POSLOVNA LOGISTIKA - Naruči svoju knjigu

POSLOVNA LOGISTIKA

Autor: Soucie, Sanda
Područje: Poslovanje
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 354
Uvez: Meki

39,82 

Knjiga je namijenjena svima zainteresiranima za područje logistike, posebice studentima obrazovnih visokoškolskih institucija.

Opis

O knjizi

U ovoj se knjizi polazi od povijesne osnove logistike u vojnoj doktrini do njezinog suvremenog holističkog poimanja u uvjetima globalizacije, te se kroz tri cjeline usmjerava na koncept poslovne logistike i aktivnosti nužne da se zadovolje potrebe i želje potrošača te ostvare ciljevi poslovnih subjekata. Knjiga je namijenjena svima zainteresiranima za područje logistike, posebice studentima obrazovnih visokoškolskih institucija.

Budući da je riječ o složenom području, podvrgnutom kontinuiranim i brzim promjenama s aspekta znanosti i poslovne prakse, sigurno je da ovim izdanjem nisu u potpunosti obuhvaćene sve relevantne teme. Stoga se kao osnovna svrha knjige može smatrati pojašnjenje, studentima i svima zainteresiranima, elemenata i aktivnosti uključenih u logistiku, te utjecaj koji na nju imaju globalizacija i informatizacija tržišta.

U knjizi je posebna pozornost posvećena objašnjenju odnosa između logistike, opskrbnog lanca i distribucije, budući da se područja njihova djelovanja međusobno preklapaju. Kako bi se objektivno ilustrirale teorijske postavke, u knjizi su uključeni i brojni kratki slučajevi različitih poduzeća, te zadatci s objašnjenim postupcima i rješenjima.

Knjiga se sastoji od tri tematske cjeline s jedanaest logično povezanih poglavlja.

Potrebno je naglasiti kako je na kraju svakog poglavlja studija slučaja kojom se studentima pomaže da teorijska saznanja iz pojedinih poglavlja povežu sa stvarnim situacijama na tržištu i specifičnostima logističkog pristupa glede svake od njih.

Iz sadržaja

PREDGOVOR

I. UVOD U POSLOVNU LOGISTIKU

1. Teorijsko određenje pojma logistike

2. Logistički pristup upravljanju

3. Odnos logistike i različitih funkcija u poduzeću

II. ELEMENTI POSLOVNE LOGISTIKE

4. Nabava i obrada narudžbi

5. Skladišno poslovanje

6. Upravljanje zalihama

7. Rukovanje robom

8. Važnost transporta

9. Informacijsko-komunikacijski sustavi

 

III. STRATEŠKE PROMJENE U LOGISTICI

10. Međuovisnost strategije i logistike

11. Globalizacija i međunarodni logistički sustavi

 

DEFINICIJE POJMOVA

INDEKS

LITERATURA

O AUTORICI

Dodatne informacije

Autor

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Karakter