KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ - Naruči svoju knjigu

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ

Ocjena kvalitete korporativnog upravljanja hrvatskih dioničkih društava SEECGAN metodologijom
Autor: Tipurić, Darko
Područje: Menadžment
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2015
Broj stranica: 271
Uvez: Meki

33,18 

Koprorativno upravljanje svojevrsni je “menadžment menadžmenta”. Unapređenje modela i prakse korporativnog upravljanja uvjet je i zadatak za društva koja žele napredovati u svim segmentima. Analiza prakse korporativnog upravljanja u Hrvatskoj primjenom SEECGAN indeksa obuhvatila je 32 tvrtke uvrštene na Zagrebačku burzu. Analiza pokazuje i relativno nisku razinu dobre prakse te što treba razvijati dalje.

SKU: 1230 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

1. SEECGAN METODOLOGIJA OCJENE KVALITETE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Uvod / Mjerenje kvalitete korporativnog upravljanja / SEECGAN metodologija i indeks korporativnog upravljanja / Struktura i upravljanje odborom / Prava dioničarstva / Transparentnost i objava informacija / Revizija i interna kontrola / Naknade i nagrađivanja / Upravljanje rizicima / Društveno odgovorno poslovanje

2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA KVALITETE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U HRVATSKOJ
Opći podaci o istraživanju / Uzorak / Podaci o društvima iz uzoraka / SEECGAN indeks za hrvatska dionička društva / Analiza dobivenih ocjena korporativnog upravljanja / Analiza skupa kodiranih ocjena segmenata korporativnog upravljanja / Klaster analiza / Faktorska analiza / Veličina dioničkih društava i vrijesnot SEECGAN indeksa / Vlasnička koncentracija i ocjene kvalitete korporativnog upravljanja / Analiza segmenta struktura i upravljanja odborom / Analiza segmenta prava dioničarstva / Analiza segmenta transparentnost i objava informacija / Analiza segmenta revizija i interna kontrola / Analiza segmenta naknade i nagrađivanja / Analiza segmenta upravljanja rizicima / Analiza segmenta društveno odgovornog poslovanje

3. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Literatura / Prilozi / Popis slika / Popis tablica

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

stručna

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Autor