijama (92)

 

 1. Primjena emocionalne inteligencije u menadžmentu (95)
 2. Emocionalna inteligencija i promjene u organizaciji (97)

18.1.Pojam i značenje organizacijskih promjena (97)

18.2. Promjene i stavovi zaposlenih (98)

18.3. Emocije zaposlenih i promjene u organizaciji (101)

18.4. Faze emocionalnih promjena kod zaposlenih (104)

 1. Emocionalna inteligencija i upravljanje ljudskim resursima (105)

19.1. Značenje emocionalne inteligencije u upravljanju ljudstvom (105)

19.2. Emocionalna inteligencija i razvoj karijere zaposlenih (110)

 1. Emocionalna inteligencija u vođenju ljudstva (112)

20.1. Utjecaj emocija vođa na zaposlene (112)

20.2. Empatija i vođenje (115)

20.3. Transformacijsko vođenje (119)

20.4. Emocionalno toksični stilovi vođenja (119)

 1. Emocionalna inteligencija u motivaciji ljudstva (121)

21.1. Pojam, smisao i svrha motivacije (121)

21.2. Klasične teorije motivacije (121)

21.3. Sadržajne teorije motivacije (122)

21.4. Procesne teorije motivacije (128)

21.5. Emocionalna inteligencija u motivaciji (129)

 1. Emocionalna inteligencija i učenje u organizaciji (132)

22.1. Pojam, vrijednost i značenje organizacijskog učenja (132)

22.2. Učenje i upravljanje ljudskim resursima (133)

22.3. Uloga emocionalne inteligencije u učenju (136)

 1. Emocionalna inteligencija i korporativna odgovornost (142)

23.1. Pojam, smisao i svrha (142)

23.2. Odgovornost za ljudske resurse (142)

23.3. Odgovornost za zajednicu (144)

23.4. Odgovornost za okoliš (146)

23.5. Odgovornost za uspješnost poslovanja (148)

23.6. Odgovornost za zakonitost rada (149)

23.7. Odgovornost za etiku u poslovanju (150)

 1. Emocionalna inteligencija u upravljanju organizacijskim konfliktima (151)

24.1. Organizacijski konflikti (151)

24.2. Frustracija i konflikti (153)

24.3. Anksioznost i konflikti (154)

 1. Emocionalna inteligencija i prodaja (157)
 2. Emocionalna inteligencija u pregovaranju (160)
 3. Emocionalna inteligencija i timski rad (163)

27.1. Timske vještine i emocionalna inteligencija (165)

 1. Emocionalna inteligencija u upravljanju projektima (168)

 

 1. Mjerni instrumenti emocionalne inteligencije (171)
 2. Test emocionalne inteligencije (173)
 3. Upitnik o postojanju nostalgije (175)
 4. Upitnik za emocionalnu samoprocjenu menadžera (176)
 5. Test samomotivacije (180)
 6. Test optimizma (181)
 7. Test sposobnosti samokontrole emocija (186)
 8. Test kognitivne emocionalne samoregulacije (187)
 9. Test interpersonalne emocionalne samoregulacije (189)
 10. Test uspješnog timskog rada i emocionalna inteligencija (190)
 11. Test korporativne društvene odgovornosti i emocionalna inteligencija (193)
 12. Ljestvica intenziteta emocionalne zaraze (196)

 

 1. Slučajevi (197)
 2. Slučaj I: Trening emocionalne inteligencije u FedexExpressu (199)
 3. Slučaj II: Nekoliko primjera emocionalne inteligencije (200)
 4. Slučaj III: Amadori (203)
 5. Slučaj IV: Ulaganja velikih kompanija u implementaciju emocionalne inteligencije (205)
 6. Slučaj V: Sanofi-aventis (206)
 7. Slučaj VI: Hotel Sheraton Studio City, Orlando (208)

Literatura (211)

Sažetak (225)

Summary (233)

Kazalo pojmova (241)

Izvodi iz recenzija (245)

O autorima

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

,

Karakter

Uvez