FUNKCIONIRANJE LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ - Naruči svoju knjigu

FUNKCIONIRANJE LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Autor: Čulo, Ivica
Područje: Pravo
Karakter: vodič
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 445
Uvez: Tvrdi

66,89 

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

SKU: 991 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Riječ je o jedinstvenom djelu iz područja koje se odnosi na široki spektar socioekonomskih potreba i interesa hrvatskih građana, te nevjerojatnih kontradiktornosti koje o tom pitanju većinom iznose jednako netočne sudove nestručnjaci i stručnjaci, neznanstvenici i znanstvenici (koji smatraju da su jedinice nastale pod političkim pritiscima i koji na impresivnan način vode (retoričke) rasprave prema kojima je: ..prevelik broj jedinica, ..prevelik broj malih jedinica ..prevelik broj zaposlenih ..preveliki  rashodi ..slab fiskalni kapacitet ..mali broj stanovnika ..nedostatak kadrova ..prevelika centraliziranost ..prevelike pomoći ..neprocjenjiva korisnost od njihovog ukidanja i sl. Istovremeno vještom retorikom je izbjegnuto reći NIŠTA o: ..kvalitativnim vrijednostima ..uzrocima i posljedicama stanja ..mogućnostima ..prirodnim i društvenim resursima ..disciplini i odgovornosti ..definiciji javnih financija.). Takvo zaključivanje dovedi u zabludu ne samo nas same već i cijelu demokratsku, ali i političku javnost, s neizrecivo opće nepovoljnim reperkusijama.

Iz sadržaja:

UVOD/ RASPODJELA OVLASTI NA RAZINI OPĆE DRŽAVE / UPRAVNO-TERITORIJALNA ORGANIZACIJA VLASTI/ SAMOUPRAVNIH JEDINICA U REPUBLICI HRVATSKOJ / EKONOMSKO PROSTORNA ANALIZA LOKALNIH JEDINICA/ FISKALNI PROCESI IZMEĐU SREDIŠNJE DRŽAVE I LOKALNIH RAZINA/ MODEL FINANCIRANJA SAMOUPRAVNIH JEDINICA/ VELIČINA I STRUKTURA JAVNE POTROŠNJE / FINANCIJSKA PRAVEDNOST U ODNOSIMA RAZINA VLASTI/ OBRNUTI SMJER

Recenzija:

U knjizi autor obrađuje hrvatski sustav lokalne i područne samouprave s motrišta zadovoljavanja interesa i potreba stanovništva. Prvi put se u našoj literaturi na temelju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja (činjenica) razmatra cjelovita problematika funkcioniranja i financiranja sustava lokalne i područne samouprave. Njom se ukazuje gotovo na sva relevantna pitanja koja proizlaze iz postojećeg modela ustroja lokalnih jedinica. Ona ukazuje na broj i veličinu jedinica, broj stanovnika i broj zaposlenih te na rashode za zaposlene, na upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima (na veću učinkovitost malih u odnosu na velike jedinice), disciplinu i odgovornost nositelja vlasti, kontrolu i nadzor izvršavanja funkcija i poslova, decentralizaciju funkcija, poštivanje načela supsidijarnosti i solidarnosti, razvojni i nerazvojni proračun i drugo. Ukazuje na hrvatsku lokalnu tradiciju i brojna otvorena pitanja s razine socioekonomskih mogućnosti i pretpostavki u zadovoljavanju potreba i interesa stanovnika, te na potrebu dogradnje i razvijanja jedinica, a ne njihovo ukidanje.
Iz knjige je razvidno da mogućnost zadovoljavanja javnih potreba nije ovisna o broju i veličini jedinice. Bit tvrdnje je da subjekt uspostavljenog sustava primarno nije broj i veličina lokalnih jedinica, već njezini stanovnici.
S obzirom na aktualnost teme, sadržaj i obuhvat, knjiga je referentna literatura svim zaposlenim u proračunima i proračunskim korisnicima. Ona je referentna i cjelokupnoj političkoj i demokratskoj javnosti u razmatranju i razvoju samoupravnog ustroja i zadovoljavanja javnih potreba i interesa stanovnika te interesa središnje i lokalne države.
Knjiga pokriva i dio nastavnih programa koji se izvode na društvenim studijima u Hrvatskoj u predmetima lokalnih i javnih financija te hrvatske lokalne i područne samouprave.
Recenzenti: prof. dr. sc. Branimir Marković, prof. dr. sc. Jure Šimović; dr. sc. Jadran Antolović

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Čulo, Ivica

Uvez

Tvrdi

Karakter

vodič