Akcija!

IZAZOVI INTEGRACIJSKIH PROCESA

Rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza

Filipović, Davor