CIVILNO DRUŠTVO I POZITIVNE PROMJENE - Naruči svoju knjigu

CIVILNO DRUŠTVO I POZITIVNE PROMJENE

Autor: Bežovan, Gojko; Matančević, Jelena
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: znanstvena-udžbenik
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 272
Uvez: Meki

26,41 

Knjiga na sveobuhvatan način tematizira suvremenu ulogu civilnog društva kao dionika socijalnog, ekonomskog i političkog razvoja te pokretača pozitivnih društvenih promjena. Namijenjena je svima koji su zainteresirani za teme civilnog društva, neprofitnog sektora te socijalnu politiku.

SKU: 2050 Kategorija:

Opis

O knjizi:

U uvodnom se poglavlju raspravlja uloga civilnog društva kao čimbenika suvremenih društvenih promjena; dan je pregled novijih istraživanja civilnog društva, s posebnim naglaskom na fenomen europeizacije civilnog društva. Drugo poglavlje nudi obuhvatan pregled značajnijih komparativnih istraživanja civilnog društva i neprofitnog sektora. Raspravljaju se istraživački izazovi vezani uz konceptualizaciju, razvoj metodološkog okvira i specifičnih indikatora.  Treće poglavlje nudi detaljan prikaz istraživačkih nalaza temeljem posljednjeg međunarodnog komparativnog istraživanja CIVICUS-ov Indeks civilnog društva (Civil Society Index) za Hrvatsku, a koje je od 2001. godine do danas provedeno u tri vala. U četvrtom poglavlju tematizira se razvoj i dometi modela kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj. U petom, zaključnom i integrirajućem poglavlju preispituju se potencijali i doprinos civilnog društva pozitivnim društvenim promjenama.

Zaključno se razmatraju aspekti ostvarenog utjecaja ali i prepreka važnijem doprinosu civilnog društva održivim pozitivnim promjenama u Hrvatskoj, imajući u vidu obilježja socio-kulturnog, zakonskog i ekonomskog okvira njegovog djelovanja.

Iz sadržaja:

Zahvale

Predgovor

1.CIVILNO DRUŠTVO KAO ČIMBENIK SUVREMENIH PROMJENA

1.1.  Pojmovno određenje

1.2.  Koncepcijsko određenje: civilno društvo, neprofitni sektor,  treći sektor, socijalna ekonomija

1.3. Prikaz novijeg razvoja civilnog društva u Hrvatskoj

2. PREGLED RAZVOJA I IZAZOVI KOMPARATIVNIH ISTRAŽIVANJA CIVILNOG DRUŠTVA

2.1.  Pregled razvoja komparativnih istraživanja civilnog društva

2.2.  Pregled važnijih komparativnih istraživanja civilnog društva

2.3.  Izazovi komparativnim istraživanjima civilnog društva

3. POKAZATELJI RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA U HRVATSKOJ NA TEMELJU ISTRAŽIVANJA CIVICUS-ov INDEKS CIVILNOG DRUŠTVA 60

3.1. Indeks civilnog društva – projekt i pristup

3.2. Civilno društvo u Hrvatskoj

3.3.  Analiza civilnog društva

3.3.1. Građanska participacija

3.3.2. Razina organizacija

3.3.3. Vrijednosti

3.3.4. Percipirani utjecaj

3.3.5. Okolina

3.3.6. Zaključak

4. RAZVOJ KOMBINIRANE SOCIJALNE POLITIKE  U HRVATSKOJ

4.1.  Pojmovno određenje

4.2.  Glavne odrednice kombinirane socijalne politike

4.3.  Razvoj kombinirane socijalne politike u tranzicijskim zemljama 161

4.4.  Dometi kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj

4.5.  Ciljevi i metodologija istraživanja

4.6.  Analiza rezultata istraživanja

5. CIVILNO POKRETANA PROMJENA

5.1.  Uvod

5.2.  Globalni okvir civilnog društva kao pokretača promjena

5.3.  Projekt Civilno pokretana promjena

5.4.  Civilizacijske nekompetencije za stvaranje pozitivnih promjena u tranzicijskim zemljama

5.5. Hrvatski okvir za održivu pozitivnu društvenu promjenu

PRILOG

Indeks  civilnog društva: bodovna matrica

Literatura

Kazalo slika

Kazalo tablica

Kazalo primjera dobre prakse

Kazalo pojmova

Biografije

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

ISBN

Izdavač

Karakter

Uvez

Autor

,

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “CIVILNO DRUŠTVO I POZITIVNE PROMJENE”

Povezane knjige - Naša preporuka