OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – OPG - Naruči svoju knjigu

OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA – OPG

Računovodstvo, porezi, trgovina, usluge i fiskalizacija, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Autor: Cirkveni Filipović, Tamara; Skupina autora
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: priručnik
Godina izdanja: 2022
Broj stranica: 240
Uvez: Meki

36,23  (272,97 kn)

U hrvatskoj je stručnoj literaturi po prvi put tiskan priručnik za jednu od temeljnih i najraširenijih djelatnosti koju obavljaju mali poduzetnici u području poljoprivrede. II. izdanje uključuje sve aktualne izmjene u 2022. god.

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 13559 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Novo II. izdanje predstavlja ažurirano i dopunjeno izdanje koji je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i onima koji pružaju ugostiteljske usluge na svojim OPG-ovima. U ovo izdanje uključene su sve aktualne izmjene poreznih i ostalih propisa iz 2022. godine koje se odnose na ovu tematiku. Izmjene poreznih propisa odnose se na smanjenje stope PDV-a od 01.04.2022. godine s 13% na 5% za isporuke sadnica i sjemenja, gnojiva i pesticida, živih životinja, svježeg ili rashlađenog povrća, mesa i dr. Ostale izmjene odnose se na promjene vezane za obvezno osiguranje poljoprivrednika i članova OPG-a te podmirivanje doprinosa u 2022. godini.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u svom poslovanju. RRiF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu kojim obuhvaća pet osnovnih oblika ovog poduzetništva. Klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda, ako ga nisu odabrali već kod same registracije OPG-a. Taj status glede poreza može biti da nisu porezni obveznici, zatim da su “paušalisti”, da vode poslovne knjige jer su obveznici PDV-a i poreza na dohodak, te da su kao fizičke osobe zbog visine prihoda obvezni voditi knjigovodstvo prema računovodstvenim standardima i obveznici su poreza na dobitak i PDV-a, a mogu pak biti registrirani kao trgovačko društvo.

Iz sadržaja:

I. ORGANIZACIJSKI OBLICI POSLOVANJA U POLJOPRIVREDNOJ

DJELATNOSTI (Jasna VUK, dipl. oec., ovi. rač. i v. pred.) 1

1. Osnovne odrednice poljoprivredne djelatnosti

2. Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti 2

3. Obvezni upisnici u poljoprivredi 8

4. Obavljanje djelatnosti OPG-a 10

II. OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA NISU POREZNI OBVEZNICI (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovi. rač. i v. pred.) 13

1. Prodaja poljoprivrednih proizvodaputem otkupnog bloka ili računa 15

2. Evidencije koje mora osiguratiOPG koji nije porezni obveznik 17

3. Socijalno osiguranje poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici 20

III. OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U SUSTAVU POREZA NA DOHODAK (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovi. rač. I v. pred.) 25

1. Paušalno oporezivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 25

1.1. Utvrđivanje poreznog razreda prema kojemu će poljoprivrednik podmirivati paušalni porez na dohodak 27

1.2. Poslovne knjige, evidencije i vjerodostojne isprave poljoprivrednika paušalaca 30

1.3. Izdavanje računa za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda 33

1.4. Obvezno osiguranje poljoprivrednika koji plaćaju porez na dohodak u paušalnoj svoti 34

1.5. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak 38

2. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak 40

2.1. Poslovne knjige poljoprivrednika koji se oporezuju na način propisan za samostalne djelatnosti 44

2.2. Obvezno osiguranje poljoprivrednika koji vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak 52

2.3. Podmirivanje doprinosa za drugu djelatnost 54

3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena 57

4. Godišnja prijava poreza na dohodak poljoprivrednika koji vode poslovne knjige 61

IV. OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U SUSTAVU POREZA NA DOBITAK

(dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIC, prof. v. š. i ovi. rač.) 63

1. Kada su obiteljska poljoprivredna gospodarstva obveznici poreza na dobitak 63

2. Primjena računovodstvenih standarda 65

2.1. Priznavanje biološke imovine 66

2.2. Priznavanje poljoprivrednih proizvoda 66

2.3. Utvrđivanje vrijednosti biološke imovine 67

2.4. Utvrđivanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda 68

3. Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnje nasade 68

3.1. Utvrđivanje vrijednosti višegodišnjih nasada 69

3.2. Utvrđivanje vrijednosti zemljišta 72

3.3. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u podizanje voćnjaka 73

3.4. Proizvodnja voća u višegodišnjim nasadima 76

3.5. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u proizvodnju voća u višegodišnjim nasadima 77

3.6. Rashodovanje višegodišnjih nasada 79

4. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado 81

4.1. Utvrđivanje vrijednosti osnovnog stada 82

4.2. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u osnovno stado 85

5. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnje nasade 87

5.1. Utvrđivanje vrijednosti jednogodišnjih nasada 88

5.2. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u jednogodišnju biljnu proizvodnju 90

6. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju 94

6.1. Utvrđivanje vrijednosti životinja u tovu 95

6.2. Primjer računovodstvenog praćenja ulaganja u tov životinja 97

7. Evidentiranje državnih potpora 101

8. Obvezno osiguranje poljoprivrednika u sustavu poreza na dobitak (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec., ovi. rač. i v. pred.) 103

8.1. Obvezno osiguranje poljoprivrednika fizičkih osoba nositelja OPG-a koji su obveznici poreza na dobitak 103

8.2. Obvezno osiguranje poljoprivrednika koji su članovi uprave društva koje obavlja poljoprivrednu djelatnost 105

V. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI I NAČINI PRODAJE VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

(dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovi. rač.) 115

1. Poljoprivredni proizvodi 115

2. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda u veleprodaji 117

3. Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 120

3.1. Sklapanje ugovora i izdavanje računa 121

3.2. Primjeri nepoštenih trgovačkih praksi 123

4. Prijenos poljoprivrednih proizvoda u vlastite prodavaonice i prodaja na malo 125

4.1. Kalkulacija maloprodajne cijene poljoprivrednih proizvoda 126

4.2. Računovodstveno bilježenje prijenosa proizvoda u vlastitu prodavaonicu 127

5. Izdavanje računa i fiskalizacija (Jasna VUK, dipl. oec., ovi. rat i v. pred.) 129

5.1. OPG i obveza izdavanja računa 129

5.2. Fiskalizacija u prometu gotovinom 130

6. Popusti i odobrenja pri prodaji poljoprivrednih proizvoda (dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. i. i ovi. rač.) 135

7. Uporaba vlastitih poljoprivrednih proizvoda za potrebe promidžbe i reprezentacije 138

8. Posebnosti kod skupljanja i prodaje ljekovitog i samoniklog bilja te Šumskih plodova (Jasna VUK, dipl. oec., ovi. rač. i v. pred.) 140

8.1. Uvjeti za obavljanje djelatnosti skupljanja i prodaje ljekovitog i samoniklog bilja te šumskih plodova 140

8.2. Prodaja ljekovitog i samoniklog bilja te šumskih plodova 142

9. Posebnosti kod prodaje drva u šumi 143

9.1. Upis šumoposjednika u Upisnik privatnih šumoposjednika 143

9.2. Uvjeti za sječu i promet drva 144

9.3. Primjena Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno 145

10. Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Darko MAREČIĆ, dipl. iur.) 145

10.1.Temeljna određenja 145

10.2.Općenito o označivanju hrane 146

10.3. Označivanje pretpakirane hrane 146

10.4. Posebno o pojedinim osnovnim podatcima kojima se označuje hrana 148

10.5.Označivanje nepretpakirane hrane 152

10.6.Označivanje hrane koja se prodaje na daljinu 153

10.7. Dobrovoljno označivanje hrane 153

10.8. Dodatno označivanje pojedine hrane OPG-a 155

VI. OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDOM GOSPODARSTVU

(dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovi. rač.) 167

1. Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u te način oporezivanja 167

1.1. Ugostiteljske i turističke usluge kao dopunske djelatnosti na OPG-u 167

1.2. Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih usluga na OPG-u prema ZUD-u i zakonu o pružanju usluga u turizmu 168

1.3. Način oporezivanja ugostiteljskih usluga na OPG-u 170

2. Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka na OPG-u 173

2.1. Nabava dobara za usluživanje jela, pića i napitaka na OPG-u 174

2.2. Evidentiranje pružene ugostiteljske usluge i obračun poreza 178

3. Pružanje usluge smještaja na OPG-u 182

3.1. Izravno pružanje usluge smještaja gostima na OPG-u 182

3.2. Pružanje usluge smještaja na OPG-u putem agencije 184

4. Pružatelji usluge smještaja na OPG-u – obveznici PDV-a 185

5. Plaćanje turističke pristojbe 187

5.1. Kako turističku pristojbu plaćaju osobe koje

6. Plaćanje članarine turističkim zajednicama 189

VII. RADNI ODNOSI KOD OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH

GOSPODARSTAVA (Ante VIDOVIĆ, dipl. iur. i v. pred.) 191

1. Sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a 191

1.1. Ugovor o radu na (ne)određeno vrijeme 194

1.2. Pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPG-u 196

1.3. Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena, noćnog rada i odmora za kategorije radnika zaposlenih u OPG-u 197

2. Otkaz ugovora o radu zaposlenicima OPG-a 198

2.1. Ostali oblici redovitog otkaza ugovora o radu u OPG-u 201

2.2. Primjeri iz sudske prakse 205

2.3. Obveze nositelja OPG-a kao poslodavca nakon prestanka radnog odnosa zaposlenika 206

3. Zapošljavanje osoba na privremenim sezonskim poslovima U poljoprivredi – vaučeri (mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovi. rač.) 208

3.1. Ugovor o privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima i podmirivanje doprinosa 209

3.2. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi 211

3.3. Neoporezive isplate radnicima na povremenim i privremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi 214

VIII. PRILOZI 215

1. Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u 215

2. Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina 218

 

Dodatne informacije

Autor

,

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka