IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXI. STOLJEĆU - Naruči svoju knjigu

IZVORI KONKURENTSKE PREDNOSTI U XXI. STOLJEĆU

Autor: Jelenc, Lara; Podrug, Najla; Vrdoljak Raguž, Ivona
Područje: Menadžment
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2013
Broj stranica: 317
Uvez: Tvrdi

19,91  (150,01 kn)

Konkurentnost je riječ koja je u samim počecima označavala pozitivan poticaj što ga pruža samo natjecanje. Tijekom vremena konkurentnost je poprimila konotaciju iscrpljivanja, uništavanja jedne strane, bespoštedne borbe bez ljudskih vrijednosti s negativnim ishodom borbe za sve sudionike, pa čak i za pobjednika. Konkurentnost može biti pozitivna ako se njezina prednost očituje u elementima koji ne znače nužno uništenje ili iscrpljivanje.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 1124 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Izvori konkurentske prednosti poput znanja, vođenja, umijeća oblikovanja strategije, strateškog promišljanja ili povjerenja i uslužnosti menadžmenta humaniji su oblici konkurentnosti i pozitivni aspekti s pomoću kojih možemo biti bolji, kvalitetniji i uspješniji, a ne nužno prvi, materijalno najbogatiji i kratkoročno najuspješniji. Knjiga je nastala kao rezultat istraživanja pozitivnih aspekata u području strateškog menadžmenta, nastalih kao reakcija na negativne učinke konkurentnosti.

Biti konkurentan i pozitivan nije paradoks, nego imperativ. Tenzija i naboj energije koja se pojavljuje u njihovu suočavanju rezultiraju novim sadržajima što obilježavaju inovativne oblike održivih konkurentskih prednosti. Takvi oblici konkurentske prednosti u području strateškog menadžmenta bit će sve glasniji u znanstvenoj i stručnoj javnosti, i zbog toga se u ovoj knjizi prikazuju pojedini izvori konkurentske prednosti u XXI. stoljeću kao što su: umijeće oblikovanja strategije, strateško promišljanje, vodstvo, znanje i učenje, povjerenje, uslužnost menadžmenta i korporativno građanstvo. Predloženi izvori konkurentske prednosti odgovornost su svih razina menadžmenta, s posebnim naglaskom na strateški menadžment koji treba poticati, razvijati i upravljati konkurentskim prednostima. Predstavljeni su izvori pogled na izrazito (ne)poznate fenomene koji se u stručnoj literaturi različito predstavljaju.

Iz recenzija:

Knjiga ‘Izvori konkurentnosti u XXI.’ stoljeću hvale je vrijedan rad tri mlade autorice, koje zajedno imaju točno stotinu godina, ali iza kojih već sada stoji bogat opus napisanih i objavljenih radova iz područja strateškog menadžmenta. Želim istaknuti i to da su autorice, svojim radovima i u njima izraženim stavovima, uspješno povezale dubrovačku, riječku i zagrebačku “školu” strateškog menadžmenta. Knjiga, koja je bila predmetom ove recenzije, moderno je koncipirana, idejama nova i sadržajem intrigantna. Pristup je autoricâ znanstven, ali ne toliko da bi ostao na visokoj razini teorijske apstrakcije, što omogućuje dostupnost široj čitalačkoj publici. Sam odnos prema temi, a to su izvori konkurentnosti, posve je inovativan i originalan. Vidljiv je i prepoznatljiv “ženski rukopis” u kreiranju načina kako ostvariti konkurentske sposobnosti. Prof. dr. sc. Želimir Dulčić

Iz sadržaja:

Predgovor / 1.U potrazi za konkurentskom prednosti / 2. Umijeće oblikovanja strategije kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Lara Jelenc) / 2.1. Počeci strategija / 2.2. Škole strateškog menadžmenta / 2.3. Klasična škola strateškog menadžmenta / 2.4. Društvena škola strateškog menadžmenta / 2.5. Konkurentska škola strateškog menadžmenta/ … / 3. Strateško promišljanje kao izvor konkurentskih prednosti (doc. dr. sc. Lara Jelenc) / 3.1. Uvod / 3.2. Pristupi razumijevanju strateškog promišljanja / 3.3. Doprinos teorije igara / 3.4. Kognitivne mape / 3.5. Odnos strateškog razmišljanja i strateškog planiranja / … / 4. Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž) / 4.1. Uvod / 4.2. Priroda vodstva / 4.3. Konceptualizacije vodstva – razine i teorijske odrednice / 4.4. Temeljni – klasični ̶ pristupi istraživanju vodstva i stilova vodstva / 4.5. Tendencije u razvoju stilova vodstva u XXI. stoljeću / … / 5. Znanje i učenje kao izvori konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž) / 5.1. Uvod / 5.2. Teorijske odrednice znanja, menadžmenta znanja i intelektualnog kapitala / 5.3. Teorijske značajke organizacijskog učenja / 5.4. Učeća organizacija / 5.5. Zaključak / 6. Povjerenje kao izvor konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Najla Podrug) / 6.1. Konceptualizacija povjerenja u organizacijskim relacijama / 6.2. Razvoj i dinamika povjerenja u organizacijskim relacijama / 6.3. Interpersonalni model povjerenja u organizacijskim relacijama / 6.4. Uloga menadžera u funkciji razvoja povjerenja i institucionalizacija povjerenja u organizacijskim relacijama / 6.5. Implikacije povjerenja za ostvarivanje poslovnih performansa / … /  7. Uslužnost menadžmenta i organizacijsko građanstvo u funkciji ostvarivanja korporativnog građanstva i konkurentske prednosti (doc. dr. sc. Najla Podrug) / 7.1. Temeljna obilježja uslužnosti menadžmenta / 7.2. Razvoj i implikacije organizacijskoga građanstva / 7.3. Institucionalizacija uslužnosti i organizacijskoga građanstva u poduzeću / 7.4. Temeljna obilježja korporativnoga građanstva / 7.5. Modeliranje uslužnosti i organizacijskoga građanstva za ostvarivanje korporativnog građanstva / Kazalo imena / Kazalo pojmova / Popis slika / Popis tablica

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sveučilište u Dubrovniku

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN

Autor

, ,