AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA - Naruči svoju knjigu

AUTOMOBILI I SLUŽBENA PUTOVANJA

Autor: Lukač, Dinko; Zaloker, Domagoj
Područje: Financije i računovodstvo
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2018
Broj stranica: 168
Uvez: Meki

33,18  (249,99 kn)

Kako bi se što više približila tematika automobila i službenih putovanja, dani su brojni praktični primjeri i upute koji će biti razumljivi različitim stručnjacima. Olakšava financijsko i poslovno planiranje.

Nema na zalihi

Knjiga nije dostupna!

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK SKU: 2400 Kategorija: Oznake , , , , ,

Opis

O knjizi:

Neke od tema koje se na velikom broju praktičnih primjera obrađuju u knjizi:

 • Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila s posebnim osvrtom na odbitak pretporeza
 • Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila
 • Evidentiranje prodaje osobnih automobila
 • Obračun poreza na dohodak za korištenje službenih osobnih vozila u privatne svrhe
 • Korištenje privatnih automobila u službene svrhe
 • Službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu
 • Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika
 • Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
 • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD i dr.

Iz sadržaja:

 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila 7

1.1. Odbitak pretporeza kod nabave osobnih automobila 8

1.2. Oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila 9

1.2.1. Upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH 14

1.3. Primjeri nabave osobnog automobila u RH 16

1.3.1. Evidentiranje podataka o nabavi i korištenju osobnog automobila na Obrascu PDV 20

1.4. Nabava osobnog automobila na financijski leasing 20

1.5. Stjecanje novih osobnih automobila iz drugih država članica EU-a 22

1.5.1. Definicija novog prijevoznog sredstva prema ZPDV-u 23

1.5.2. Prijavljivanje i plaćanje PDV-a kod stjecanja novih prijevoznih sredstava 24

1.6. Stjecanje rabljenih osobnih automobila iz drugih država članica EU-a 29

1.6.1. Posebni stjecatelji 30

1.6.2. Nastanak obveze obračuna PDV-a i pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja rabljenih osobnih automobila unutar EU-a 30

1.7. Nabava rabljenih osobnih automobila u posebnom postupku oporezivanja marže 35

 1. Porezno priznavanje troškova korištenja osobnih automobila 36

2.1. Korištenje osobnoga automobila isključivo u službene svrhe 37

2.1.1. Troškovi amortizacije 37

2.1.2. Ostali troškovi korištenja 40

2.1.3. Evidencije o korištenju osobnog automobila 43

2.2. Korištenje osobnoga automobila u službene i privatne svrhe 43

2.2.1. Obračun PDV-a na korištenje osobnog automobila u privatne svrhe 44

2.2.2. Troškovi korištenja 46

 1. Evidentiranje prodaje osobnih automobila 50

3.1. Računovodstveni aspekt prodaje osobnih automobila 50

3.1.1. Prodaja automobila kao dugotrajne imovine 50

3.1.2. Prodaja automobila kao trgovačke robe 52

3.2. Oporezivanje PDV-om prodaje osobnih automobila 52

3.2.1. Prodaja automobila oslobođena plaćanja PDV-a 53

3.2.2. Prodaja automobila oporeziva PDV-om 54

3.2.3. Prodaja automobila nabavljenog nakon 31.12.2017. 56

3.2.4. Prodaja automobila u posebnom postupku oporezivanja marže 59

 1. Obračun poreza na dohodak za korištenje službenih osobnih vozila u privatne svrhe 61

4.1. Utvrđivanje plaće u naravi 61

4.1.1. Paušalni iznos plaće u naravi 62

4.1.2. Plaća u naravi prema stvarnom opsegu korištenja 64

4.1.3. Plaća u naravi je neto primitak 64

4.1.4. Česta pitanja 73

4.2. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe od osobe koja nije zaposlena u društvu 75

4.3. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe od strane vlasnika društva 77

4.4. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe od strane vlasnika obrta 78

 1. Korištenje privatnih automobila u službene svrhe 80
 2. Službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu 82

6.1. Nalog za službeno putovanje 85

6.1.1. Kome se može ispostaviti nalog za službeno putovanje? 86

6.1.2. Obvezni elementi u putnom nalogu 86

6.1.3. Pisani izvještaj o obavljenom služenom putovanju 90

6.2. Isplata predujma za službeni put u tuzemstvo i inozemstvo 90

6.2.1. Isplata predujma za službeni put u zemlji 90

6.2.2. Isplata predujma za službeni put u inozemstvo 92

6.3. Pravo na naknadu troškova 94

6.4. Neoporezivi iznosi troškova za službeno putovanje 95

6.5. Obračun troškova službenog puta 102

6.5.1. Rok za predaju putnog naloga 102

6.5.2. Vjerodostojna dokumentacija uz putni nalog 102

6.6. Kako obračunati dnevnice? 103

6.6.1. Obračun dnevnica u zemlji 103

6.6.2. Obračun inozemnih dnevnica 109

6.7. Obračun troškova prijevoza 116

6.8. Obračun troškova smještaja 118

6.9. Obračun ostalih troškova 119

 1. Službena putovanja državnih i javnih službenika i namještenika 120

7.1. Nalog za službeno putovanje 121

7.1.1. Način odobravanja službenih putovanja 122

7.2. Pravo na naknadu troškova 123

7.2.1. Naknada troškova službenog putovanja u tijelima državne uprave 123

7.2.2. Naknada troškova službenog putovanja u javnim ustanovama 124

7.2.3. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje 125

7.2.4. O izvorima radnog prava 125

7.3. Porezni tretman naknade troškova 127

7.4. Isplata predujma za službeni put u zemlji i inozemstvu 127

7.5. Obračun troškova službenog puta 128

7.5.1. Obračun dnevnica u zemlji 129

7.5.2. Obračun inozemnih dnevnica 132

7.5.3. Obračun troškova prijevoza 133

7.5.4. Obračun troškova smještaja 134

 1. Službena putovanja kod neprofitnih organizacija 135

8.1. Vanjski suradnici ne ostvaruju naknadu za rad 135

8.1.1. Obračun troškova službenog puta 137

8.1.1.1. Obračun dnevnica u zemlji i inozemstvu 138

8.1.1.2. Obračun troškova prijevoza 139

8.1.1.3. Obračun troškova smještaja 139

8.2. Vanjski suradnici ostvaruju naknadu za svoj rad 139

 1. Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu 141
 2. Izuzeće od ovrhe naknade troškova za službeno putovanje 144
 3. Iskazivanje troškova službenog putovanja u Obrascu JOPPD 144

11.1. Rok za podnošenje Obrasca JOPPD 145

11.2. Podaci na stranici A i B Obrasca JOPPD 145

11.3. Izvješćivanje o isplatama neoporezivih primitaka nerezidentima u neprofitnoj organizaciji 146

11.4. Oznaka neoporezivog primitka u 2018. godini 146

11.5. Što se iskazuje, a što se ne iskazuje u Obrascu JOPPD? 146

PRILOG 1. Uputa Porezne uprave kl.: 410-10/18-01/01, urbroj: 513-07-21-01/18-01 od 27.03.2018. 159

Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz 159

 1. Zakon o PDV-u 159

1.1. Odbitak pretporeza 159

1.2. Isporuke prijevoznih sredstava za osobni prijevoz 161

1.3.  Korištenje prijevoznih sredstava za osobni prijevoz za privatne potrebe 162

 1. Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak 162
 2. Utvrđivanje primitka u naravi – plaća

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Autor

,

Izdavač

Karakter

Uvez

Povezane knjige - Naša preporuka