POSLOVNA ETIKA I MULTIKULTURA, II. dopunjeno i prošireno izdanje - Naruči svoju knjigu

POSLOVNA ETIKA I MULTIKULTURA, II. dopunjeno i prošireno izdanje

Autor: Bojić, Bruno; Ivaniš, Marija; Vujić, Vidoje
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 325
Uvez: Tvrdi

26,54 

Znanstveno-metodološki pristup poslovnoj etici; etičko i moralno prosuđivanje u biznisu, društveno odgovorno poslovanje, poslovna multikultura u svijetu poduzetništva, karakteristike i elemeni poslovnu kulture, utjecaj nacionalne kulture na poduzentičku klimu, principi i norme poslovnog ponašanja, karateristični kulturni običaji u nekim zemljama….

SKU: 1052 Kategorija: Oznaka:

Opis

Iz sadržaja: 

ZNANSVENO-METODOLOŠKI PRISTUP U POSLOVNOJ ETICI/ Povijesni i filozofski pristup etičkom učenju i djelovanju/ Teorijsko i pojmovno razmatranje poslovne etike i morala/ Podjela etike i karakteristike moralnog ponašanja/ ETIČKO I MORALNO PROSUĐIVANJE U BIZNISU/ Subjekti, objekti i načela poslovne etike/ Individualne osobine i uvjerenja koja utječu na etičko ponašanje i radna postignuća/ Etički kodeks poslovnog ponašanja/ Moralne odgovornosti i obveze menadžera/ Razine i dileme etičkog odlučivanja/ Studija slučajnog moralnog prosuđivanja/ DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE/ Pojmovno razmatranje društveno odgovornog poslovanja/ Procesi i gospodarska načela društvene odgovornsoti/ Zadovoljstvo dionika društvene odgovornosti/ Praksa i primjeri (ne)etičkog i društveno (ne)odgovornog poslovnog ponašanja/ POSLOVNA MULTIKULTURA U SVIJETU PODUZETNIŠTVA/ Poimanje poslovne kulture/ Koncepti razvoja poslovne kulture u teoriji i praksi menadžmenta/ Razumijevanje i izgradnja zajedničke poslovne kulture/ KARAKTERISTIKE I ELEMENTI POSLOVNE KULTURE/ Temeljni elementi poslovne kulture/ Kognitivni elementi poslovne kulture/ Simbolički elementi poslovne kulture/ Vrste i karakteristike poslovne kulture/ UTJECAJ NACIONALNE KULTURE NA PODUZETNIČKU KLIMU/ Utjecaj nacionalne kulture na poslovne odnose i rezultate/ Utjecaj nacionalne kulture na motivaciju djelatnika/ Utjecaj nacionalne kulture na menadžment/ PRINCIPI I NORME POSLOVNOG PONAŠANJA/ Predrasude i neka pravila poslovnog  ponašanja/ Standardi i norme dobroga poslovnog ponašanja/ Poslovno ophođenje i protokolarno ponašanje/ Telefonsko i mobilno komuniciranje/ Kultura poslovnih odnosa i rješavanja konflikata/ Kultura slušanja i poslovnog dopisivanja/ Kultura poslovnih sastanaka i pregovaranja/ Kultura poslovnog ponašanja u ugostiteljskim objektima i drugim prigodama/ Kultura poslovnog odijevanja/ Kultura poslovnog darivanja/ KARAKTERISTIČNI KULTURNI OBIČAJI U NEKIM ZEMLJAMA/ Kulturni i poslovni običaji u Italiji/ Karakteristike grčke poslovne kulture/ Kulturni i poslovni običaji Španjolske/ Posovni običaji u Francuskoj i velikoj Britaniji/ Strogi običaji Njemačke/ Kulturni i poslovni običaji Rusije/ Poslovni običaji u Izraelu i Indoneziji/ Japanska poslovna kultura/ Poslovna kultura Kine/ Neke karakteristike arapske i islamske kulture/ Karakteristike američke i australske poslovne kulture/ Ekumenizam i kulturna ograničenja nekih religija/ IZGRADNJA I KONTROLA POSLOVNE KULTURE/ Izgradnja kulturne strategije/ Kontrola i unapređivanje poslovne kulture / KARAKTERISTIČNI KULTURINI OBIČAJI U NEKIM ZEMLJAMA / Kulturni i poslovni običaji u Italiji / Karakteristike Grčke poslovne kulture / Kulturni i poslovni običaji Španjolske / Poslovni običaji u Francuskoj i Velikoj Britaniji / Strogi običaji Njemačke / Kulturini i poslovni običaji Rusije / Poslovni običaji u Izraelu i Indoneziji / Japanska poslovna kultura / Poslovna kultura Kine / Neke karakteristike arapske i islamske kulture / Ekumenizam i kultura ograničenja nekih religija /  ETIČKA NAČELA I KOMUNIKACIJA U IZGRADNJI POSLOVNIH ODNOSTA / Izgradnja kulturne strategije / Kontrola i unapređivanje poslovne kulture / Opća poduzetnička načela upravljanja poslovnim i društvenim razvojem / Etikča načela međunarodne mreže poslovnih lidera ( CRT ) / Dijalog i suradnja u radu i životu / Ljudska verbalna i neverbalna komunikacija / PRILOZI / Opći etički kodeks u turizmu / Europski kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi / Europski etički kodeks franšiznog poslovanja / Literatura / Popis tablica / Popis shema / Pospis radionica / Kazalo imena / Biografija autora

O knjizi:

Svako poslovanje nameće osobnu i društvenu odgovornost i ne bi moglo funkcionirati ako nisu ispunjeni određeni zakonski, osobni, kulturni i moralni preduvjeti. Živimo u vremenu krize morala i u društvu u kojemu većina problema proizlazi iz nepoštenog, nekulturnog i neetičkog ponašanja u obavljanju gospodarskih djelatnosti. Živimo i u vremenu globalnih multikulturnih odnosa, u kojemu plemenske, regionalne, nacionalne, vjerske i druge granice gube značenje, ali su istovremeno sve uočljivije razlike među strukturama i slojevima društva. Odnosi među ljudima i poslovnim subjektima danas su sve više globalni, multikulturalni i demokratski složeni. Kulturu i moral pojedinca ne bi trebalo razdvajati od morala i etike procesa rada i drugih procedura u poslovnim subjektima, i mi ih u ovoj knjizi povezujemo u skladno življenje i odgovorno timsko djelovanje. Kada se osobno i poslovno, kulturno i etičko uljudno djelovanje kvalitetno postavi i unaprijedi, govorimo o moralnom društvu i pobjedi općeg dobra.Ova knjiga:

Pokušava pomoći u pravilnom izboru ponašanja i obavljanja međunarodnih kontakata i poslova
Nudi više alata i primjera koji će vam pomoći da svoje poslovanje učinite moralnim i izvrsnim
Daje sustavne i razumljive spoznaje o poslovnoj etici te kulturi ponašanja i ophođenja u poslovnom okruženju
Ilustrira postupke stvaranja etičkog i multikulturnoga poslovnog sustava
Razmatra načine etičkog i moralnog rasuđivanja u biznisu
Potiče primjenu dobre poduzetničke i menadžerske prakse u biznisu
Upućuje na principe i norme poslovnog ponašanja i karakterističnih kulturnih običaja u nekim zemljama Europske unije i svijeta
Uključuje analizu i sintezu društveno odgovornog poslovanja
Na kraju svakog poglavlja definira pitanja za raspravu koja bi trebala potaknuti osobno razmišljanje i daljnje inoviranje znanja
Daruje brojne aforizme i citate koji potiču na ispravno ponašanje i razmišljanje
U dosadašnjoj empirijskoj praksi nikada nismo sreli nikoga tko ne bi cijenio dobar aforizam, citat ili poslovicu. Zbog toga ih ima gotovo na svakoj stranici u ovoj knjizi. Ljepota je dobrog aforizma, poslovice i citata u tome što je sažet, konkretan, pun mudrosti i savjeta. Aforizmi nude općenito pravilo ponašanja za svaku osobu. Zlatno pravilo: “Čini drugima ono što želiš da oni čine tebi” toliko je veliko da može utjecati na naše ponašanje tijekom cijeloga života.
To pravilo izvrsno simbolizira ono što namjeravamo u knjizi poručiti, odnosno oblikovati, a to su poruke koje su dovoljno jasne, prihvatljive i primamljive, i koje potiču na ispravno ponašanje i etičko razmišljanje. Iskreno vjerujemo da će vam te poruke i sadržaj ove knjige pomoći da još učinkovitije sagledate važnost poslovne etike i kulture u novome globalnome multikulturalnom poslovnom okruženju.

Dodatne informacije

Godina izdanja

Izdavač

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Karakter

udžbenik

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

ISBN

Izdavač

Autor

, ,