DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

Poluga društava blagostanja

Ivaniš, Marija

Nema na zalihi

POSLOVNA ETIKA I DUHOVNOST U PROCESU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Novi pristup strateškom menadžmentu u doba multikulturalizma

Ivaniš, Marija