Akcija!
EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018. - Naruči svoju knjigu

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

Zbornik radova
Autor: Skupina autora
Područje: Novi društveni i ekonomski procesi
Karakter: stručna
Godina izdanja: 2017
Broj stranica: 468
Uvez: Tvrdi

650,00 Kn 150,00 Kn

Jubilarno 25. tradicionalno savjetovanje ‘Ekonomska politika Hrvatske u 2018.’ iznjedrilo je ovaj zbornih renomiranih autora i raznovrsnih tema od velikoga značaja za ekonomsku politiku Hrvatske u 2018. i godinama nakon toga.

Više o knjizi – recenzije i sadržaj

Iz sadržaja:

Ljubo Jurčić
 SVJETSKO GOSPODARSTVO DESET GODINA NAKON KRIZE

Josip Tica
 GOSPODARSTVO HRVATSKE U RAZDOBLJU NAKON OSAMOSTALJENJA

Hrvoje Šimović
 POTRAGA ZA OPTIMALNIM I EFIKASNIM JAVNIM FINANCIJAMA U HRVATSKOJ: OD REFORMI DO ZADUŽIVANJA

Ljubo Jurčić
 Antea Barišić
 ANALIZA TEKUĆEG RAČUNA PLATNE BILANCE REPUBLIKE HRVATSKE

Ljubo Jurčić
 Anita Čeh Časni
 Martina Basarac Sertić
 IZVOZ REPUBLIKE HRVATSKE U POSLJEDNJIH 25 GODINA

Branimir Lokin
 GOSPODARSKI RAST – NEKA SUSTAVNO-INSTITUCIONALNA PITANJA

Mato Crkvenacakcija
 25 GODINA HRVATSKOGA GOSPODARSTVA I KAKO DALJE

Goran Buturac
 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA U HRVATSKOJ: PRODUBLJIVANJE KRIZE ILI OPORAVAK?

Ana Vizjak
 Elvis Mujačević
 Maja Vizjak
 UTJECAJ MEHANIZMA RJEŠAVANJA SPOROVA IZMEĐU ULAGAČA I DRŽAVA NA MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Gordana Sekulić
 Dragan Kovačević
 Damir Vrbić
 Vladislav Veselica
 Dominik Kovačević
 STRATEŠKA ULOGA NAFTOVODA U OPSKRBI EUROPSKE UNIJE ENERGIJOM

Marko Perić
 INOVIRANJE POSLOVNIH MODELA PODUZEĆA KAO POTICAJ RAZVOJU

Dijana Vuković
 Maja Pofuk
 Anica Hunjet
 OSJETILNI MARKETING I NJEGOV UTJECAJ NA PONAŠANJE POTROŠAČA PRILIKOM KUPNJE

Jasminka Samardžija
 DISKRIMINATIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA LIČNOSTI LIDERA I LIDERICA NA UZORKU POPULACIJE HRVATSKE

Spomenka Tomek-Roksandić i suradnici
 MISIJA SREBRNE EKONOMIJE – DOPRINOS SURADNJE GERONTOLOGIJE S HRVATSKIM DRUŠTVOM EKONOMISTA / UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA STARIJIH (HRVATSKA, 2002. – 2017.)

Ivan Kelebuh
 PREGLED KRETANJA POKAZATELJA U HRVATSKOM GOSPODARSTVU

Dodatne informacije

Godina izdanja

Broj stranica

Autor

Izdavač

Karakter

Uvez

ISBN

Povezane knjige - M.E.P.-ova preporuka