RRiF-OV RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE - Naruči svoju knjigu

RRiF-OV RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE

XXV. izdanje
Autor: Brkanić, Vlado; Cirkveni Filipović, Tamara
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2021
Broj stranica: 172
Uvez: Meki

9,76 

RRiF-ov računski plan se najviše koristi u praksi iz razloga što najbolje obuhvaća poslovne promjene i dosljedno prati pojedine pozicije u financijskim izvještajima

Dodatne oznake za knjige: povezane knjige

SKU: 13436 Kategorija:

Opis

O knjizi:

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021. godine razlogom su objave ovoga jubilarnog XXV. izdanja RRiF-ova računskog plana za poduzetnike.

Iako ovo izdanje uvodi tek nekoliko novih sintetičkih i analitičkih računa, u skladu s novonastalim zahtjevima poreznih i računovodstvenih propisa, u osnovi ovo izdanje predstavlja ažuriranje prethodnog izdanja.

Ovaj izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen je pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d. i j.t.d.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primije¬niti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu i koristiti one račune koji se pojavljuju u njihovu poslovanju. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. RRiF-ov Računski plan namijenjen je i fizičkim osoba¬ma (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. RRiF-ovim Računskim planom koriste se i u obrazovnom sustavu na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu računovodstva prema bolonjskom modelu te ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente ovoga nastavnog programa ili programa sličnog naziva.

Iz sadržaja:

RAZRED 0 – Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina 7

RAZRED 1 – Novac, kratkotrajna financijska imovina, kratkotrajna potraživanja, troškovi i prihod budućeg razdoblja 25

RAZRED 2 – Kratkoročne i dugoročne obveze, dugoročna rezerviranja, odgođeno plaćanje i prihodi budućeg razdoblja 43

RAZRED 3 – Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 64

RAZRED 4 – Troškovi prema vrstama, financijski i ostali rashodi 68

RAZRED 5 – Mjesta i nositelji troškova 91

RAZRED 6 – Proizvodnja, biološka imovina, gotovi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji 94

RAZRED 7 – Pokriće rashoda i prihodi razdoblja 100

RAZRED 8 – Financijski rezultat poslovanja 113

RAZRED 9 – Kapital i pričuve te izvanbilančni zapisi 115

Odluka o usvajanju RRIF-ova računskog plana za poduzetnike 124

Zakon o računovodstvu (pročišćeni tekst) 125

Opći porezni zakon (izvadak – pročišćeni tekst) 164

Zakon o porezu na dobit (izvadak – pročišćeni tekst) 168

Dodatne informacije

Autor

Karakter

Godina izdanja

Broj stranica

Uvez

ISBN

Izdavač

Povezane knjige - Naša preporuka