ORGANIZACIJA - Naruči svoju knjigu

ORGANIZACIJA

Autor: Aleksić, Ana; Cingula, Marijan; Filipović, Davor; Galetić, Lovorka; Hernaus, Tomislav; Klindžić, Maja; Načinović Braje, Ivana; Rašić Jelavić, Sanda
Područje: Menadžment
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 512
Uvez: Meki

30,39 

SKU: 1315 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Knjiga nastoji povezati moderne trendove u organizacijskom dizajnu s klasičnim idejama, teorijama i oblicima organizacije te pruža cjelovit pregled najvažnijih aspekata organizacije. Kroz četiri osnovna dijela, čitatelji se upoznaju s osnovama organizacije i njenim čimbenicima, oblikovanju organizacijske strukture te organizacijskoj dinamici. Na kraju knjige nalazi se pregled korištene literature, pojmovnik te popis knjiga i tablica.

Recenzije:

Knjiga Organizacija, urednice i autorice prof. dr. sc. Lovorke Galetić i još sedmero autora, sadržajem i kvalitetom ispunjava visoke kriterije u kategoriji sveučilišnog udžbenika. Ono što želim posebno istaknuti i pohvaliti jest: na početku svakoga poglavlja autori su naveli ciljeve učenja, na kraju svakoga poglavlja su pripremili i analizirali poslovni slučaj, a tamo se također nalaze i ključne riječi te sažetak poglavlja i pitanja za diskusiju. Knjiga je obogaćena i nizom slika i tablica, a tekst knjige je vrlo aktualan i sustavno napisan. prof. dr. sc. Želimir Dulčić

Autori u knjizi obrađuju sve relevantne teme u suvremenoj organizaciji poduzeća, zanimljive ne samo studentima druge godine preddiplomskog studija već i ostalim studentima koji izučavaju problematiku organizacije i organizacijskog dizajna na diplomskim i poslijediplomskim studijima. Osim toga, ovaj udžbenik može poslužiti i svima onima koji se bave organizacijom u praksi, menadžerima i široj javnosti. U udžbeniku su obuhvaćene sve najnovije spoznaje iz područja organizacije i menadžmenta, što knjigu čini značajnim znanstvenim doprinosom. prof. dr. sc. Vinko Belak

Knjiga predstavlja kvalitetno djelo koje odlikuju prvenstveno: sadržajne karakteristike – knjiga nudi čitatelju cjelovit pregled razvoja organizacije, uključuje usporedbu prethodnih temeljnih razvojnih spoznaja i predočuje temeljne trendove budućega razvoja organizacije; metodološke karakteristike – knjiga je sustavno napisana i cjelovito je obuhvatila izabrano područje, a istodobno se detaljno bavi ključnim perspektivama suvremene organizacije i predočuje otvorena pitanja i smjernice daljnjeg razvoja znanstvene discipline; pedagoške karakteristike – knjiga je napisana u skladu s dobrom pedagoškom praksom koja omogućuje kvalitetnu potporu izvedbi pedagoškog procesa na predmetu kao i upotrebu knjige pri samostalnu učenju studenata. prof. dr. sc. Vojko Potočan

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sinergija

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Broj stranica

ISBN

Autor

, , , , , , ,