MENADŽMENT – PODUZETNIČKA TEHNOLOGIJA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT – PODUZETNIČKA TEHNOLOGIJA

Autor: Zekić, Zdravko
Područje: Menadžment
Karakter: znanstvena - udžbenik
Godina izdanja: 2007
Broj stranica: 336
Uvez: Tvrdi

37,16 

Djelovanje poduzetničkog menadžmenta fokusirano je na ostvarivanje ekonomskih ciljeva, ali nezaobilazni su i prirodni i društveni aspekti ljudskoga djelovanja integrirajući znanja iz mnogih društvenih znanosti – ekonomije, prava, informacijskih znanosti psihologije, sociologije, prirodnih znanosti – matematike, fizike… i tehničkih znanosti. Također, od presudne je važnosti i razumijevanje povijesti.

SKU: 80 Kategorija:

Opis

O knjizi: 

U ovoj su znanstvenoj knjizi predstavljeni rezultati istraživanja u okviru znanstvenoistraživackog projekta: Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskog gospodarstva u EU. Ubrzani znanstveno-tehnološki razvoj, potican gospodarskim, institucionalnim i sociokulturalnim komponentama društvene okoline, u potpunosti je od polovice prošloga stoljeca promijenio cimbenike razvoja, nacin funkcioniranja poduzeca irealizacije poduzetništva, te ulogu menadžmenta u tim procesima i ukupnom društvenom razvoju. Brojne uzrocno-posljedicne promjene svih cimbenika poduzetnickog i ukupnoga društvenog razvoja postavile su na pijedestal daljnjeg razvoja gospodarske i društvene osnovice blagostanja informaciju, kao opce dobro, zajednicko vlasništvo svih koji je znaju djelotvorno upotrijebiti. Znanje je postalo jedini ogranicavajuci cimbenik poduzetnicke aktivnosti, a informacijsko komunikacijska tehnologija osnovica efikasne proizvodnje djelotvornoga znanja, koja determinira suvremeni nacin i uspješnost funkcioniranja poduzeca.

Menadžment, kao funkcija organiziranja i ciljnog usmjeravanja specijalistickih znanja u jedinstveni sustav stvaranja dodane vrijednosti za korisnike, postaje proizvodac i upravljac temeljnog kapitala –intelektualnog i voda poduzetnika u poduzetnickoj organizaciji suvremenoga poduzeca. Suvremeni menadžment, razvojem poduzetnicke tehnologije djelotvornog usmjeravanja individualnih znanja u organizirani ciljni sustav stvaranja dodane vrijednosti za kljucne interesno-utjecajne društvene skupine djelovanja poduzeca, postaje društvena funkcija koja pokrece razvoj tehnologije, institucija i sustava vrijednosti, odnosno cjelokupni društveni razvoj. Intelektualni kapital, koji je postao temeljni cimbenik stvaranja dodane vrijednosti za sve interesnoutjecanje skupine djelovanja poduzeca, da bi pokazao svoju punu djelotvornost mora adekvatno sudjelovati i u njezinoj raspodjeli. Suvremeni poduzetnicki menadžment i radnici znanja – nositelji intelektualnog kapitala – moraju preuzeti i odgovornost za posljedice svojega djelovanja.

Iz sadržaja:  

TEORIJSKE ZNAČAJKE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA, PODUZEĆA I MENADŽMENTA/ Povijesni razvoj podzetništva i poduzeća/ Trendovi razvoja poduzeća/ Razvojni resursi suvremenoga poduzeća/ MENADŽMENT – TEMELJNI ČIMBENIK USPJEŠNOSTI SUVREMENOG PODUZEĆA/Definiranje pojma menadžment/ Struktuiranje sustava menadžmenta/ Budućnost menadžmenta/ Menadžment – tehnologija sustavnoga poduzetništva/  EVOLUCIJA TEORIJE I PRAKSE MENADŽMENTA/ Konvencionalni pristup menadžmentu/ Suvremeni pristupi menadžmentu/ Suvremene metode menadžmenta/ OKOLINA PODUZEĆA U FOKUSU MENADŽMENTA/ Eksterna okolina/ Interna okolina/ Međudjelovanje poduzeća i okoline/ Menadžerska etika i društvena odgovrnost/ TEMELJNE FUNKCIJE MENADŽMENTA/ Planiranje/ Organiziranje/ Upravaljanje ljudskim potencijalima/ Kontroliranje/ ODLUČIVANJE – GLAVNA ULOGA MENADŽMENTA/ Proces odlučivanja/ Kontorling – informacijska logistika odlučivanja/ Informacijski sustavi – infrastrukturna podloga odlučivanja/ Modeli i tehnike odlučivanja/ MENADŽMENT – MODELIRANJE DINAMIČKE OPTIMALIZACIJE POSLOVANJA SUVREMENOG PODUZEĆA/ Determiniranje paradigme holističkoga menadžment-modeliranja/ Uravnoteženi sustav ciljeva kao element modela/ Financijski tokovi kao element modela/ Fleksibilnost i adaptibilnost – poluge modeliranja uspjeha/ Intelektualni kapital – potencijal dinamičke optimalizacije poslovanja suvremenoga poduzeća/ SAŽETAK

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Zekić, Zdravko

Uvez

Tvrdi

Karakter

znanstvena – udžbenik

Izdavač

Ekonomski fakultet u Rijeci

ISBN