MONETARNO – KREDITNA ANALIZA - Naruči svoju knjigu

MONETARNO – KREDITNA ANALIZA

Autor: Vidaković, Neven
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 545
Uvez: Meki

41,81 

Opis

O knjizi:

Knjiga predstavlja analizu monetarno kreditnoga odnosa u ekonomiji. Temeljno polazište monografije jeste da su monetarna politika koju provodi centralna banka i kreditna politika koju provode banke neraskidivo povezane. Utjecaj monetarne politike na ekonomiju se posebno manifestira preko sektorske distribucije kredita. Promjene u kreditnoj masi u ekonomiji direktno utječu na količinu investicija i potrošnje, a indirektno na fiskalne prihode, platnu bilancu i dugoročnu stabilnost ekonomije. Posebna pažnja u monografiji se pridaje maloj otvorenoj ekonomiji sa slobodnim protokom kapitala. Centralna banka u maloj otvorenoj ekonomiji mora odabrati tečajnu politiku, a upravo je odabir tečajne politike ključan za daljnji razvoj strukture male otvorene ekonomije.

Monografija je prilagođena ekonomskoj strukturi Hrvatske i ulozi monetarne politike u Hrvatskoj. Autor detaljno analizira način na koji se provodi monetarna politika u hrvatskoj, kao i  empirijskim pojavama kao što su kamatna stopa, nelikvidnost, stabilnost cijena. Zadnje poglavlje u knjizi predstavlja monetarni model Hrvatske.

Knjiga se preporuča svima koji su zainteresirani za razumijevanje uloga novca u Hrvatskoj i posljedicama monetarna politike na ekonomske procese u Hrvatskoj.

Iz sadržaja:

Predgovor  / Uvod  / DIO I. – Umijeće monetarne politike  / NOVAC  / Logika nastanka novca / Oblici novca koji postoje  / Upotrebe novca  / Poveznica logike, oblika i upotrebe novca  / SUDIONICI U EKONOMIJI / Uvod  / Kućanstvo  / Kućanstva u otvorenoj i zatvorenoj ekonomiji  / Dinamika ekonomskoga ponašanja kućanstva – utjecaj monetarne politike  / Monetarna (kreditna) politika i odluke kućanstava / Poduzeća  / Monetarna politika i poduzeća: RBC teorija  / Mala vs. velika i otvorena vs. zatvorena ekonomija  / Kreditna politika i poduzeća  / Država /  Fiskalna politika: prihodi i rashodi / Odnos fiskalne politike i drugih sudionika u ekonomiji  /Monetarna politika i fiskalna struktura / Vremenski ciklus fiskalne politike: izbori vs. ekonomija  / BANKE I MONETARNA POLITIKA  / Banke  / Plasmani / Kreditna vs. monetarna politika / Trošak sredstava banke / Euroizacija i trošak sredstava / Potražnja i ponuda kredita / SREDIŠNJA BANKA I MONETARNA POLITIKA / Monetarna politika / Uloga središnje banke i provođenje monetarne politike  / Organizacija i otvorenost centralne banke / Ciljevi monetarne politike  / Mjere i instrumenti monetarne politike / Bilanca centralne banke / Mehanizmi monetarne politike  / Primjeri provođenja monetarne politike / Monetarna politika u Hrvatskoj (maloj otvorenoj ekonomiji / Fed i odnos prema realnoj ekonomiji / Usporedba provođenja monetarne politike: mala vs. Velika ekonomija  / Monetarni multiplikator / Monetarni multiplikator i kreditiranje u stranoj valuti ili valutnoj klauzuli / Monetarni multiplikator i monetarni agregati u Hrvatskoj  / Zaustavljanje monetarne multiplikacije / Monetarna multiplikacija, kreditni rizik i rizik likvidnosti  / Monetarna multiplikacija i kreditna politika / REALNA KAMATA I INFLACIJA / Zašto je potrebno djelovanje monetarne politike / Realna kamatna stopa / Značenje inflacije kao ekonomske pojave / Faktori inflacije: monetarni i realni / Povijest inflacije: realna vs. monetarna inflacija / Vrste inflacije / Uzroci inflacije: ekonomske varijable  / Inflacija i tečaj  / Monetarna politika, inflacija i varijabilni tečaj / Inflacija i bankarstvo / Realni tečaj / Varijabilni tečaj, racionalna očekivanja i realni tečaj / Deflacija  / Deflacija i monetarna ekonomija / OSTALE EKONOMSKE POJAVE  / Uvod  / Rikardijska ekvivalencija / Monetarna neutralnost  / Inflacija, zaposlenost, ekonomski rast  / Očekivanja u ekonomiji: adaptivna, racionalna i bayesijanska / Adaptivna očekivanja / Racionalna očekivanja  / Bayesijanska očekivanja  / Očekivanja u ekonomskoj teoriji – zaključak  / Mala otvorena ekonomija  / ZAKLJUČNA RIJEČ PRVOGA DIJELA  / DIO II. – MODELI MONETARNE POLITIKE / EKONOMSKE ANALIZE /  Verbalna vs. matematička analiza / Proces ekonomskoga modeliranja  /  Matematika i ekonometrija /  Rješenje modela  / MATEMATIČKE TEHNIKE OPTIMIZACIJE /  Logika dinamičnoga programiranja: primjer Pet gusara  / Optimizacija bilance banke / KLASIČNI MODE /  Klasični model: povratak /  Modeliranje / Klasični model /  Poduzeća /  Kućanstva / Država / Cijeli model  / Klasični model: refleksija  /  Implikacije S=I pretpostavke / Klasični model i Hrvatska / KEYNESIJANSKI MODEL /  Keynesijanski model  / IS krivulja / LM krivulja  /  IS-LM model / IS-LM model – rješenja ekonomskim politikama /  IS-LM model – povećanje poreza i povećanje državne potrošnje  / Fiskalni višak  / IS-LM model – analiza modela / Kritika IS-LM modela  / IS-LM model i pretpostavka S=I / IS-LM model male otvorene ekonomije / MUNDELL – FLEMINGOV MODEL /  Međunarodna ekonomija  /  Mundell-Flemingov model  / Osnovne pretpostavke modela  / Funkcija potrošnje /  Funkcija investicije  /  Državna potrošnja  / Uvozna funkcija  / Funkcija izvoza  /  IS-LM-CM krivulje / Simulacija modela / Neočekivane promjene u CM krivulji  / Monetarna politika / Fiskalna politika  / Monetarna i fiskalna politika  / Uloga i provođenje monetarne politike u Mundell-Flemingovu modelu / Odnos investicija i štednje  / MODELI RACIONALNIH OČEKIVANJA/  Imperijalizam racionalnih očekivanja / Ekonometrija racionalnih očekivanja  / Lucasova kritika / Neutralnost  /Modeli općega ekvilibrija /  Racionalna očekivanja i monetarna politika / Što monetarna politika treba raditi?  / Optimalna monetarna politika  / Monetarna politika u maloj otvorenoj ekonomiji  / Racionalna očekivanja i kreditna politika /RBC MODEL / RBC model: model bez monetarne politike /  Ekvilibrijski model poslovnoga ciklusa / Kydlandovo i Prescottovo rješenje / Produktivnost /  RBC model  /RBC model bez očekivanja  / RBC model s racionalnim očekivanjima sudionika  / RBC model i monetarna politika / Treba li nam monetarna politika? / RBC u Hrvatskoj: Što je nemoguće? /  RBC u Hrvatskoj: Što je moguće / NOVI KEYNESIJANSKI MODEL / Povratak keynesijanske ekonomije / Novi keynesijanski model  / Teoretske postavke modela / Kućanstva / Poduzeća / Rješenje modela / Odnos realne i monetarne ekonomije  / Monetarna politika / Model monetarne politike / Kreditna politika  / MODEL MALE OTVORENE EKONOMIJE – HRVATSKA / Svrha monetarne politike / Monetarna-kreditna analiza male otvorene ekonomije/ Proces generiranja podataka /  Tečaj i tečajni režimi  / Ekonomske implikacije tečajnoga režima / Model različitih tečajnih režima /  Centralna banka  / Banke / Kućanstva / Poduzeća  / Granični poduzetnik / Fiskalna politika  / Model promjene tečaja i prilagodba novom modelu  / Implikacije modela na hrvatsku ekonomiju  / Simulacija modela  / Implikacije simulacije  / Monetarno-kreditna politika / Završna riječ / Summary  / Bibliografija  / Životopis

 

Dodatne informacije

Godina izdanja

Karakter

udžbenik

Uvez

Meki

Autor

Vidaković, Neven

Broj stranica

ISBN

Izdavač