UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA - Naruči svoju knjigu

UPRAVLJANJE POSLOVNIM RIZICIMA

Autor: Andrijanić, Ivo; Gregurek, Miroslav; Merkaš, Zvonko
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: udžbenik
Godina izdanja: 2016
Broj stranica: 367
Uvez: Meki

29,20 

Upravljanje rizicima važno je za cjelinu poduzeća, stvara strategijsku prednost pred konkurencijom. Omogućuje jasniji pogled u budućnost i potencijalne ishode, otvara nove vidike menadžmentu te procjenjuje ciljeve i strategije s obzirom na rizike. Da bi se moglo pravilno upravljati rizicima potrebno je sagledati sve dostupne standarde koje su izdale međunarodne ili nacionalne institucije.

SKU: 1281 Kategorija:

Opis

Iz sadržaja:

PREDGOVOR / UVOD / POJAM POSLOVNIH RIZIKA I OKVIR UPRAVLJANJA / Definicije poslovnog rizika / Uvod u upravljanje poslovnim rizicima / TIPOLOGIJA I KLASIFIKACIJA RIZIKA / Podjele rizika bez obzira na veličinu entiteta i djelatnosti / Specifični rizici s obzirom na veličinu entiteta / Poslovni rizici s obzirom na djelatnost / INDETIFICIRANJE POSLOVNIH RIZIKA / Metode za procjenu rizika / Mapiranje rizika / ANALIZA POSLOVNIH RIZIKA / Kvalitativna analiza rizika / Kvantitativna analiza rizika / MJERENJE POSLOVNIH RIZIKA / Mjerenje tržišnih rizika u proizvodnji / Mjerenje tržišnih rizika u trgovini / Mjerenje bankarskih rizika / Mjerenje poslovnih rizika u osiguranju / Mjerenje rizika informacijskog sustava / OSIGURANJE POSLOVNIH RIZIKA / Eksterne metode osiguranja rizika / Interne metode upravljanja rizicima / Instrumenti osiguranja plaćanja / KONTROLA I STANDARDIZACIJA RIZIKA / Metode kontrole / ISO standardi / Baselski bankarski standardi / Solvency standardi u osiguranju / LITERATURA / POPIS ILUSTRACIJA I TABLICA / POJMOVNO KAZALO / O AUTORIMA

O knjizi:

Svrha ovog naslova je pružiti osnovna sistematizirana znanja iz upravljanja poslovnim rizicima. Želja je da se postigne mogućnost repiticije znanja, pogotovo u praksi, odmah ili poslije završetka školovanja. U didaktičkom smislu dan je naglasak na zornosti i praktičnosti te je u tu svrhu naslov obogačen slikovnim sadržajima i vježbama.

Iz recenzije:

Autori utemeljeno dokazuju da su se poslovni rizici davno odmaknuli od same vještine upravljanja i pretvorili u nešto puno veće, posebice u smislu uloge i značenja upravljanja poslovnim rizicima u nacionalnom gospodarstvu i njegove funkcije u globalnom planu. Djelo je u svojoj naravi interdisciplinirano što je uvjet da su autori mogli pristupiti ozbiljnoj društvenoj i ekonomskoj analizi upravljanja poslovnim rizicima i njegovih učinaka na društvenom i ekonomskom razvoju zemlje. U tome su nesumnjivo i uspjeli. Ovim djelom obogaćena je domaća literatura vezana za upravljanje poslovnim rizicima u okviru njihove društvene, socijalne i gospodarske uloge. Prof. Dr. Sc. Senečić Josip

 

Rad u svemu zadovoljava kriterije koji su postavljeni za djela koja se koriste u obrazovnom procesu visokih učilišta i gospodarske prakse. Ovo djelo je rezultat ozbiljnih znanstveno-istraživačkih napora autora koji na jasan i razumljiv način obrađuju problematiku poslovnih rizika. Nizom primjera iz prakse autori nastoje ilustrirati mogućnost primjene metodologije poslovnih rizika kako u realnom tako i u bankarskom sektoru. Kompozicija djela je dobra, preglednost i jasnoća rukopisa u konceptualnom i jezičnom smislu je korektna, kao i primjerenost znanstvene metodologije pa je samim time i kvaliteta djela na zavidnoj razini. Prof. dr. sc. Marko Kolaković


Dodatne informacije

Godina izdanja

Uvez

Meki

Broj stranica

Karakter

udžbenik

Izdavač

Plejada

Autor

, ,

ISBN