MENADŽMENT SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA - Naruči svoju knjigu

MENADŽMENT SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

Autor: Geić, Stanko
Područje: Turizam
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2011
Broj stranica: 574
Uvez: Meki

241,50 Kn

Udžbenik koji objašnjava ulogu prirodnih i kulturnih resursa u turizmu te ulogu menadžmenta u zdravstvenom, sportsko-rekreativnom, pustolovnom, kulturnom, ruralnom turizmu, ekoturizmu te sociopatološkim oblicima turizma. Pored toga, obrađuje povezanost selektivnog turizma s malim poduzetništvom i turističku politiku Europske unije prema selektivnom turizmu.

SKU: 1027 Kategorija:

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

Iz sadržaja: 

Teorijski pristup menadžmentu turističkih resursa/ Specifičnosti menadžmenta u turizmu/ Turistički trendovi i socijalno političko okruženje menadžmenta u turizmu/ Menadžment prirodnih turističkih resursa/ menadžment kulturnih resursa u turizmu/ Određenje, klasifikacija i menadžment selektivnih (posebnih) oblika turizma/ Zdravstveni turizam i zdravstvena kultura u turizmu/ Menadžment kulturnog turizma/ Menadžment ruralnog turizma/ Ekoturizam, ekologija i koncept održivog razvitka/ Sociopatološki oblici selektivnog turizma/ Selektivni turizam i malo poduzetništvo/ Turistička politika EU prema selektivnom turizmu

Recenzije: 

Dr.sc. Tomislav Marasović, prof. Emeritus Sveučilišta u Splitu

Knjiga Menadžment selektivnih oblika turizma autora prof.dr.sc. Stanka Geića analizira turizam kao suvremeni kulturološki i sociogospodarski fenomen čija pojavnost iziskuje brojna interdisciplinarna istraživanja, a poglavito u području menadžmenta suvremenih selektivnih vidova turizma…Izučavanje je autor usmjerio ka analiziranju teorijskih i praktičnih primjera upravljanja kulturnim i prirodnim resursima na kojima se ovi oblici turizma prvenstveno naslanjanju. Ova edicija može izvrsno poslužiti u izvođenju nastave na istoimenom kolegiju ili pak komplementarnim kolegijima i na drugim visokoškolskim ustanovama koje educiraju ekonomske i kulturno humanističke kadrove. Prof.dr.sc. Želimir Dulčić, redoviti prof. Ekonomski fakultet u SplituProf.dr.sc. Stanko Geić je u recenziranoj ediciji na originalan i zanimljiv način obradio tematiku selektivnih vidova turizma. On je prezentirao teorijske postavke i specifičnosti menadžmenta turističkih resursa, te aktualne turističke trendove i sistematično obradio menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu te na originalan način klasificirao selektivne oblike turizma uz pristup EU prema selektivnom turizmu… Knjiga u potpunosti ispunjava zahtjeve znansveno nastavne literature za predmet Menadžment selektivnih oblika turizma te je preporučujem za objavljivanje kao znanstveno nastavni udžbenik Sveučilišta u Splitu – Manualia universitas studiorum Spalatensis

Prof.dr.sc. Josip Šamanović, redoviti prof. Ekonomski fakultet u Splitu

Knjiga prof.dr. Stanka Geića Menadžment selektivnih oblika turizma studentima pruža potrebna znanja iz ovog područja, uz upoznavanje mogućnosti koje pružaju prirodni pa i artificijelni resursi, te valoriziranje ovih vrijednosti turističke ponude koja udovoljava klasičnim i suvremenim segmentima turističke potražnje. To pretpostavlja razvijanje menadžerskih sposobnosti u selektivnom turizmu uz odgovarajuću edukaciju te humanistički pristup turistu… Zbog aktualnosti i stila kojim je napisana, knjiga se preporučuje i svima koji promišljaju organizaciju i politiku razvoja turizma u RH, uz sugestiju nakladniku da se ovo vrijedno djelo publicira kao sveučilišni udžbenik.

Prof.dr.sc. Vinko Kandžija, redoviti prof. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Knjiga Menadžment selektivnih oblika turizma završna je edicija troknjižja prof.dr.sc. Stanka Geića dugogodišnjeg praktičara  u sferi turističko kulturnih organizacija i destinacijskog menadžmenta te profesora i znanstvenika na polju opće ekonomije i ekonomike poduzetništva s orijentacijom na istraživanje fenomena u organizaciji i politici te menadžmentu turizma i kulture… Autor je koristeći svoje dugogodišnje iskustvo kvalitetno, stručno i temeljito obradio zadanu temu pa knjiga pruža relevantne spoznaje o selektivnim oblicima turizma unutar suvremenog koncepta menadžmenta prirodnim i antropogenim resursima te joj dajem pozitivnu recenziju.

Prof.dr.sc. Mario Plenković, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilišni profesor, izvrsni poznavatelj turizma prof.dr. Stanko Geić priredio je novu znanstvenu knjigu u čijoj eksplikaciji je ugradio svoje polustoljetno iskustvo, znanstvena i stručna znanja. Menadžment selektivnih oblika turizma autor shvaća kao rezultat empirijske holističke istraživačke analize multidisciplinarnih fenomena turizma i kulture, pa izneseno udžbeničko gradivo predstavlja osnovu za didaktičko i metodsko izvođenje nastavnog procesa koji izučavaju fenomenologiju menadžmenta u alternativnim oblicima turizma. Stoga ovu vrijednu knjigu/sveučilišni udžbenik/ preporučamo studentima te širem znanstvenom krugu koji izučava turizam, kulturu i menadžment.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Karakter

udžbenik

Autor

Geić, Stanko

Broj stranica

Uvez

Meki

ISBN

Izdavač