TURIZAM I EKOLOGIJA - Naruči svoju knjigu

TURIZAM I EKOLOGIJA

Povezanost i područja djelovanja
Autor: Müler, Hansruedi
Područje: Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2004
Broj stranica: 263
Uvez: Tvrdi

31,19 

Publikacija želi pokušati prikazati današnje, za turizam relevantno znanje o ekološkoj kompleksnosti i iz njega izvesti opčenita načela o ponašanju s ciljem održivog razvoja turizma.

Opis

O knjizi:

Knjiga “Turizam i ekologija”, kapitalno je djelo uglednog sveučilišnog profesora Hansruedi Müllera inače poznatog po značajnim radovima iz područja turizma, prometa i slobodnog vremena. Autor nas, na sebi svojstven način, najprije upoznaje s aktualnim značenjem prirode za slobodno vrijeme i turizam uvodeći nas u problematiku održivog razvoja na način da pokušava identificirati glavna krizna žarišta u odnosima čovjeka i okoliša (društvo, naselje i promet, poljoprivreda i industrija, krajolik i tlo, biološka raznolikost, zrak, voda, klima, energija, otpad).

Analizirajući uzajamno djelovanje turizma i okoliša autor posebnu pažnju posvećuje područjima aktivnosti kao što su menadžment, turistička politika te načelima turističkog razvoja koji ima budućnost, ukazujući pritom na snažnu potrebu za stalnim istraživanjem u turizmu. Jer kao što i sam autor kaže: “Radi se, dakle, o tome da stečena sloboda putovanja, kao najpopularniji oblik sreće, bude moguća i za naše unuke i o tome da turizam kao temelj blagostanja i kulturnog identiteta mnogih regija s po-nosom ostavimo u nasljedstvo svojim unucima. To će, međutim, biti moguće samo ukoliko svoj prirodni okoliš očuvamo i učinimo dostojnim života i bogatim doživljajima. Pretpostavka za to je ekološki zaokret.” Hrvatski prijevod ove knjige značajan je iz nekoliko razloga; o odnosu turizma i ekologije nije se na ovim našim prostorima nikada više govorilo nego danas, “Turizam i okoliš” počinje se izučavati kao samostalan kolegij na studiju turizma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Iz sadržaja:

I. OSNOVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Znaèenje prirode za slobodno vrijeme i turizam . . . . . . . . . . . 18
1.1. Povijesni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2. Aktualno znaèenje prirode za slobodno vrijeme
i turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3. Oneèišæenje prirode uslijed slobodnog vremena
i turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4. Povratno djelovanje na slobodno vrijeme i turizam . . . . 22
2. Umreeno mišljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1. Potreba za umreenim mišljenjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2. Uvod u teoriju sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3. Mreni dijagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4. Matrica umreenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5. Statièki strukturni modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6. Dinamièki modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.6.1. Turizam kao generator rasta . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.6.2. Dinamièki modeli simulacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. Pojam ekologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1. Opæenito objašnjenje pojma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2. Ekologija i djelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3. Odrivi razvoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4. Mjerljivost odrivog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
II. OKVIRNI UVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4. Krizna arišta u odnosima èovjeka i okoliša . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Èovjek i društvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1. Etièki i psihološki aspekti odnosa prema okolišu . . . . . . 54
5.1.1. Ekološki problemi i etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.1.2. Ekološka svijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1.3. Protuslovlje izmeðu ekološke svijesti i ekološkog
ponašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Socijalni i ekonomski aspekti ekološkog ponašanja . . . . 59
5.2.1. Socijalni aspekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.2.2. Ekonomski aspekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3. Spoznajno nesuglasje glede ponašanja prema okolišu . . 62
6. Naselje i promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.1. Naselje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.1.1. Razvoj naselja i korištenje površina . . . . . . . . . . . 65
6.1.2. Povezanost slobodnog vremena/turizma
s razvojem naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2. Promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2.1. Mobilnost i promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2.2. Razvoj prometa i ponašanje u prometu . . . . . . . . 70
6.2.3. Svrha prometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.2.4. Zagaðivanje okoliša zbog prometa . . . . . . . . . . . . 72
6.2.5. Slobodno vrijeme/turizam i promet . . . . . . . . . . . 74
7. Poljoprivreda i industrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.1. Poljoprivreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.1.1. Zagaðivanje okoliša zbog poljoprivrede . . . . . . . . 77
7.1.2. Poljoprivreda i turizam u alpskom prostoru . . . . 78
7.1.2.1. Komplementarni odnosi turizma
i planinske poljoprivrede . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.2.2. Konkurentski odnosi turizma
i poljoprivrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.1.2.3. Zakljuèci za turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2. Industrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.1. Industrijalizacija kao omoguæavanje godišnjih
odmora i putovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.2. Turizam kao industrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
III. UZAJAMNO DJELOVANJE TURIZMA I OKOLIŠA . . 87
8. Krajolik i tlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
8.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
8.2. Znaèenje krajolika za turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.3. Vrednovanje krajolika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.4. Ošteæenje krajolika uslijed turizma . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8.4.1. Trošenje zemljišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8.4.2. Izgled krajolika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.4.2.1. Arhitektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.4.2.2. Tereni za korištenje slobodnog
vremena izvan naselja . . . . . . . . . . . . . . 101
8.5. Povratno djelovanje uništavanja krajolika na turizam . . . 102
9. Flora i fauna (biološka raznolikost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6
Turizam i ekologija
Turizam i ekologija_2.qxp 21.5.2004 12:55 Page 6
9.1.1. Flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.1.2. Fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.2. Znaèenje flore i faune za slobodno vrijeme i turizam . . . 105
9.3. Uèinci slobodnog vremena i turizma na floru i faunu . . . 105
9.3.1. Infrastruktura specifièna za turizam i slobodno
vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.3.1.1. Specijalna prijevozna sredstva za
turiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9.3.1.2. Skijaške staze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
9.3.1.3. Luke s pripadnim objektima . . . . . . . . . 107
9.3.1.4. Zabavni parkovi, zelene površine,
sportski tereni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.2. Specifiène aktivnosti vezane uz turizam
i slobodno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9.3.2.1. Alpsko skijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
9.3.2.2. Vodeni sportovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9.3.2.3. Paragliding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9.3.2.4. Trendovski sportovi . . . . . . . . . . . . . . . . 112
9.4. Ekskurs: zaštita cretova i turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9.4.1.1. Potencijalna opasnost od turizma . . . . 115
9.4.1.2. Pravne moguænosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
9.5. Ekskurs: Šuma i turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9.5.1. Znaèenje šume za turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9.5.2. “Novovrsne šumske” štete (umiranje šume) . . . . 120
9.5.3. Umreenost turizma i šume . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.5.4. Glavni problemi šumskih šteta iz perspektive
turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
10. Zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
10.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
10.2. Znaèenje zraka za slobodno vrijeme i turizam . . . . . . 129
11.3.2.1. Bazeni, parkovi, tereni za golf . . . . . . 137
11.3.2.2. Sukobi oko vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
11.3.2.3. Ureðaji za proizvodnju umjetnog
snijega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
11.4. Povratno djelovanje na turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
12. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
12.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
12.2. Uèinci turizma na klimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
12.3. Povratno djelovanje klimatskih promjena na turizam . . 145
12.3.1. Pomicanje granice snijega prema veæim
visinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
12.3.2. Otapanje ledenjaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
12.3.3. Otapanje trajno smrznutog tla . . . . . . . . . . . . . . 147
12.3.4. Pomicanje granice magle naviše . . . . . . . . . . . . 147
12.3.5. Uèestalost ekstremnih vremenskih prilika . . . . 147
12.3.6. Promjena flore i faune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
12.3.7. Podizanje razine mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
IV. KLJUÈNI EKOLOŠKI ÈIMBENICI . . . . . . . . . . . . . . . 149
13. Energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
13.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
13.2. Potrošnja energije u turizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
13.2.1. Zraèni promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
13.2.2. Potrošnja energije zbog turizma u Švicarskoj . . . 154
13.3. Povratno djelovanje na turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
14. Otpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
14.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
14.2. Slobodno vrijeme i turizam kao uzroènici otpada . . . . 158
14.2.1. Smještaj i prehrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
14.2.2. Velike priredbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
14.2.3. Industrija sportskih potrepština . . . . . . . . . . . . . 161
14.2.4. Turoperatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
14.2.5. Zrakoplovne kompanije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
14.3. Povratno djelovanje na turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
14.3.1. Ostavljanje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
14.3.2. Zbrinjavanje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
V. PODRUÈJA AKTIVNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
15. Menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
15.1. Pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
15.2. Poslovna etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
15.3. Obrasci razmišljanja rukovodeæeg osoblja u sklopu
poslovnog morala poduzeæa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8
Turizam i ekologija
Turizam i ekologija_2.qxp 21.5.2004 12:55 Page 8
15.4. Dimenzije ekološkog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . 172
15.5. Sustav ekološkog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
15.6. Ekološki marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
15.7. Ekološki znak za kvalitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
15.8. Energetska bilanca transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
15.8.1. Davanje legitimnosti energetskoj bilanci
transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
15.8.2. Osnovice za izraèun i rezultati . . . . . . . . . . . . . . 185
15.8.3. Zakljuèak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
15.9. Aktualna situacija i provedba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
16. Politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
16.1. Prostorno planiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
16.1.1. Pojam i cilj prostornog planiranja . . . . . . . . . . . 193
16.1.2. Instrumenti prostornog planiranja
u Švicarskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
16.1.3. Prostorno planiranje i turizam . . . . . . . . . . . . . . 195
16.1.4. Revizija Zakona o prostornom planiranju . . . . 197
16.2. Prometna politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
16.2.1. Promet i prometna politika . . . . . . . . . . . . . . . . 198
16.2.2. Instrumenti i mjere ekološki odgovorne
prometne politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
16.3. Provjera ekološke neškodljivosti prometne politike . . 204
16.3.1. Osnova, svrha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
16.3.2. Tijek i sudionici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
16.3.3. Objekti koji podlijeu provjeri ekološke
neškodljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
16.3.4. Prednosti i nedostaci provjere ekološke
neškodljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
16.4. Regionalna politika: Interreg i Regio Plus . . . . . . . . . 208
16.4.1. Interreg III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
16.4.2. Regio Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
16.5. Ekološki ciljevi nacionalnih politika turizma . . . . . . . . 209
16.6. Politika nevladinih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
17. Naèela turistièkog razvoja koji ima buduænost . . . . . . . . . . . 216
17.1. Agenda 21 – Rio + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
17.2. Povelja o ekološki prihvatljivom turizmu . . . . . . . . . . . 218
17.3. Konvencija o Alpama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
17.4. Uviðavni turizam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
VI. ISTRAIVANJE U TURIZMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
18. Stanje u istraivanju i nove paradigme . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
18.1. Snimka stanja i procjena potrebe za istraivanjem . . . 228
18.2. Nove paradigme u istraivanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9
Sadraj
Turizam i ekologija_2.qxp 21.5.2004 12:55 Page 9
Popis pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Popis ilustracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Popis literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Pogovor (Darko Prebeac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Dodatne informacije

Godina izdanja

Autor

Müler, Hansruedi

Izdavač

Masmedia

Broj stranica

Uvez

Tvrdi

Karakter

stručna

ISBN

Povezane knjige - Naša preporuka